Wygaszenie koncesji następuje w drodze decyzji

Środowisko

Koncesja może zostać cofnięta, wygaszona lub utracić moc. Decyzja koncesyjna staje się bezprzedmiotowa, jeżeli wystąpi brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku...

10.11.2015