Nabywca akcji pracowniczych zapłaci PCC

Na nabywcy akcji od pracowników ciąży obowiązek podatkowy w PCC. Obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z chwilą zawarcia z pracownikiem umowy sprzedaży akcji -...

02.11.2015