Odbiorca nie płaci za odpady komunalne

Samorząd terytorialny

Prawo nie przewiduje sytuacji, w której przedsiębiorca odbierający odpady komunalne płaci za te odpady wytwórcy. Za odpady opakowaniowe wytwórca odpadów może uzyskać opłatę od przedsiębiorcy...

21.10.2015

Opieka podczas transportu zależy od szkoły

Liczba opiekunów, którą szkoła musi zapewnić podczas transportu uczniów, nie jest określona w przepisach. Można stosować analogiczne zasady, jak podczas wycieczek szkolnych - pisze Agata Piszko w...

20.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski