Ujemny VAT nie przeszkadza w uzyskaniu zwrotu w 60 dni

Jeżeli podatnik ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc, w którym u podatnika wystąpiła sprzedaż opodatkowana, to nawet jeżeli na skutek korekty podatek należny jest...

24.09.2015

Przegroda budowlana powinna być rozumiana jako ściana

Budownictwo

Czy okna należy traktować jako niezależne i samodzielne przegrody, które należy wymieniać tylko w przypadku chęci ich wymiany, czy też stolarka jest przegrodą zintegrowaną ze ścianą zewnętrzną jako...

24.09.2015

Pracodawca może wykorzystywać dane pracownika

Zgodnie ze stanowiskiem GIODO, takie informacje o pracowniku, jak jego imię i nazwisko, a także służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego...

23.09.2015