Pytanie

Czy podatnik, który wybrał metodę kasową musi rozliczać VAT kwartalnie?

Czy może ma możliwość wyboru między miesięcznym a kwartalnym rozliczeniem?

Odpowiedź

Podatnik, który dokonał wyboru metody kasowej musi obligatoryjnie składać deklaracje za okresy kwartalne, nie ma możliwości składania deklaracji za okresy miesięczne.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

A zatem jak wynika z powyższego podatnik, który dokonał wyboru metody kasowej musi obligatoryjnie składać deklaracje za okresy kwartalne, nie ma możliwości składania deklaracji za okresy miesięczne.