Dodatek funkcyjny według regulaminu

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego powinien określić organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli - przypominaAgnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

18.11.2015

Opłaty za wycinkę drzew stanowią dochód budżetu gminy

Samorząd terytorialny

Opłaty za wycinkę drzew, stanowią w całości dochód budżetu gminy i powinny wpływać na konto gminy, z wyjątkiem wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości dochód...

18.11.2015

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące

Środowisko

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące do ustalenia, czy mamy do czynienia z rowem (urządzeniem wodnym), czy z ciekiem naturalnym. Podstawowym dokumentem wymieniającym wody publiczne jest...

17.11.2015

Pożyczkę z urzędu pracy wlicza się do dochodu

Samorząd terytorialny

Czy pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wliczyć do dochodu strony?Strona otrzymała w czerwcu 2014 r. pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie...

16.11.2015