Mandat od straży miejskiej może być umorzony

Samorząd terytorialny

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską mogą być objęte ulgami w ich spłacie polegającymi na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty na raty czy umorzeniu na podstawie...

15.12.2015

BHP-owiec poświadczy stan zdrowia

BHP

Czy pracownik służby bhp powinien wypełniać druk ZUS N-10, jeżeli pracownik stara się o zasiłek rehabilitacyjny niezwiązany z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

15.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski