Pytanie pochodzi z publikacji  Serwis BHP

Co powinien zawierać formularz wyjaśnień składanych przez poszkodowanego w wypadku przy pracy?

Odpowiedź

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.w.p., stanowiąc w § 7, iż zespół powypadkowy jest zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w tym (m.in.) do wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego nie określa, ani wzoru dokumentu, na jakim informacje pozyskane od poszkodowanego powinny być zapisane, ani też, jakie powinny to być informacje. Powinny to być dane osobowe poszkodowanego, niezbędne do sporządzenia protokołu powypadkowego oraz informacje pozwalające ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia, a także dokonać prawnej kwalifikacji zdarzenia i podjąć środki profilaktyczne. Najczęściej są: data i godzina wypadku, opis okoliczności zdarzenia, czynności, które poszkodowany wykonywał od podjęcia pracy do chwili wypadku (w niektórych przypadkach w dniu poprzedzającym wypadek), wskazanie, na czyje polecenie wykonywał te czynności i jak długo wykonywał każdą z wymienionych w informacji czynności, imiona i nazwiska świadków, rodzaj urazu doznanego przez poszkodowanego, a także inne informacje niezbędne do sporządzenia protokołu powypadkowego i dokonania prawnej kwalifikacji zdarzenia.

Wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego nie jest jedyną czynnością, jaką powinien podjąć zespół powypadkowy w ramach postępowania powypadkowego. Zgodnie z § 7 r.w.p. zespół powypadkowy powinien: 1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; 2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku; 3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku; 5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku; 6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją  Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2015 r.