Odpowiedź:

Spółka A powinna rozliczyć WNT, a następna transakcja powinna zostać rozliczona jako dostawa krajowa.

Uzasadnienie:

Rozumiem, że towar zostanie dostarczony do określonego miejsca C przez sprzedającego z Nieniec B, który odpowiada za transport towaru. Transakcja łańcuchowa ma miejsce, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich (tu B) wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy (tu C), przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, a wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie (ruchomej – art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. )W opisanym przykładzie dostawą ruchomą jest dostawa między dostawcą B (organizującym transport) a nabywcą A. Dostawa ta będzie miała miejsce (podatkowo) w Niemczech (miejscu rozpoczęcia transportu – art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). W spółce A wystąpi więc wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Natomiast późniejsza dostawa (po transporcie) między A a C ma już miejsce w Polsce jako dostawa krajowa.Proszę zauważyć, że w opisanym przykładzie nie można zastosować uproszczenia w ramach transakcji trójstronnej, bowiem podatnicy powinni w celu pochodzić z trzech różnych państw unijnych (art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.t.u.).

Krzysztof Klimek

Odpowiedzi udzielono 18.12.2015 r.