Pytanie

Czy biuro rachunkowe posiadające pełnomocnictwo UPL-1 może wysłać elektronicznie deklarację roczną PIT-36L w imieniu klienta?

Księgowy posiadający pełnomocnictwo UPL i podpis elektroniczny nie jest doradcą podatkowym, posiada jednak licencję MF do usługowego prowadzenia ksiąg.

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, aby biuro rachunkowe (a precyzyjniej – przedsiębiorca prowadzący to biuro) posiadające pełnomocnictwo UPL-1 sporządziło za klienta, podpisało w jego imieniu oraz wysłało do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36L.

Uzasadnienie

Co prawda sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, należy do czynności doradztwa podatkowego (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p.), lecz zawodowe wykonywanie tych czynności nie jest obecnie zastrzeżone dla doradców podatkowych (zob. art. 2 ust. 2 u.d.p.). Przepisy u.d.p. (ani żadne inne przepisy) nie ograniczają również możliwości składania deklaracji podatkowych w imieniu podatników oraz podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu podatników. A zatem nie ma przeszkód, aby biuro rachunkowe (a precyzyjniej – przedsiębiorca prowadzący to biuro) posiadające pełnomocnictwo UPL-1 sporządziło za klienta, podpisało w jego imieniu oraz wysłało do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36L.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł