Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Spółka z o.o. świadczy usługi zwolnione z opodatkowania, korzystając ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. d) u.p.t.u. Czy sprzedając samochód osobowy, od zakupu którego nie miała prawa odliczenia VAT, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego?

Odpowiedź:

W przedstawionej sytuacji najprawdopodobniej należy zastosować zwolnienia. 

Uzasadnienie:

W opisanej sytuacji o ile są spełnione przesłanki zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., należy zastosować zwolnienia.

Na podstawie tego przepisu podatnik może skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży samochodu, tylko jeżeli jednocześnie są spełnione dwa warunki:

1) samochód był wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej,

2) podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie samochodu.

Po analizie pytania, zakładam, że samochód był wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej i przy jego nabyciu nie odliczono VAT. W takiej sytuacji sprzedaż będzie zwolniona z VAT (tzw. stawka „ZW.”). Jeżeli jednak korzystaliby Państwo z tego samochodu w działalności opodatkowanej, to jego sprzedaż należy opodatkować stawką podstawową 23%.

Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 21.12.2015 r.