Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie przepisy dotyczą dezynfekcji kanałów wentylacyjnych w zakładzie produkcyjnym? W jakich okresach powinno się taką dezynfekcję przeprowadzać?

Odpowiedź

Pośrednio, podstawa prawna dotycząca dezynfekcji kanałów wentylacyjnych i urządzeń wentylacyjnych w zakładzie produkcyjnym wynika rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) - dalej r.w.t.b. Przepis § 147 ust. 1 r.w.t.b. stanowi, iż wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w r.w.t.b. Z ogólnego pojęcia „czystość powietrza” można wywnioskować, że chodzi o powietrze wolne m.in.: pleśni grzybów, organizmów powodujących schorzenia i alergie u pracowników, zarodników roślin, a także nieprzyjemnych zapachów.

Przepisy nie określają częstotliwości dezynfekcji kanałów i urządzeń wentylacyjnych, odsyłając w tym zakresie do instrukcji producenta systemów i urządzeń wentylacyjnych. W przepisach rozproszonych najczęściej częstotliwość czyszczenia wentylacji określana jest na jeden rok (powinna być ona poprzedzona badaniem jakości powietrza). Na podstawie badania jakości powietrza można określić terminy czyszczenia i dezynfekcji wentylacji, jeśli terminy te nie są określone w instrukcji producenta lub w przypadku, gdy badanie czystości powietrza wskaże na konieczność częstszej dezynfekcji, niż to przewiduje instrukcja producenta. Częstotliwość dezynfekcji kanałów wentylacyjnych może wynikać z intensywności użytkowania wentylacji albo z miejsca jej stosowania.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia stycznia 2015 r.