Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Wypadek przy pracy miał miejsce w grudniu 2015 r., a protokół powypadkowy został zakończony w styczniu 2016 r. Jaki numer należy nadać protokołowi: ostatni z 2015 r. czy pierwszy z 2016 r.?

Odpowiedź

W przypadku zdarzenia wypadkowego, które miało miejsce w grudniu 2015 r. i dla którego protokół powypadkowy został zakończony w styczniu 2016 r., najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest nadanie protokołowi pierwszego numeru w rejestrze wypadków z 2016 r., tym bardziej, iż w rejestrze wypadków przy pracy wpisuje się datę sporządzenia (zakończenia) protokołu powypadkowego, a nie datę wystąpienia zdarzenia wypadkowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. Rejestr zawiera:

1) imię i nazwisko poszkodowanego;

2) miejsce i datę wypadku;

3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego;

4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego;

5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;

6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy;

7) liczbę dni niezdolności do pracy;

8) inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2016 r.