Pytanie
Jeżeli komunalne osady ściekowe są wykorzystywane do rekultywacji zamkniętego składowiska, to czy wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek przekazywania informacji o dawkach tego osadu zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o.?
Zamknięte składowisko odpadów nie jest gruntem.
Czy dawka komunalnego osadu ściekowego może być większa niż 60 Mg s.m./ha, jeżeli wynika to z projektu rekultywacji składowiska?
Jeżeli komunalne osady ściekowe są mieszane z popiołami 1:1, to czy ilość osadu wykorzystanego do rekultywacji składowiska może wynosić 1 m?