Pytanie
Otrzymaliśmy we wrześniu fakturę zakupową od kontrahenta, który rozlicza się metodą kasową. Faktura wystawiona we wrześniu i ze względu na to, że nie została zapłacona, nie ujęto jej w rejestrze zakupu we wrześniowej deklaracji VAT-7. Po złożeniu deklaracji w urzędu skarbowego, otrzymaliśmy kompensatę od tego kontrahenta wystawioną z datą wrześniową, która m.in. rozlicza tę fakturę.
Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT w październiku, czy musimy skorygować deklarację VAT za wrzesień?