Pytanie
Trzy osoby fizyczne są wspólnikami spółki jawnej. Udziały wspólników w zysku są równe. Spółka w 1997 r. nabyła nieruchomość I, w roku 2013 nieruchomość II, a w 2015 r. nieruchomość III. Nieruchomości I i II spółka nabyła jako prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków, a nieruchomość III jako nieruchomość zabudowaną. Przy zakupie żadnej z ww. nieruchomości spółka nie miała prawo do odliczenia VAT. Nieruchomości wykorzystywane były w działalności spółki.
Jakie będą konsekwencje w VAT przekazania tych nieruchomości w roku 2017 na rzecz wspólników?