Pytanie
W pozycji 44 CIT-8 grupa producencka wykazała dochód na sprzedaży produktów, który zamierza przeznaczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 u.p.d.o.p. na środki produkcji dla członków grupy i skorzystać ze zwolnienia.
W której pozycji załącznika CIT-O wpisuje się te dochody?
Czy grupa powinna płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeśli przeznaczyła zyski na środki produkcji dla członków grupy, ale wydanie ich następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?
Grupa otrzymała dotacje na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p., za które zakupiła środki produkcji dla członków grupy.
Czy te wydatki są kosztem podatkowym grupy?
Czy otrzymane środki przez członków grupy podlegają jakiemukolwiek podatkowi?