Każdy podmiot może zostać członkiem konsorcjum

Zamówienia publiczne

Czy członkiem konsorcjum ubiegającego się o zamówienie publiczne na dostawę produktów leczniczych może być podmiot, który nie jest hurtownią farmaceutyczną, podmiotem odpowiedzialnym ani...

13.01.2016

Czy można wybudować parking na terenie parku narodowego?

Budownictwo

Jeżeli planowany parking ma służyć celom parku narodowego, może on zostać wybudowany. Warto dodać, że park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i...

13.01.2016

Stowarzyszenie może brać udział w postępowaniu

Samorząd terytorialny

Stowarzyszenie ekologiczne możne być włączone do postępowania na podstawie art. 31 1 k.p.a. Należy jednak mieć na uwadze odmienne kryteria dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w...

13.01.2016

Darowizna gospodarstwa rolnego nie podlega VAT

Gospodarstwo rolne stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza. Tym samym, jego darowizna jest wyłączona spod działania ustawy...

12.01.2016