Podstawa dotacji bez wydatków na zerówki

Do podstawy dotacji dla przedszkola niepublicznego nie wlicza się więc wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

14.01.2016

Każdy podmiot może zostać członkiem konsorcjum

Zamówienia publiczne

Czy członkiem konsorcjum ubiegającego się o zamówienie publiczne na dostawę produktów leczniczych może być podmiot, który nie jest hurtownią farmaceutyczną, podmiotem odpowiedzialnym ani...

13.01.2016

Czy można wybudować parking na terenie parku narodowego?

Budownictwo

Jeżeli planowany parking ma służyć celom parku narodowego, może on zostać wybudowany. Warto dodać, że park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i...

13.01.2016

Stowarzyszenie może brać udział w postępowaniu

Samorząd terytorialny

Stowarzyszenie ekologiczne możne być włączone do postępowania na podstawie art. 31 1 k.p.a. Należy jednak mieć na uwadze odmienne kryteria dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w...

13.01.2016