Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracodawca chce przeznaczyć pomieszczenia biurowo-magazynowe na noclegownię dla pracowników. Czy takie przeznaczenie jest zgodne z przepisami ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź

Z uwagi na przeznaczenie, pomieszczenia biurowo-magazynowe kwalifikują się do innej kategorii niż pomieszczenia noclegowe. Musi zatem nastąpić formalna zmiana przeznaczenia tych pomieszczeń (budynku) i muszą one zostać dostosowane do bardziej rygorystycznych wymogów określonych dla kategorii ZL V zagrożenia ludzi.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), pomieszczenia biurowo-magazynowe, z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi (dla pomieszczeń biurowych) i PM (dla pomieszczeń magazynowych). Pomieszczenia noclegowni są kwalifikowane do kategorii ZL V zagrożenia ludzi. Jest to kategoria, dla której są określone dużo wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, aniżeli dla kategorii ZL III lub PM. Jeżeli chcemy zmienić pomieszczenia biurowo-magazynowe w pomieszczenia noclegowni, musimy dostosować te pomieszczenia oraz cały budynek (strefę pożarową) do wymogów określonych dla kategorii ZL V zagrożenia ludzi oraz dokonać formalnej zmiany przeznaczenia budynku.

Piotr Gryguć, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2016 r.