Odpowiedź:

Tak, opłata notarialna, o której mowa, stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Uzasadnienie:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.p.). W przedstawionej sytuacji pożyczka będzie oprocentowana, a więc generować będzie przychody w spółce. W konsekwencji koszt opłaty notarialnej dotyczącej zgody na udzielenie tej pożyczki jest kosztem ponoszonym przez spółkę w celu osiągnięcia przychodów. A zatem – zważywszy, że wśród przepisów art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie ma przepisu wyłączającego możliwość zaliczenia tego typu kosztu do kosztów uzyskania przychodów – koszt tej opłaty stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 22.01.2016 r.