Odpowiedź:

Nabyty w drodze opodatkowanej dostawy samochód należy sprzedając również opodatkować. Sprzedaż taka umożliwia jednak korektę nieodliczonego VAT.

Uzasadnienie:

Dla sprzedaży samochodu w systemie VAT-marża istotnym jest przede wszystkim, by nabycie go nastąpiło od (art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.:1) osoby niebędącej podatnikiem,2) podatników VAT polskiego lub zagranicznego, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku albo opodatkowana na zasadzie marży.Zakup samochodu na podstawie faktury 23% (dostawa opodatkowana) uniemożliwia zatem zbycie samochodu w procedurze opodatkowania marży.W tym przypadku należy dokonać korekty VAT – przeznaczenie pojazdu zmienia się bowiem na opodatkowane, w związku z jego sprzedażą, która będzie dostawą opodatkowaną (art. 90b ust. 2 u.p.t.u.). Niestety, w tym przypadku obowiązuje 60 miesięczny okres korekty. Pełne odliczenie VAT będzie zatem możliwe jedynie do końca okresu korekty – a więc zakładając zakup w styczniu 2011 r. tylko za styczeń 2016 r. Proszę przy tym zauważyć, że podobna korekta podatku odliczonego in plus powinna zostać zastosowana już wcześniej, a to ze względu na fakt wykorzystywania pojazdu do działalności opodatkowanej. Z uwagi na równoczesne użytkowanie do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty powinna uwzględniać odpowiednią proporcję (art. 90b ust. 5 u.p.t.u.).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 24.01.2016 r.