PZU Życie rezygnuje z zakazanej klauzuli w polisach

Prawo cywilne Rynek i konsument

PZU Życie odmawiało wypłaty świadczeń z ubezpieczeń na życie powołując się na to, że śmierć, operacja czy niezdolność do pracy były spowodowane wcześniejszymi chorobami, nawet gdy nie miały związku z nieszczęśliwym zdarzeniem. Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów towarzystwo zrezygnowało z tej praktyki.

05.11.2018

SN: Uciążliwa instalacja na terenie użytkownika wieczystego

Prawo cywilne

Przedsiębiorca przesyłowy nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu, jeżeli urządzenia zainstalowane w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste - orzekł Sąd Najwyższy.

05.11.2018

Prezydent proponuje zakaz naliczania odsetek od odsetek

Prawo cywilne

Na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 7 listopada br. Sejm rozpatrzy w pierwszym czytaniu projekt zmian w kodeksie cywilnym, który dotyczy zakazu naliczenia odsetek od odsetek. Autorem projektu jest Prezydent RP.

05.11.2018

Odszkodowanie także w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu

Prawo cywilne

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie - rozstrzygnął w uchwale Sąd Najwyższy.

03.11.2018

Szkoda całkowita nie zawsze jest opłacalna

Prawo cywilne

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie orzekają szkodę całkowitą, bo dzięki niej wypłacają znacznie niższe odszkodowania. Niekiedy robią to bazując na nie do końca rzetelnym i dokładnym kosztorysie uszkodzeń oraz wycenie samochodu - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

01.11.2018

Sąd: Odszkodowanie za auto zastępcze to koszt celowy i uzasadniony

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Samochód po kolizji wymagał naprawy. Właściciel odpłatnie wynajął więc auto zastępcze i pozwał ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrotu tego wydatku. Powództwo było w całości zasadne, ponieważ ubezpieczyciel nie udowodnił, że powód mógł nieodpłatnie korzystać z innych samochodów zarejestrowanych na swoje nazwisko - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

31.10.2018

Rzecznik pomoże pasażerowi w sporze z przewoźnikiem

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Powołanie rzecznika praw pasażerów – podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

30.10.2018

Niepełnosprawni mają mieć lepszy dostęp do utworów drukowanych

Prawo cywilne

Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do opublikowanych utworów drukowanych - to cel przyjętego we wtorek projektu zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

30.10.2018

NSA: Zwrot opłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się

Prawo cywilne Administracja publiczna

Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.

30.10.2018

Polscy prawnicy ponownie w międzynarodowej organizacji praw autorskich

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Polscy eksperci prawa własności intelektualnej przystąpili do Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Szefem polskiej grupy stowarzyszenia został prof. Ryszard Markiewicz (fot.), z Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29.10.2018

Odszkodowanie z Auto Casco, nawet bez ważnych badań technicznych pojazdu

Prawo cywilne Finanse

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku badania technicznego, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody godzi w zasady współżycia społecznego. Sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie jest równoznaczny z tym, że pojazd jest niesprawny, a tym bardziej nie może być kwalifikowany jako przyczyna szkody

27.10.2018

Pasażer nie musi badać czy schody w pociągu są sprawne

Prawo cywilne

Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się wszystkie stopnie schodów. Pasażer, który wypadł z wagonu w żaden sposób nie przyczynił się do...

27.10.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski