Prawo.pl
Samorządy radców prawnych i adwokatów zwróciły się w ostatnim czasie do starostów i prezydentów miast, ale też resortu sprawiedliwości o podjęcie działań mających na celu ochronę prawników świadczących pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na bieżąco zbierane są też przez NRA informacje o adwokatach, którzy z powodu pandemii utknęli poza granicami kraju.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Prawnicy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sąd rejonowy w sprawie o niezapłacony bilet wydał wyrok zaoczny i oddalił powództwo. Nie było jednak ku temu podstaw. Pozwany składał pismo, w którym domagał się przeprowadzenia dowodu z jego przesłuchania. Poza tym sąd rejonowy nieprawidłowo ocenił twierdzenia powoda, skoro nie budziły one wątpliwości - orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Aleksandra Partyk
16.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
We wtorek rząd ma ogłosić pakiet osłonowy dla firm i ich pracowników, a w poniedziałek Związek Banków Polskich przedstawił krótkoterminowe działania mające pomóc kredytobiorcom, firmom i osobom prywatnym. Dopóki szczegóły nie będą znane, umowy podpisane, lepiej regulować zobowiązania finansowe i nie podejmować pochopnych działań.
Jolanta Ojczyk
16.03.2020
Finanse Koronawirus a prawo
Od piątku - 13 marca, sądy w całym kraju ograniczyły pracę. Odwoływane są wszystkie rozprawy i posiedzenia, poza tymi niecierpiącymi zwłoki. Ograniczenia dotyczą w wielu miejscach biur obsługi interesantów. Kolejne rozprawy, według nieoficjalnych informacji, planowane są nie wcześniej, niż w połowie kwietnia. Czeka nas chaos - alarmują prawnicy.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Loty krajowe wkrótce podzielą los tych międzynarodowych - zapowiedział w niedzielę premier. Podkreślił natomiast, że rząd nie planuje zamykania miast ani wyprowadzania wojska na ulicę. Nie wykluczył też przedłużenia przymusowej przerwy w funkcjonowaniu szkół.
Monika Sewastianowicz
15.03.2020
Koronawirus a prawo
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i reorganizacją realizacji przewozów międzynarodowych, PKP Intercity wprowadziło specjalne zasady zwrotu biletów w przewozach krajowych i międzynarodowych. Odstępne będzie wynosić 15 proc.
Monika Sewastianowicz
15.03.2020
Koronawirus a prawo

Autobusy i busy wjadą do Polski

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Polacy podróżujący busami i autobusami będą mogli bez przeszkód wrócić do Polski. Komendant Główny Straży Granicznej gen. Tomasz Praga wydał wytyczne, na podstawie których kategoria pojazdów dopuszczonych do ruchu na przejściach granicznych będzie poszerzona o busy i autobusy.
Krzysztof Sobczak
15.03.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Powódka wykazała, że doznała krzywdy w wyniku nagłej śmierci matki, która zginęła potrącona przez samochód. Łączyły je bardzo silne emocje. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia odpowiada za skutki wypadku, do którego poszkodowana przyczyniła się tylko w 30 proc. - orzekł Sąd Rejonowy w Łomży.
Aleksandra Partyk
15.03.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Od poniedziałku w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta Polska wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Skraca też czas pracy placówek oraz wprowadza specjalne zasady ich funkcjonowania. Ma to związek z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego.
Monika Sewastianowicz
14.03.2020
Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicę Polski transportem kołowym, tworzymy trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Loty czarterowe zorganizują Polskie Linie Lotnicze LOT. Premier zapowiedział też pakiety osłonowe dla firm.
Monika Sewastianowicz
14.03.2020
Przestępcy rozsyłają sms-y z informacją o rzekomym przekazywaniu środków do rezerw NBP - ostrzega PKO BP. Wiadomość odsyła do fałszywej strony i wyłudza dane potrzebne do zalogowania się do rachunku. To próba wykorzystania paniki związanej z epidemią koronawirusa.
Monika Sewastianowicz
14.03.2020
Koronawirus a prawo
Nieruchomość obciążoną dożywociem można sprzedać. Ma to jednak ten skutek, że uprawniony z dożywocia nie może żądać by sąd rozwiązał umowę dożywocia, a wyłącznie zamienił uprawnienia z umowy dożywocia na rentę odpowiadającą wartości tego prawa - orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu.
Marek Sondej
14.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Polska wchodzi w nowy etap walki z koronawirusem, dlatego konieczne jest wprowadzenie ogłoszonego w piątek pakietu rozwiązań, który - jak zaznaczył - "nie jest dla nas komfortowy, ale niestety jest konieczny" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podziękował też za społeczne zrozumienie.
Monika Sewastianowicz
14.03.2020
Koronawirus a prawo
Od 15 marca samoloty pasażerskie nie wylądują już na polskich lotniskach i nie wystartują - powiedział premier. Nie wiadomo, ilu Polaków jest teraz w Ameryce, Nowej Zelandii czy Australii - Polska Izba Turystyki dopiero zbiera dane. PLL LOT zapewni loty czarterowe Polakom, którzy utknęli za granicą. Pierwsze loty do Londynu i USA.
Jolanta Ojczyk
14.03.2020
Koronawirus a prawo
Podczas składania zeznania podatkowego za 2019 rok podatnicy stają przed wyborem sposobu rozliczenia dochodów osiągniętych w minionym roku. Co do zasady, podatek rozlicza się indywidualnie. Przepisy dają jednak możliwość złożenia wspólnego PIT razem z małżonkiem. Aby skorzystać z tej formy, trzeba spełnić kilka istotnych warunków.
Krzysztof Koślicki
14.03.2020
Domowe finanse PIT
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich osoby przebywające w więzieniach, aresztach i pomieszczeniach dla zatrzymanych, ale też nastolatki w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - są w grupie wysokiego ryzyka i powinny być szczególnie chronione przed koronawirusem.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Pracownicy pomocy społecznej mają być włączeni do kontaktu z potencjalnie chorymi, ale nie ma procedur takiego działania. Nie są przeszkoleni i ich wsparcie dla osób objętych kwarantanną może grozić rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Stykają się z wieloma osobami, również w grupie największego ryzyka.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.03.2020
Pomoc społeczna

Wybory 2020: Prawo wyborcze nie chroni danych

Samorząd terytorialny RODO Wybory
Jest luka w przepisach wyborczych, bo nie wiadomo, kto miałby się zająć porządkowaniem dokumentów po rozwiązaniu komitetu kandydata, ani też czy po rozwiązaniu komitetu nie powinny być usuwane dane publikowane na jego stronach internetowych - uważa Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2020
Samorząd terytorialny RODO Wybory
Oddziaływanie miasteczka rowerowego na działkę sąsiednią powoduje, że właściciel nieruchomości ma prawo zakwestionować zgodność inwestycji z prawem budowlanym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił decyzję wojewody mazowieckiego. Zdaniem sądu taka inwestycja może oddziaływać na sąsiednią posesję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2020
Środowisko Budownictwo
Właśnie zaczęły obowiązywać ograniczenia w pracy sądów. Z wokand zdjęto wszystkie sprawy, poza tymi niecierpiącymi zwłoki. Pozostaje jednak - jak podkreślają adwokaci - problem terminów m.in. na złożenie apelacji czy zażaleń, w dochowaniu których są coraz większe przeszkody. Rozwiązaniem ma być przygotowany właśnie projekt zmian w specustawie dotyczącej koronawirusa.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2020
Prawnicy
Samorządowcy z miast są za ograniczeniem przyjmowania interesantów i udziału mieszkańców w sesjach rad - infolinie powinny wskazywać sposoby załatwienia spraw bez przychodzenia do urzędu. Apelują też do rządu o rozstrzygnięcie kwestii terminów płatności podatków lokalnych i terminów administracyjnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.03.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym - taką uchwałę podjęła Izba Cywilną Sądu Najwyższego 13 marca br. w składzie trzech sędziów. Podkreślono, że cesja wierzytelności zawierająca koszty najmu auta zastępczego nie jest gorszym sposobem zapłaty niż przelanie gotówki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2020
Prawo cywilne
W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju informuje, że roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone. Nie będzie to rodziło sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot.
Jolanta Ojczyk
13.03.2020
Budownictwo
Zakończona została kwalifikacja wojskowa w roku 2020. Na mocy zmienionego rozporządzenia tracą ważność wydane przez organy gmin wezwania do stawienia się od 16 marca do 30 kwietnia. Powodem jest ryzyko zarażenia koronawirusem.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.03.2020
Administracja publiczna
Zwróciłem się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN – poinformował w piątek Minister finansów Tadeusz Kościński. Obecnie w Polsce transakcji bezgotówkowych do 50 zł nie trzeba potwierdzać kodem PIN, powyżej tej sumy, transakcje trzeba autoryzować wpisując PIN.
Krzysztof Sobczak
13.03.2020
Rynek i konsument Finanse

Skarbówka zamyka urzędy do 27 marca

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Od 13 do 27 marca urzędy skarbowe będą zamknięte. Potwierdziła to w piątek rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek. Kontakt z fiskusem będzie możliwy przez telefon i internet. Powodem jest rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Krzysztof Koślicki
13.03.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Koronawirus a prawo

SN: Celowe unieważnienie darowizny ojca na rzecz córki

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze
Sąd może zabronić cofnięcia skargi pauliańskiej powoda ze względu na niejasne powiązania rodzinne i prawdopodobną szkodę spółki, która była wierzycielem. Mimo, że prezes tej spółki zmarł, a jej siedziba i reprezentacja jest trudna do ustalenia. Sąd Najwyższy unieważnił umowę darowizny między córką a ojcem, prezesem spółki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2020
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze
Cudowne herbatki mające uchronić przed zarażeniem koronawirusem lub proszek, który wyleczy od choroby. Oszuści nie próżnują. Policja przestrzega też przed złodziejami, którzy mogą podszywać się pod służby sanitarne oraz instytucje walczące z epidemią. Bazując na społecznych obawach mogą sprzedawać cudowne lekarstwa lub wykradać dane.
Robert Horbaczewski
13.03.2020
Prawo karne Policja
Rzecznik Finansowy słusznie nałożył na Idea Bank karę w wysokości 100 tys. zł kary za odmowę przekazania mu umowy z Polskim Domem Maklerskim. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił skargę banku na decyzję rzecznika, który potrzebował znać treść kontraktu, by interweniować w sporach związanych ze „sprawą GetBack”.
Jolanta Ojczyk
13.03.2020
Prawo gospodarcze Finanse

Zakaz sprzedaży dla Allegro i OLX może przynieść więcej strat, niż korzyści

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Premier Mateusz Morawiecki zakazał Allegro i OLX sprzedaży 53 produktów, w tym żeli i płynów antybakteryjnych, maseczek i rękawic. Zdaniem prawników to nieprzemyślana decyzja, która narusza zasady konkurencji i może zmniejszyć dostęp do tych artykułów, a także skutkować pozwami przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie.
Jolanta Ojczyk
13.03.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski