Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 22 marca uznał, że odebranie władzy rodzicielskiej i...
Katarzyna Warecka
28.03.2018
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli oskarżony okresowo był osobą bezdomną i bezrobotną, to sąd nie...
Aleksandra Partyk
14.03.2018
Prawo rodzinne
Przyznawanie dziecka po rozstaniu rodziców oznacza zarówno wskazanie przez sąd jego miejsca stałego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2018
Prawo rodzinne
Pierwsza żona zmarłego w katastrofie smoleńskiej urzędnika państwowego nie dostanie renty, ani...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2018
Prawo rodzinne
Dzień 22 lutego to Europejski Dzień Ofiar Przemocy. Mimo obchodzonego w tym dniu święta z pewnością...
Aleksandra Partyk
22.02.2018
Prawo rodzinne
Sam fakt podania w oświadczeniu niezgodnych z rzeczywistością danych o wartości sprzedaży alkoholu...
Marek Sondej
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Gdyby lekarz na dyżurze na oddziale ratunkowym zlecił pacjentce badania podstawowe, to...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2018
Pacjent
Wkrótce miną trzy lata od ratyfikacji Konwencji antyprzemocowej, a Polska wciąż nie wdrożyła...
Krzysztof Sobczak
13.02.2018
Prawo rodzinne
Uchwała rady gminy o pomocy uzdolnionym uczniom, podjęta na podstawie przepisów ustawy o systemie...
Robert Horbaczewski
13.02.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie ma kompetencji do określania, kto nie ponosi odpłatności za pobyt w mieszkaniu...
Robert Horbaczewski
05.02.2018
Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Pacjenta przegrał sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdyż przyjął, że...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2018
Pacjent
Gmina nie może przerzucać na użytkowników chodnika obowiązku obserwowania stanu jej nawierzchni i...
Robert Horbaczewski
26.01.2018
Samorząd terytorialny
Po raz pierwszy liczba dłużników alimentacyjnych notowanych w prywatnych rejestrach zaczęła spadać....
PAP
26.01.2018
Prawo rodzinne
Żądanie podania imion rodziców podatnika czy numeru telefonu w deklaracji podatkowej wykracza poza...
Robert Horbaczewski
23.01.2018
Samorząd terytorialny
Coraz więcej starszych osób oddaje mieszkania w zamian za renty. Ale to nie jest odwrócona...
Krzysztof Sobczak
22.01.2018
Emerytury i renty
Od tego roku nielegalne poszukiwanie zabytków nie jest już wykroczeniem, a przestępstwem - mówi...
PAP
20.01.2018
Prawo karne
Rada powiatu nie może subdelegować na kierowników aptek uprawienia do ustalania rozkładu godzin...
Robert Horbaczewski
17.01.2018
Samorząd terytorialny
W orzecznictwie sądowym ujawniła się rozbieżność, czy ograniczenia uprawnień jednego z rodziców do...
08.01.2018
Prawo rodzinne
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad wprowadzeniem tzw. alimentów podstawowych. Ich...
Wojciech Kowalski
06.01.2018
Prawo rodzinne
Przemoc pojawia się częściej w związkach nieformalnych, a nie tych usankcjonowanych prawnie...
Krzysztof Sobczak
05.01.2018
Domowe finanse
Skoro w zależności od wartości kradzionego mienia sprawca popełnia przestępstwo lub wykroczenie, to...
Aleksandra Partyk
31.12.2017
Prawo karne
O potrzebie sprecyzowania zasad i trybu przyjmowania ofiar przemocy do specjalistycznych ośrodków...
PAP
29.11.2017
Prawo rodzinne
W ciągu kilku tygodni powinny być gotowe przepisy regulujące odpowiedzialność karną za handel...
Krzysztof Sobczak
29.11.2017
Prawo karne
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt określający standardy organizacyjne opieki w dziedzinie...
Magdalena Okoniewska
29.11.2017
Opieka zdrowotna
Społeczna akceptacja przemocy wobec dzieci jest w Polsce nadal niepokojąco wysoka; jedna trzecia...
PAP
25.11.2017
Prawo rodzinne
W Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaapelowała do premier Beaty...
PAP
20.11.2017
Prawo rodzinne
Obecnie obowiązujące prawo stanowi, że za mienie pochodzące z przestępstwa należy uznać nie tylko...
Krzysztof Sobczak
10.11.2017
Prawo karne
Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji projekt zmiany kodeksów: karnego i wykroczeń o...
PAP
09.11.2017
Prawo karne
Kradzież rzeczy o wartości powyżej 400 zł ma być przestępstwem - poinformował minister...
Krzysztof Sobczak
07.11.2017
Prawo karne
Po ustaniu mocy obowiązującej przepisu kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa...
Marek Sondej
08.10.2017
Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski