Gefion był duńskim towarzystwem ubezpieczeniowym, które było upoważnione do prowadzenia działalności na terenie UE za pośrednictwem agentów i brokerów. W Polsce sprzedawało polisy komunikacyjne przez swojego reprezentanta, firmę Polins. Słynęło z tanich ubezpieczeń OC, ale drugą stroną medalu były problemy z wypłatami odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach i kolizjach. Za tanimi składkami nagminnie szło zaniżanie i odmawianie wypłat odszkodowań, a także wielomiesięczne zwlekanie  z wypłatami.

Do rzecznika finansowego wpływało nieproporcjonalnie dużo skarg na likwidację szkody przez Gefion, a dochodzenie na drodze sądowej odszkodowań od oddziału zagranicznego ubezpieczyciela nie zawsze jest proste. Jeśli poszkodowany działał samodzielnie albo miał pełnomocnika, to występował do Crawford Polska Sp. z o.o., która była przedstawicielem Gefiona do spraw roszczeń w Polsce, a w razie braku porozumienia – do sądu polskiego. Sprawa komplikowała się natomiast, gdy poszkodowany chciał pozbyć się sprawy i sprzedać ją innemu podmiotowi, który zajmie się egzekwowaniem należności – w takim przypadku właściwy był sąd duński.

Czytaj też: Ubezpieczyciele: Nie zawsze z powodu covidu należą się pieniądze>>

Mimo  zaniżanych wypłat polityka nieuczciwej konkurencji za pomocą zbyt niskich składek zemściła się na ubezpieczycielu i gdy jego problemy finansowe zagroziły interesom klientom, zainterweniował nadzorca. W dniu 24 czerwca 2020 r. Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet) cofnął spółce licencję jako towarzystwu ubezpieczeniowemu, a 13 lipca 2020 r. Gefion został postawiony w stan likwidacji. Teraz, 7 czerwca 2021 r. Finanstilsynet) poinformował o postawieniu Gefion Finans A/S under frivillig likvidation przez Sąd Morski i Gospodarczy (the Maritime and Commercial High Court) w stan upadłości.

Co dalej z roszczeniami?

Jeżeli roszczenie zostało już zgłoszone do Gefion, to osoba, która je zgłosiła, nie musi podejmować żadnych dalszych działań. Roszczenie zostanie rozpatrzone z masy upadłości.

Poszkodowani likwidujący szkodę z OC w razie braku wypłaty z masy upadłości otrzymają wypłatę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który następnie wystąpi o ich zwrot do  duńskiego funduszu gwarancyjnego Dansk Forening for International Motorkoeretoejsforsikring (DFIM).

Polisy wydane przez Gefion są nadal ważne. Upadłość daje ubezpieczonym prawo do natychmiastowego anulowania polisy, a polisa jest automatycznie anulowana trzy miesiące po opublikowaniu informacji o upadłości w Statstidende. UKNF zachęca do anulowania polisy i zakupu nowej w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, jeśli to możliwe. Jeśli ktoś opłacił składkę za cały rok, może złożyć wniosek o zwrot części składki z masy upadłościowej.

Osoby, które mają polisę u tego ubezpieczyciela, mogą też spokojnie czekać, aż skontaktuje się  w nimi syndyk masy upadłościowej.

Z syndykami masy upadłościowej można się skontaktować za pomocą e-maila: gefion@poulschmith.dk. Duński Urząd Nadzoru Finansowego uruchomił specjalną linię (+45) 41 93 35 00 dla zapytań dotyczących upadłości Gefion. Infolinia będzie czynna w dni powszednie w godzinach od 10 do 14 czasu środkowoeuropejskiego.