MSW: bezpieczniej na imprezach masowych

Od jutra, 13 stycznia br. wchodzą w życie kolejne przepisy wynikające z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

12.01.2012

Już wiadomo, jak wystąpić o interpretację ogólną

Dnia 1 stycznia weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów określające wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, sposób uiszczenia opłaty od wniosku oraz organy, do których należy takie...

05.01.2012

Zmieniły sie zasady ustalania różnic kursowych

Podmioty, które powstały w wyniku podziału lub połączenia mają możliwość rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przed zakończeniem obowiązkowego okresu stosowania tej metody....

04.01.2012

Weszła w życie akcyza na węgiel i koks

Z początkiem roku weszła w życie akcyza na węgiel i koks do celów opałowych. Jej wysokość zależy od wartości opałowej; średnio jest to jak wyliczają eksperci - ok. 30 zł na tonie. Zwolniony jest...

03.01.2012