NSA: System losowania sędziów musi być jawny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw nie stanowi jedynie informacji technicznej, ale jest wyrazem procedury ściśle związanej z bezpośrednią sytuacją obywateli, których sprawy są rozpoznawane - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok sądu I instancji w sprawie bezczynności Ministra Sprawiedliwości, który twierdził, że mamy do czynienia tylko z danymi technicznymi.

23.06.2021

Sąd Najwyższy zamyka się dla publiczności

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowym regulaminem już wkrótce w Sądzie Najwyższym regułą ma być niejawne orzekanie, chyba że przewodniczący zdecyduje inaczej. Sędziowie SN nieoficjalnie przyznają, że to dla nich łatwiejsze, bo przyspiesza rozpatrywanie spraw, których jest coraz więcej. Wątpliwości mają jednak prawnicy, którzy przypominają o konstytucji i wskazują, że zmiana może mieć związek z praktyką Izby Dyscyplinarnej.

22.06.2021

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

22.06.2021

Upadłość konsumencka kołem ratunkowym dla byłych przedsiębiorców

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Finanse Koronawirus

Coraz więcej osób ogłasza upadłość konsumencką. Korzystają z niej jednak nie tyle typowi konsumenci, ile byli przedsiębiorcy, którzy wpadli w spiralę zadłużenia kiedy jeszcze prowadzili firmę. Winna jest nie tylko pandemia. Od ponad roku łatwiej jest z tej instytucji skorzystać, ponieważ zmieniło się prawo. Upadłość przestała natomiast interesować frankowiczów.

22.06.2021

Sądy z pierwszoplanową rolą w mediacjach, ale sędziowie nadal nieprzekonani

Wymiar sprawiedliwości

Po koronawirusowych obostrzeniach mediacja jawi się jako szansa na przyspieszenie wielu spraw i wyjście z sądowych zaległości. Stawiać chce na nią ministerstwo i samorządy prawnicze. Do mediacji przekonuje się coraz więcej sędziów, ale nadal sporo z nich woli poczekać i w tradycyjny sposób rozstrzygać sprawę. Jak sami mówią, brakuje im też szkoleń, które ułatwiałyby podejmowanie takich decyzji.

21.06.2021

Adwokaci i radcy nadal "niedopuszczani" do mediacji w sprawach nieletnich

Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie prawni coraz chętniej szkolą się i uczestniczą w postępowaniach mediacyjnych. O ile jednak przepisy pozwalają im występować w charakterze mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych, o tyle w postępowaniu wobec nieletnich nadal obowiązuje zakaz sprzed 10 lat, który to uniemożliwia. A, że MS szykuje się do zmian w przepisach, prawnicy postulują o jego uchylenie.

20.06.2021

Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

20.06.2021

Sekretarz stanu USA pyta o praworządność w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Podczas rozmowy z polskim ministrem spraw zagranicznych sekretarz stanu USA mówił m.in. o problemach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, ale wskazał również na znaczenie przestrzegania demokratycznych wartości, takich jak wolność mediów i poszanowanie praw obywatelskich. W komunikacie polskiego MSZ ta sprawa została pominięta.

19.06.2021

Mediator gotowy na mediacje online? Informacja ma znaleźć się w rejestrze

Wymiar sprawiedliwości

Krajowy Rejestr Mediatorów ma być sposobem na uporządkowanie sytuacji na rynku mediatorów. Ministerstwo Sprawiedliwości chce by baza, która ma zacząć działać w 2023 r., pełniła funkcję i informacyjną, i legalizacyjną - wpis do niej ma stanowić m.in. podstawę uzyskania legitymacji stałego mediatora sądowego. Rejestr ma też odpowiadać na pytanie, czy dany mediator może prowadzić e-mediacje.

19.06.2021

Pełnomocnik może być siłą napędową mediacji, ale dużo zależy od mediatora

Wymiar sprawiedliwości

Część pełnomocników procesowych nadal nie jest przekonanych do mediacji, nie widzą korzyści ani dla klienta, ani dla siebie. Bywa też, że mediator traktuje ich jak "przeszkadzaczy", uciszając lub nawet wypraszając z mediacji - wskazywali uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika.

19.06.2021

Jak nie pandemia, to klienci wymuszą zmiany w kancelariach

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Klienci po epidemii koronawirusa zmieniają podejście do rynku prawnego. Coraz większe znaczenia ma nie tylko cena, jakość usług i specjalizacja, ale też to - jak kancelaria radzi sobie z nowymi technologiami. Jak wynika z tegorocznego raportu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer aż 91 proc. korporacyjnych działów prawnych prosi lub planuje poprosić kancelarie o opisanie z jakich rozwiązań korzystają

19.06.2021

Pandemia pokazała wagę mediacji, potrzebny jej dalszy rozwój

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rozwój mediacji wymaga współpracy różnych środowisk i to na różnych płaszczyznach, a czas jest na to dobry bo pandemia i wynikające z niej obostrzenia, pokazały korzyści jakie z niej płyną - podkreślają uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika. W ich ocenie potrzeba i zmian w podejściu do mediacji, i edukacji także na poziomie szkół.

18.06.2021

Transgraniczna batalia o dziecko - SN uwzględnia kasację prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej nakazania powrotu małoletniej dziewczynki na terytorium Federacji Rosyjskiej. Postanowienie zostało uchylone, a sprawa będzie ponownie rozpoznana. Przypomnijmy, możliwość kasacji w rodzinnych sporach transgranicznych wprowadziły przepisy z 2018 roku.

18.06.2021

Wątpliwości dotyczące kosztów egzekucji nadal aktualne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy we Włocławku uważa, że wierzyciel mając świadomość konsekwencji swej bezczynności powinien liczyć się z tym, iż postępowanie egzekucyjne z tych właśnie względów zostanie umorzone. I to może również nastąpić po dniu 1 stycznia 2019 r., gdy zasady rozliczenia kosztów postępowania określone będą według nowych zasad. Mimo to zapytał Sąd Najwyzszy czy jest to właściwe stanowisko.

17.06.2021

TSUE: Sporu z niemieckim wydawcą o "polskie obozy" nie może rozpatrywać polski sąd

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy" użyty przez niemieckie media, jeśli nie został on w żaden sposób wskazany, bezpośrednio lub pośrednio, w opublikowanym artykule, a pozwany nie był w stanie racjonalnie przewidzieć sądu, przed jaki może być pozwany

17.06.2021

E-archiwum akt sądowych nie tylko w postępowaniu upominawczym

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w systemie teleinformatycznym archiwizowane były nie tylko - tak jak dotychczas - akta spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz tytułów wykonawczych obejmujących takie orzeczenia, ale i dotyczące innych spraw np. upadłościowych czy restrukturyzacyjnych. Projekt rozporządzenia jest opiniowany, ma wejść w życie 1 lipca.

17.06.2021

SN: Prokuratora delegowanego na czas nieokreślony nie można odwołać bez uprzedzenia

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Prawo o prokuraturze zawiera niekompletne przepisy dotyczące odwoływania z delegacji i dlatego trzeba stosować wobec nich regulacje Kodeksu pracy w zakresie wypowiedzenia zmieniającego. Wobec tego prokuratora delegowanego na czas nieokreślony nie można odwołać bez uprzedzenia - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Sądu Najwyższego i jest to precedensowy wyrok.

17.06.2021

Mieszkania deweloperskie objęte pierwokupem lasów - to absurd

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do mieszkań deweloperskich? Wołomiński sąd wieczystoksięgowy uważa, że tak, bo na fragmencie działki jest las. Prawnicy są zgodni: to absurd i jak najszybciej powinno się poprawić przepisy, dzięki którym zapadło to orzeczenie. Żaden nadleśniczy nie kupi lokalu od dewelopera na rzecz Lasów, po co więc utrzymywać fikcję.

17.06.2021

Stryjeczny wnuk ani dłużnik alimentacyjny - nie dostaną spadku

Wymiar sprawiedliwości

Krąg spadkobierców ustawowych ma być mniejszy, małoletni lepiej chronieni przed ewentualnym dziedziczeniem długów, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy stanie się przesłanką niegodności dziedziczenia - to rewolucyjne zmiany planowane przez resort sprawiedliwości. Projekt już wzbudza dyskusję - zdaniem prawników znów zabrakło kompleksowego spojrzenia na problemy prawa spadkowego.

17.06.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski