Spółka i prezesi odpowiedzą za atomową katastrofę - najwyższe odszkodowanie w historii Japonii

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Cztery ważne wyroki w ostatnich sześciu tygodniach wydały japońskie sądy w sprawach dotyczących katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 r. po trzęsieniu ziemi i tsunami. Odpowiedzialność za zaniedbania obciąża byłych menedżerów zakładu, jak i samą spółkę-operatora. Natomiast roszczenia przeciwko państwu sędziowie oddalają.

15.07.2022

Kary śmierci nie ma, będzie bezwzględne dożywocie i... skargi do Strasburga

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowela kodeksu karnego, która przechodzi właśnie przez parlament, daje sędziemu możliwość, i to na etapie wydawania wyroku, by w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności zastosował zakaz przedterminowego warunkowego zwolnienia. Prawnicy biją na alarm, bo w ich ocenie "grzebana" jest w ten sposób resocjalizacja, a co jeszcze ważniejsze, takie rozwiązanie jest sprzeczne i z Konstytucją, i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

15.07.2022

U kuratorów znowu awansowa niepewność

Wymiar sprawiedliwości

Wraca sprawa awansów kuratorów sądowych. Poprzednio głośno o tym było w 2018 r. - wówczas tylko w Katowicach czekało na nie ok. 100 osób. Resort rozważał nawet zmiany w przepisach. Ostatecznie w 2019 r. przyznano ich ponad 600. Teraz awanse są, ale i dysproporcje w skali kraju duże, a w apelacji katowickiej znowu czeka na nie kilkudziesięciu kuratorów.

14.07.2022

Paweł Bańczyk: Więcej pytań do TSUE po części z braku wiary w Trybunał Konstytucyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Znaczący przyrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczy po części zagadnień, które mogłyby stanowić przedmiot badania przez Trybunał Konstytucyjny, do którego z kolei wpływa coraz mniej pytań. To w niektórych sprawach droga zastępcza, wynikająca z braku wiary w możliwość dokonania rzetelnej kontroli konstytucyjności przepisów przez ten ostatni organ.

14.07.2022

KE: W Polsce trzeba oddzielić prokuratora generalnego od ministra

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu - takie zalecenie Komisji Europejskiej znalazło się w opublikowanym w środę sprawozdaniu na temat praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Według ministra i prokuratora generalnego to nieuprawnione i czysto polityczne żądanie.

13.07.2022

Rzecznicy dyscyplinarni teraz kierują stołecznym sądem apelacyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku dni krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jego zastępca na stanowisku rzecznika wiceprezesem tego sądu. Drugi z zastępców rzecznika, Michał Lasota, został niedawno prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszyscy trzej w ostatnich latach bardzo szybko awansowali w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

13.07.2022

Referendarz sędzią? Po spłaszczeniu struktury sądów długa droga

Wymiar sprawiedliwości

Obecnie osoba, która ukończyła aplikację ogólną i pracowała jako asesor, referendarz lub asystent sędziego, ma prawo do powołania na sędziego sądu rejonowego przez 7 lat od wejścia w życie ustawy z maja 2017 r. Już to zdaniem referendarzy uderza w konstytucyjną zasadę równości. Projekt spłaszczający strukturę sądów terminu tego nie wydłuża, a na referendarza i asystenta po egzaminie czeka asesura.

13.07.2022

Prof. Tymiński: Lekarz powinien odpowiadać karnie tylko za nadużycie uprawnień i czyny umyślne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Często jest tak, że lekarz, który popełnił rzeczywisty błąd medyczny, unika sprawy sądowej, a wielu tych, którzy go nie popełnili, trafia do sądu. Na przykład, w Polsce łatwo obwinia się o błąd medyczny rezydentów, którzy nie działali samodzielnie, tylko wpisywali do dokumentacji medycznej to, co kazali im przełożeni – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13.07.2022

W adwokaturze przyspieszenie z "reklamą", propozycje możliwe już we wrześniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Radcy prawni swoje zmiany dotyczące informowania o wykonywanym zawodzie przyjęli 8 lipca, teraz czas na Adwokaturę. Jak dowiedziało się Prawo.pl, na ukończeniu są badania ilościowo-jakościowe w zakresie reklamy, a ich wyniki mają być podstawową opracowania konkretnych rozwiązań. Te adwokaci planują przygotować już na wrzesień i liczą, że uda się je wprowadzić jeszcze w tym roku.

13.07.2022

Pilawska: Jest uzasadnienie do uchwały SN - frankowicze bez roszczeń do odsetek, co z przedsiębiorcami?

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że "frankowe" umowy klientów – konsumentów są sprzeczne z prawem, ale po raz kolejny pozbawił konsumentów roszczeń odsetkowych. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do nieważności umów zawieranych przez przedsiębiorców, choć uznanie takich zapisów za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jednoznacznie otworzyło drogę również osobom zawierającym umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

12.07.2022

Kary mają zastraszać - państwo ostro rozprawi się z przestępcami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Już za trzy miesiące będziemy mieli prawo karne represyjne, a nie gwarancyjne. Wprowadzone 7 lipca zmiany w kodeksie karnym nie mają uzasadnienia, bo przestępczość , a zwłaszcza najcięższa - zabójstwa i pobicia - utrzymują się na stałym poziomie. Racjonalna polityka karna powinna opierać się na analizach stanu zagrożenia. A co więcej - nowe kary mogą być sprzeczne z Konstytucją RP.

12.07.2022

Radcy po "pierwszym" kroku w sprawie firm odszkodowawczych, adwokaci szykują się na wrzesień

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorządy radcowski i adwokacki chcą ograniczyć współpracę radców i adwokatów z podmiotami, które - jak wskazują - są nieuprawnione do świadczenie pomocy prawnej, czyli np. formami odszkodowawczymi. Problem w tym, że dla wielu młodych prawników są one szansą na "zaczepienie" się na trudnym rynku. Zmiany w radcowskich zasadach etyki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., adwokaci chcą je zapoczątkować już we wrześniu.

12.07.2022

Prof. Gersdorf: Nowy kodeks pracy będą już pisali młodzi ludzie

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Nie możemy zmieniać globalnie prawa w tak totalnym kryzysie – i wartości, i moralności, i finansowym. Szczególnie zmieniać zupełnie kodeks pracy. Ale możemy myśleć, jak to prawo powinno wyglądać w przyszłości - mówi prof. Małgorzata Gersdorf z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, b. I prezes Sądu Najwyższego.

12.07.2022

Organy samorządu radcowskiego "odchudzone", w tle dyskusja o reprezentacji izb

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiana uchwały samorządu radcowskiego dotyczącej ordynacji wyborczej wzbudziła sporą dyskusję. Ostatecznie została przyjęta przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, ale część delegatów podnosiła, że zmniejszenie liczby członków m.in. w Wyższej Komisji Rewizyjnej dobrym rozwiązaniem nie jest, bo izby, skoro tworzą budżet, powinny mieć wpływ na wydatki.

11.07.2022

NSA: Nie ma przepisu pozwalającego na wypłatę odszkodowania nabywcy wierzytelności

Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2022

Romanowski: W sądach własności intelektualnej coraz więcej spraw, świetnie spełniają swoje zadanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sądy własności intelektualnej sprawdzają się. Wpływa do nich coraz więcej spraw, skraca się średni czas postępowania i co istotne, orzecznictwo jest coraz bardziej jednolite. Być może warto pomyśleć o kolejnych lokalizacjach, bo ich istnienie to też dowód na to, że wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej innowacyjny - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

11.07.2022

SN: Badanie wariografem pomogło ujawnić sprawców brutalnej zbrodni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyroki uniewinniające wymierzone współsprawcom zabójstwa biznesmana z Pomorza. Pozostawiła karę dożywocia dla jednego ze sprawców, gdyż wykazano, że zabił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem - grzebiąc ją żywcem. Jednym z dowodów były wyniki badania wariografem oskarżonego. Nieskuteczny okazał się zarzut kasacji, że odbyło się to wbrew jego woli i naruszało kodeks.

09.07.2022

Edukacja prawna społeczeństwa - sędziowie objaśniają prawo

Wymiar sprawiedliwości

"Rządy Prawa. Wspólna Sprawa" to inicjatywa sędziów z "Iustitii", której celem jest wyjaśnienie obywatelom podstawowych regulacji prawnych. Służyć mają temu spotkania z sędziami oraz podcasty odnoszące się do różnorodnych tematów - od praw obywatelskich, prawa karnego, poprzez chwilówki czy kredyty frankowe. Skutkiem jest też przybliżanie samych sędziów społeczeństwu.

09.07.2022

Ambasadorzy RP: "Putinizacja" polskiego prawa prowadzi do wystąpienia z Unii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne

Pojawiają się ostatnio kolejne informacje o niewykonywaniu przez Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych. Tym razem dotyczące wypłaty zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jest to ciąg dalszy putinizacji polskiego prawa, co może prowadzić do wystąpienia z Rady Europy i z Unii Europejskiej - uważają uczestnicy Konferencji Ambasadorów RP.

08.07.2022

Pokrzywdzony umiera, trzeba zabezpieczyć jego prawa - Sejm zajmie się petycją Adwokatury

Wymiar sprawiedliwości

Krąg podmiotów uprawnionych do wykonywania praw zmarłego pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego, powinien zostać rozszerzony o spadkobiercę zmarłego - petycję w tej sprawie skierowała do Sejmu Naczelna Rada Adwokacka. W myśl obowiązujących przepisów może być to bowiem osoba najbliższa lub osoba pozostająca na jego utrzymaniu, a w przypadku ich braku lub nieujawnienia — prokurator, działając z urzędu.

08.07.2022