SN: Sędzia także za wykroczenie drogowe odpowiada dyscyplinarnie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów obejmuje także wykroczenia drogowe i przewinienia zawodowe. Ustawa nie ogranicza odpowiedzialności sędziego tylko do uchybienia godności urzędu sędziego. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wymierzyła więc sędziemu karę upomnienia za przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze.

09.11.2022

Przyjazne przesłuchania do 18. roku życia - apeluje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Wymiar sprawiedliwości

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała propozycję zmiany przepisu dotyczącego przyjaznych przesłuchań z udziałem dzieci. Projekt zakłada rozszerzenie ochronnego trybu przesłuchań na dzieci pokrzywdzone przestępstwem znęcania się lub wykorzystywania seksualnego do 18. – a nie 15., jak jest obecnie – roku życia. Petycja wkrótce ma trafić do senackiej komisji ds. petycji.

09.11.2022

Sama skarga kasacyjna do NSA nie wstrzyma aktu lub czynności, potrzebny wniosek skarżącego

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od wyroku oddalającego skargę wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przysługuje skarga kasacyjna do NSA. Ale trzeba pamiętać, że sama z siebie nie wstrzymuje ona wykonania danej decyzji, chyba że strona skarżąca o to zawnioskuje. Co do zasady wstrzymaniu wykonania nie podlegają wszelkie akty lub czynności odmowne.

09.11.2022

Prokuratorzy "idą na wojnę" w sprawie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Pierwsze pozwy prokuratorów dotyczące obliczania w ostatnich latach ich wynagrodzeń, powinny trafić do sądów jeszcze w listopadzie. Pomaga im w tym Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, który stworzył specjalną komórkę do wyliczania roszczeń. Związkowcy mocno też liczą na poprawkę do ustawy okołobudżetowej, która sprawę - przynajmniej na przyszły rok - "wyprostuje".

09.11.2022

Sędziowie już wnoszą pozwy w sprawie swoich wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Trzecia z rzędu próba ustalenia wynagrodzeń, tym razem na 2023 rok, dla sędziów, prokuratorów, referendarzy i asesorów niezgodnie z przepisami ich ustaw może się skończyć licznymi pozwami. Pierwsze - dotyczące jeszcze 2022 r. - już wnoszą sędziowie, przygotowują się do tego też prokuratorzy. Podkreślają przy tym, że łamanie ich praw może skończyć się deprecjonowaniem zawodów i odejściami z nich.

08.11.2022

SN: Odmowa nakazania powrotu uprowadzonego dziecka do kraju

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Gdy w państwie, do którego dziecko ma wrócić, wydane zostały orzeczenia normujące sytuację małoletniego, przedmiotem oceny sądu rozpoznającego wniosek konwencyjny o nakazanie powrotu dziecka jest wyłącznie zapewnienie ochrony dziecka. Sąd nie bada natomiast słuszności orzeczeń sądów państwa obcego - orzekł SN w jednej ze spraw o wydanie uprowadzonego dziecka.

08.11.2022

Wyrok zaoczny zapadnie w sytuacji bierności pozwanego - może się bronić odpowiedzią na pozew

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W świetle przepisów cywilnych, w określonych sytuacjach, gdy pozwany jest bierny, może zapaść wyrok zaoczny. Taki wyrok wydaje się pod jego nieobecność, jeśli nie bierze on aktywnego udziału w procesie. Pozwany może bronić się przed jego wydaniem, jeśli złoży odpowiedź na pozew lub stawi się na rozprawę. Ale też nie zawsze wyrok zaoczny jest korzystny dla powoda.

07.11.2022

Spłaszczenie struktury sądów nie posłuży i sprawom karnym

Wymiar sprawiedliwości

Choć projekty spłaszczające strukturę sądów są nadal na etapie prac Rady Ministrów, budzą niezmienne duże emocje. Zastrzeżenia do nich mają również karniści. W ich ocenie wejście w życie przepisów oznaczałoby koniec marzeń o specjalizacji w wydziałach karnych i uderzy w prawa obywateli. A sam sędzia karnista będzie się zajmował wszystkim od kradzieży kur w kurniku po przestępczość zorganizowaną.

07.11.2022

Rząd chce uregulować działalność windykacyjną, projekt zbiera krytykę

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Kolejna próba cząstkowego uregulowania rynku usług prawnych, gdy tymczasem potrzeba całościowych rozwiązań - tak Naczelna Rada Adwokacka opiniuje rządowy projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. A samo środowisko windykatorów ocenia pomysł jako karkołomny, niesprawiedliwy gospodarczo i będący swoistym zamachem na małe przedsiębiorstwa windykacyjne.

07.11.2022

Syndyk obraca milionami - wkrótce być może większa kontrola

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Czy doradcy restrukturyzacyjni potrzebują nowych przepisów antykorupcyjnych? Po doniesieniach medialnych o nadużyciach popełnionych przez jednego z nich w środowisku zawrzało. Wraca pomysł powołania samorządu zawodowego, do którego przynależność byłaby obowiązkowa, wprowadzenia specjalizacji, czy wzmocnienia nadzoru nad pracą syndyków. Nad swoimi projektami pracuje też Ministerstwo Sprawiedliwości.

07.11.2022

NSA: Rzeczoznawca zawieszony za błędne wyceny, musi się douczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sam fakt toczącego się postępowania karnego w sprawie o sporządzenie niezgodnego z prawdą operatu przez rzeczoznawcę majątkowego nie stanowi powodu do zawieszenia postępowania administracyjnego. I to w przypadku, gdy organ może wydać decyzję po samodzielnych ustaleniach i ocenach - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że sprawa nie przedawniła się.

07.11.2022

Z cofnięcia pozwu można się wycofać, ale liczy się czas

Wymiar sprawiedliwości

Powód też człowiek może zmienić zdanie i po wytoczeniu powództwa zrezygnować z dalszego dochodzenia swych praw na drodze sądowej. Przyczyn może być wiele, choćby uregulowanie przez pozwanego należności. Co jednak w sytuacji, gdy ta decyzja była błędem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami można odwołać i oświadczenie o cofnięciu pozwu, i zrzeczeniu się roszczenia, ale jedynie do uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania.

06.11.2022

Prezes PiS zapowiada dokończenie reformy sądów

Wymiar sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, podczas spotkania z mieszkańcami Suwałk, podkreślał że sądy nie mogą same orzekać, czy jakaś ustawa im się podoba, czy nie; muszą działać tak, by te ustawy były przestrzegane, bo inaczej podważają sam sens demokracji. Powiedział, że wierzy w dokonanie się reformy wymiaru sprawiedliwości i dodał, że sędziowie powinni być pod szerszą "społeczną kontrolą".

05.11.2022

Prezydencki test bezstronności sędziego jak droga donikąd

Wymiar sprawiedliwości

Ślepa uliczka, opatrzona ładną etykietką - tak w skrócie prawnicy oceniają, po kilku miesiącach od uchwalenia prezydenckiej noweli o Sądzie Najwyższym, stosowanie zaproponowanego w niej testu bezstronności sędziego. Jak podkreślają, z przepisów tych w praktyce nie da się korzystać, a próby powoływania się na nie prowadzą jedynie do przedłużania postępowań. W sprawach karnych z kolei adwokaci/ radcy alternatywnie stosują wnioski o wyłączenie.

05.11.2022

Nowa technologia w służbie prawników? - debata podczas Gali Rising Stars liderzy - jutra 2022

Wymiar sprawiedliwości

Czy technologia wspiera prawo? Czy prawo wykorzystuje technologię, by lepiej służyć jego użytkownikom? Czy te dwa pozornie różne światy można połączyć? W jakim stopniu mogą się uzupełniać? - zastanawiać będą się nad tym uczestnicy debat Tech4Law – Law4Tech, które poprzedzą Gale Konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022.

05.11.2022

Pełnomocnik nie musi mieć sądowego konta - dokumenty trzeba wysłać pocztą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który jest powodem w sprawie cywilnej, reprezentowanym przez innego radcę prawnego, został wezwany przez sąd do uzupełnienia formalnych braków skargi kasacyjnej. Pismo dostał on, a nie jego pełnomocnik, a sąd uczynił to jedynie za pośrednictwem sądowego portalu informacyjnego, na którym z kolei pełnomocnik powoda nie miał konta – formalnie nie ma bowiem takiego obowiązku.

05.11.2022

Widzisz i nie reagujesz na przemoc wobec dziecka? - można trafić nawet do więzienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że ponad połowa Polaków uważa bicie dzieci za karę, która nigdy nie powinna być stosowana, mimo to aż 36 proc. przyznaje się do stosowania klapsów. Co równie mocno niepokoi, znaczna część świadków karcenia słownego (38 proc.), jak i fizycznego (41 proc.) pozostała wobec tych zachowań bierna. Tymczasem za brak reakcji można odpowiadać karnie.

05.11.2022

Izby Dyscyplinarnej nie ma, kary wciąż naliczane, rząd chce wstrzymania

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Po prawie czterech miesiącach od wejścia w życie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego polski rząd złożył wniosek o wstrzymanie naliczania kar przez TSUE za niezawieszenie tej izby. To codziennie kolejny milion euro, w sumie to już 366 mln euro, a kilka dni temu Komisja Europejska potrąciła z tego tytułu kolejne 30 milionów z przeznaczonych dla Polski funduszy.

04.11.2022

Rocznica - już 365 mln euro kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W czwartek 3 listopada mija rok od rozpoczęcia naliczania w stosunku do Polski kary za niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że suma kar osiągnęła właśnie poziom 365 mln euro. Polski rząd kary nie płaci, ale większość tej kwoty została już potrącona z należnych naszemu państwu funduszy.

03.11.2022

Sądy badają, czy po 30 latach umarzanie bezprawnych decyzji w toku jest słuszne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Sprawy nieruchomości warszawskich przejętych bezprawnie w czasach PRL nie zostały całkiem zakończone. Mimo zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, który nakazuje umarzać sprawy po 30 latach od wydania decyzji, nadal spadkobiercy wnoszą o ich zmianę, by na drodze cywilnej wypłacone im było odszkodowanie z tytułu utraconego mienia przez ich rodziny w latach 50. Bo decyzje rażąco naruszały prawo.

03.11.2022