Minister i prokurator krajowy trafią przed Trybunał w Hadze? Szykuje się wniosek

Wymiar sprawiedliwości

Wniosek dotyczący podejmowania przez osoby związane m.in. z wymiarem sprawiedliwości, prokuraturą, służbami działań polegających na systemowym bezprawnym pozbawianiu w Polsce wolności tych, którzy mają inne poglądy polityczne czy np. etyczne, ma do końca roku trafić do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Stoją za nim trzej adwokaci Jacek Dubois, Roman Giertych oraz Mikołaj Pietrzak.

04.11.2021

Prezes Prusinowski: Jest projekt, czyli sposób na zniszczenie Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konstytucja daje sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku, ale nie przewiduje możliwości degradowania sędziów. Dlatego nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym oceniam jako chęć pozbycia się "starych ", a przy okazji też części "nowych" sędziów - mówi dr hab. Piotr Prusinowski. I dodaje, że ponowna weryfikacja tych osób przez Krajową Radę Sądownictwa obrażałaby Prezydenta RP.

04.11.2021

Prezydencki projekt ws. sędziów pokoju trafi do Sejmu

Wymiar sprawiedliwości

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Został on powołany przez prezydenta po rozmowach z Pawłem Kukizem. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do polskiego systemu sądownictwa to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz'15. Według projektu mają oni orzekać w drobnych sprawach karnych i cywilnych.

03.11.2021

Pytanie do TSUE, czy KRS może decydować o użytecznosci sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrażanie zgody przez KRS na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego stwarza możliwość selekcji na zdatnych i niezdatnych do służby z uwagi na bliżej niezdefiniowany „interes wymiaru sprawiedliwości" - stwierdza Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. I dodaje, że może to kolidować z ich niezależnością i wpływać na takie kształtowanie orzecznictwa, by odpowiadało ono oczekiwaniom organu dokonującego tej kontroli.

03.11.2021

W sądach burza, tym razem o nagrody - powód wytyczne MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Decyzjami Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów poszły środki na nagrody dla pracowników sądowych, asystentów, specjalistów OZSS i kuratorów. Problem w tym, że resort przesłał też wytyczne jakie trzeba spełnić kryteria by je uzyskać. Jedna nich to 100 proc. frekwencja w październiku - kiedy to wielu pracowników sądów poszło na L4 w związku z trwającymi protestami i "rozkręcała się" czwarta fala koronawirusa.

03.11.2021

SN: Zgoda właściciela nieruchomości na zbycie wierzytelności bankowej nie zawsze potrzebna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ujawnienie w księdze wieczystej przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej dokonanym przed nowelizacją ustawy z 2019 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wymagało zgody właściciela nieruchomości. Ale tylko wtedy, gdy przewidziano ją w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów.

02.11.2021

W przyszłym tygodniu ma być projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Za tydzień do Sejmu ma trafić projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - poinformował wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że będzie to całościowa, kolejna próba reformowania wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem od środy 3 listopada Komisja Europejska zacznie naliczać Polsce kary za niezawieszenie Izby.

01.11.2021

MS chce poprawić "małego świadka koronnego", ale nie tak jak potrzeba

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Propozycja nowelizacji kodeksu karnego prowadzi do istotnej zmiany instytucji tzw. małego świadka koronnego. Przewiduje bowiem uzależnienie możliwości zastosowania jej przez sąd od wniosku prokuratora. Uzasadnieniem ma być zunifikowanie funkcjonującego rozwiązania z instytucją nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale w praktyce doprowadzi jedynie do jeszcze większej instrumentalizacji i nadużywania tego narzędzia.

01.11.2021

W polskich kancelariach coraz częściej jak w serialu "Suits"

Wymiar sprawiedliwości

Sekretarki - jako podstawa szybkiej komunikacji i obiegu informacji, partnerzy podejmujący kluczowe decyzje i dbający o jak najlepszych klientów, współpracownicy wspierający unikatową wiedzą i zespoły prawników specjalizujące się w określonych obszarach prawa - sukces na rynku coraz częściej wymaga od właścicieli kancelarii nie tylko inwestowania w ludzi, ale też umiejętnego zarządzania.

31.10.2021

TK: 17 listopada rozprawa ws. przepisów o informacji publicznej z wniosku I prezes SN

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie wniosku I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej dotyczącego dostępu do informacji publicznej. W sześciu zarzutach I prezes SN kwestionuje m.in. przepisy, które, jej zdaniem, nie definiują konkretnie niektórych pojęć i w związku z tym w nieuprawniony sposób poszerzają rozumienie podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.

30.10.2021

TK zajmie się sprawą odwoływania komorników po ukończeniu 65. roku życia

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Sprawa jest już w wykazie tych do rozpatrzenia, na razie bez terminu. Wniosek w tej sprawie złożył na początku roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W jego ocenie rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

30.10.2021

Prezydent podpisał ustawę antykorupcyjną

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zwiększenie skuteczności walki z korupcją to cel nowelizacji Kodeksu karnego i innych ustaw, nazywanej ustawą antykorupcyjną. Podpisana w piątek przez prezydenta ustawa rzewiduje ona m.in. zakaz łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych. Ustawa została uchwalona z inicjatywy koła Kukiz'15.

29.10.2021

Obrońca od zatrzymania? MS: czasochłonne, wymaga wydłużania okresu zatrzymania

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko nie widzi potrzeby zmian w zakresie dostępu zatrzymanego do obrońcy, ale uważa, że takie rozwiązanie byłoby zbyt czasochłonne, w dni wolne od pracy bardzo utrudnione oraz wymagałoby m.in. wydłużenia okresów zatrzymania. Taką odpowiedź resort przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich, tymczasem w Sejmie i w Senacie są propozcyje zmian w tym zakresie.

29.10.2021

SN: Gdy kurator powołany wbrew swej woli, można odwołać go z funkcji

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Powołanie osoby fizycznej na funkcję kuratora wbrew jej woli może stanowić ważny powód do zwolnienia jej z tej funkcji przez sąd rejestrowy - tak stanowi uchwała trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Sąd zastosował tu analogię do funkcji opiekuna z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

29.10.2021

Prof. Zajadło: Legalizm nie może zastąpić sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Gdy sędzia spotyka się z niemoralnym lub politycznie motywowanym prawem, nie powinien zamykać się w kokonie fałszywie pojętego prawniczego formalizmu i bezkrytycznie orzekać, tylko skorzystać z dorobku współczesnej filozofii prawa, np. moralnej interpretacji prawa Ronalda Dworkina czy np. formuły Gustava Radbrucha, która mówi, że w takiej sytuacji bezpieczeństwo prawne powinno ustąpić przed sprawiedliwością.

29.10.2021

WSA: Częste składanie wniosków nie jest nadużyciem prawa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wnioskodawca aktywnie wykorzystywał czas w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Zaczął bowiem intensywnie składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Organ uznał takie działanie za nadużycie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jednak, że duża ilość wniosków nie jest jeszcze sama w sobie wystarczająca do przyjęcia, że mamy do czynienia z nadużyciem prawa do informacji.

29.10.2021

KRS wykluczona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podczas odbywającego się w czwartek w Wilnie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) zapadła decyzja o wykluczeniu z tej organizacji polskiej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Jak poinformowano, główny zarzut dotyczył braku niezależności KRS od władzy.

28.10.2021

MS zapowiada dużą reformę więziennictwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Poszerzenie możliwości pracy skazanych, by mogli odpracować niespłacone grzywny, system dozoru elektronicznego powiększony o kolejne tysiące miejsc wykonywania kary. Ponadto, więźniom skazanym na dłuższe kary jej ostatnie pół roku może zostać zamienione na karę odbywaną właśnie w takim systemie - m.in. takie zmiany zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

28.10.2021

Szefowa KE: Pieniądze za plan likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W Krajowym Planie Odbudowy dla Polski chcemy umieścić wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - powiedziała w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I wyraziła nadzieję na dojście do porozumienia z Polską w tej sprawie.

28.10.2021

Prof. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny nie zabroni sędziom powoływania się na europejską konwencję

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski Trybunał Konstytucyjny może orzec, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest sprzeczna z konstytucją, ale nie może w ten sposób zakazać sędziom powoływania się na nią przy ocenie statusu innych sędziów. Bo od lat orzecznictwo tego Trybunału uznaje, że prawidłowość powołania sędziego jest elementem objętym wymaganiami z artykułu 6 Konwencji - twierdzi prof. Lech Garlicki.

28.10.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski