Kierownictwo prokuratury z determinacją ścigało prokuratora za banalną stłuczkę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przez niemal trzy lata trwało dochodzenie odpowiedzialności wobec prokurator w stanie spoczynku, która doprowadziła do stłuczki drogowej. Zaangażowani byli też kolejni szefowie Prokuratury Krajowej, którzy nie godzili się z umorzeniem postępowania z powodu społecznej znikomej szkodliwości czynu. A Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pozostawił sprawę bez rozpoznania.

21.01.2023

Przyszłą byłą żonę można kochać, byle nie w sądzie, bo z rozwodem będzie krucho

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Podstawą rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. A to oznacza rozkład we wszystkich sferach - uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej. W przepisach nie ma określonego terminu, sądy przyjmują jednak, że powinno to być minimum kilka miesięcy. Pożegnalny kontakt intymny, zapewnienia o ciepłych uczuciach do jeszcze obecnej żony, w szybkim zakończeniu związku raczej nie pomogą.

21.01.2023

Kuratorzy apelują do prezesów sądów w sprawie ryczałtu na używanie auta

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z prośbą do prezesów sądów okręgowych o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dla kuratorów zawodowych ryczałtu w sytuacjach wymagających używania samochodów prywatnych do celów służbowych. To uregulowanie wejdzie w życie wraz z nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych, czyli 5 kwietnia 2023.

20.01.2023

Udowodnić mobbing przed sądem to sztuka, samo nękanie nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Definicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracy wskazuje na konkretne przesłanki, które muszą być spełnione i to łącznie. Dlatego - jak podkreślają prawnicy - sprawy tego typu są skomplikowane, trwają długo, a i tak rozstrzygnięcia rzadko są satysfakcjonujące dla pracownika. Bywa też, że sąd mobbingu "nie widzi", ale rekompensatę i tak zasądza, bo pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków.

20.01.2023

Prezes Prusinowski: Ustawa o Sądzie Najwyższym przykładem intencyjnego prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to klasyczny przykład intencyjnego tworzenia prawa, konstrukcji pod wypłatę pieniędzy z unijnego Krajowego Planu Odbudowy - mówi Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I dodaje, że gdy władza już ten cel zrealizuje i będzie miała inny, to może też to i inne prawa dowolnie zmieniać.

20.01.2023

Zeznania świadków na piśmie pozostaną, mimo wielu wad i zastrzeżeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Czy zeznania świadków powinny być składane na piśmie? Prawnicy uważają, że nie. Bo, jak twierdzą, ta forma przesłuchania świadka wydłuża postępowanie, a same zeznania są z reguły lakoniczne i mają niewielką wartość dowodową. Co więcej, powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, tak jak niezwykle rzadko odbywa się „dosłuchanie” świadka na rozprawie.

20.01.2023

SN: Immunitet uchylony, bo sędzia orzekał, gdy oskarżała żona i szwagier

Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała za słuszne uchylenie immunitetu sędziemu, który orzekał w sytuacji, gdy prokuratorami oskarżającymi w sprawach byli jego żona i szwagier. Sąd Najwyższy stwierdził, że obwiniony działał świadomie i celowo, czym naraził na szwank interes wymiaru sprawiedliwości. Sąd karny ma też wyjaśnić, czy istotnie sędzia zmienił datę na formularzu sądowym.

20.01.2023

NRA apeluje do Senatu o odrzucenie nowelizacji o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciło się właśnie do Senatu RP o odrzucenie uchwalonej przez Sejm 13 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, tej samej która przenosi dyscyplinarki sędziowskie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adwokatura podkreśla przy tym, że takie uregulowanie jest naruszeniem Konstytucji.

19.01.2023

Sędzia chce się przenieść do innego sądu - szansa raz na trzy lata

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia lub asesor, który chce się przenieść na inne miejsce służbowe, a jego wniosek nie został uwzględniony, może złożyć kolejny dopiero po trzech latach. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to zasadę niezawisłości sędziowskiej i może być narzędziem do wpływania na sędziów, asesorów, którzy z jakichkolwiek przyczyn, w tym od nich niezależnych, rozważają zmianę miejsca zamieszkania i tym miejsca pracy.

19.01.2023

Emeryci walczą o dostęp do uzasadnień wyroków w sprawach ubezpieczeniowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emeryci alarmują: wiele wyroków w sprawach emerytalnych, w drugiej instancji, jest wydawanych bez pisemnego uzasadnienia. Chcąc poznać motywy sądu, rozważają składanie wniosków przynajmniej o udostępnienie nagrań lub stenogramów z rozpraw. Zdaniem prawników, udostępnienie nagrania z ogłoszenia wyroku, po jego ewentualnej anonimizacji, powinno być możliwe.

19.01.2023

T. Grodzki: Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym prawdopodobnie 31 stycznia

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym na posiedzeniu prawdopodobnie 31 stycznia - powiedział we wtorek w Białej Podlaskiej Grodzki marszałek Senatu Tomasz Grodzki. I zapowiedział wniesienie przez Senat poprawek do niej. Jak podkreślił, w Senacie trwają konsultacje z prawnikami i ze środowiskami opiniotwórczymi oraz analizy w senackich komisjach.

18.01.2023

SN: Problem głosowania w konkursie na stanowiska sędziowskie rozstrzygnie trzech sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała, że problem uznania za wybranych tylko tych kandydatów na stanowisko sędziego, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno najwięcej głosów, jest istotny, lecz nie jest związany z zarzutami rozpoznawanymi przez skład orzekający, więc uchwały nie podjęto. Podobnie ważny jest problem, ilu kandydatów na jedno stanowisko powinna KRS przedstawiać prezydentowi do nominacji.

18.01.2023

Adwokatura: Zakaz stosowania kary śmierci ma fundamentalne znaczenie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, jak i późniejsze zniesienie możliwości jej orzekania stanowiły ważny krok na drodze do budowy systemu gwarancji ochrony podstawowych wolności i praw człowieka w Polsce - wskazuje w swojej uchwale Naczelna Rada Adwokacka i przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci.

18.01.2023

W sądach sprawy o mobbing toczą się latami, lepsza droga pozasądowa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Mobbing nie jest łatwy do udowodnienia w sądzie. Trzeba ustalić fakty i wykazać np. uporczywe i długotrwałe nękanie, wywołujące poniżenie lub ośmieszenie. Nie pomaga to, że sędziowie są obciążeni pracą, sprawy tego typu trwają nawet kilka lat. Rozwiązaniem - w ocenie prawników - mogłaby być droga pozasądowa - choćby mediacje.

18.01.2023

Sędzia sam chce się przenieść do innego sądu - szansa raz na trzy lata

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia lub asesor, który chce się przenieść na inne miejsce służbowe, a jego wniosek nie został uwzględniony, może złożyć kolejny dopiero po trzech latach. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to zasadę niezawisłości sędziowskiej i może być narzędzie do wpływania na sędziów, asesorów, którzy z jakichkolwiek przyczyn, w tym od nich niezależnych rozważają zmianę miejsca zamieszkania i tym miejsce pracy.

18.01.2023

Prokurator Krajowy: Tylko TK może kwestionować zamrożenie podwyżek dla prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przywrócenie systemowej waloryzacji wynagrodzeń dla prokuratorów i sędziów jest wskazane z uwagi na ochronę praw nabytych, wynikających z zasady zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa. Sądy rozpatrując jednak pozwy dotyczące ustawy okołobudżetowej nie mogą odmówić jej zastosowania, lecz powinny zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.

18.01.2023

Amnesty International proponuje szkołom materiał edukacyjny o kryzysie praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Amnesty International stworzyło materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności w Polsce - porusza w nim m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Ma pomóc w angażujący sposób poprowadzić lekcje o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.

17.01.2023

Prezes Schab nie uznaje decyzji trybunału w Strasburgu, sędziowie protestują

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona środka zabezpieczającego w sprawach sędziów Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek, które wcześniej przesunął do innych wydziałów, uznając, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma charakteru wiążącego. Grupa sędziów tego sądu opublikowała oświadczenie domagające się wykonania nakazanych środków zabezpieczających.

17.01.2023

E-rozprawy, składy, wstrzymanie przedawnienia karalności - radcy postulują zmiany przepisów covidowych

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mimo że sytuacja pandemiczna teoretycznie wróciła do normy, w procedurze karnej, podobnie jak w cywilnej, nadal obowiązują covidowe uregulowania. Krajowa Rada Radców Prawnych przeanalizowała te przepisy i proponuje ich zmianę. Chodzi m.in. o składy jednoosobowe, rozprawy zdalne i wzmocnioną rolę prokuratora, zdalne posiedzenia aresztowe oraz przepisy o wstrzymaniu terminów przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary.

17.01.2023

SN wyjaśnia problem gwarancji zapłaty w umowie na roboty budowlane

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Efektywność ochrony wykonawcy wymaga uznania, iż wynikające z braku gwarancji zapłaty uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane bez uszczerbku dla uprawnienia do żądania wynagrodzenia. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej oddalił skargę kasacyjną pozwanej w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane.

17.01.2023