Regulacja dla kancelarii odszkodowawczych coraz bliżej - projekt czeka na dalsze decyzje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mają być podwyższone standardy dla działalności kancelarii odszkodowawczych, w tym wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego oraz niekaralności przez osoby prowadzące taką działalność, członków zarządu oraz pracowników obsługujących klientów. Będą też ograniczenia w reklamowaniu się, akwizycji klientów i zmiany w prowizjach.

08.12.2022

Sąd Najwyższy wyjaśnił problemy z doręczeniami w czasie pandemii

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Doręczenie pełnomocnikowi strony odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem przez operatora pocztowego bez uprzedniego wydania zarządzenia o odstąpieniu od doręczenia w sposób wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest skuteczne.

08.12.2022

Sędzia Iwulski wyłącza od orzekania sędziego Dalewskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z 8 grudnia 2017 r. podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy - uznał sędzia Józef Iwulski. Sędzia Romuald Dalewski został powołany przez Prezydenta do Sądu Najwyższego 8 sierpnia br., więc wydane przez niego orzeczenia mogą być nieważne.

08.12.2022

Oto skutek "dobrej zmiany" - prof. Roszkowski obawia się sędziego Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prof. Wojciech Roszkowski, kiedyś znany jako dobry historyk, a dziś bardziej jako autor kontrowersyjnego podręcznika, martwi się, że jego sprawę będzie rozpatrywał znany ze swoich poglądów sędzia Waldemar Żurek. Nie ma na razie podstaw do zarzucania temu sędziemu stronniczości, ale czy Profesor nie pomyślał, że wspierając PiS-owską „dobrą zmianę” prowadzi do tego, że będzie miało znaczenie, jaki sędzia będzie rozpatrywał czyjąś sprawę?

07.12.2022

Zarzuty dla prof. Gersdorf za dopuszczenie do uchwały trzech izb SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów postawił zarzuty dyscyplinarne prof. Małgorzacie Gersdorf, byłej I Prezes Sądu Najwyższego. Jego zdaniem powinna ona w styczniu 2020 roku zawiesić postępowanie i "wstrzymać" podjęcie uchwały trzech połączonych izb w sprawie statusu prawnego sędziów powołanych do orzekania na mocy nominacji nowej, powołanej po 2017 r. Krajowej Rady Sądownictwa.

07.12.2022

Siedem ważnych tez Izby Pracy SN w sprawie powołania na urząd sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, aby orzekać, czy sędzia może po osiągnięciu 65 lat nadal zajmować urząd. Chodziło o decyzję odmawiającą opiniowania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

07.12.2022

Kuratorzy apelują do prezydenta, by nie podpisywał noweli ich ustawy

Wymiar sprawiedliwości

Część przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych może być niekonstytucyjnych i naruszać Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka - uważa Krajowa Rada Kuratorów. Dlatego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy, by skierował regulację do Trybunału Konstytucyjnego, w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

07.12.2022

NSA: TK z dublerami w składzie nie wstrzyma postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może być podstawą zawieszenia postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem od 3 grudnia 2015 r. pojawiły się w nim osoby powołane na stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęły one stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

06.12.2022

SN: Prof. Sadurski nie pomówił TVP o gebelsowską propagandę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kasacja wniesiona przez TVP o zniesławienie przeciwko profesorowi prawa Wojciechowi Sadurskiemu została oddalona jako oczywiście niezasadna. Orzeczenia sądów dwóch instancji uniewinniające profesora za wpis na Twitterze " o gebelsowskiej propagandzie" w mediach były zasadne - orzekł Sąd Najwyższy. Choćby dlatego, że oskarżony ani razu nie wymienił, że chodzi o TVP.

06.12.2022

Wokandy papierowe, przykręcanie kaloryferów, zakaz prywatnych ładowarek - sądy oszczędzają

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości

W niektórych sądach w grudniu wyłączone zostaną wyświetlacze wokand elektronicznych. Część z nich zakazuje korzystania z prywatnych ładowarek i dogrzewania się grzejnikami elektrycznymi, w innych zalecono ograniczenia w korzystaniu z czajników, a komputery mają być włączane po pewnym czasie od przyjścia do pracy. A sądy w okręgu olsztyńskim poinformowano, że nie mają co liczyć na nowe kodeksy.

06.12.2022

Kolejne ponad 2,5 tys. zł w ramach nagród dla pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości

2567 zł brutto na etat - tyle wyniesie druga transza nagród dla pracowników sądów. Pierwsza transza - po 2,5 tys. zł brutto na etat wypłacana była w listopadzie. Wtedy też zapowiedziano kolejne spotkanie, w sprawie drugiej transzy - ustalono podczas spotkania związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

05.12.2022

Zadośćuczynienie dla dziennikarki zatrzymanej w strefie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zatrzymana przez policję przy granicy z Białorusią dziennikarka francusko-niemieckiej telewizji, która najpierw została skazana, a ostatecznie przez Sąd Najwyższy została uniewinniona od zarzutu naruszenia zakazu wstępu do strefy stanu wyjątkowego, otrzyma przyznane przez warszawski Sąd Okręgowy zadośćuczynienie za bezprawne zatrzymanie i wykonanie kary nagany.

05.12.2022

Maraton pisania listów w obronie prawa do zgromadzeń

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obrona osób, które walczą o wolność zgromadzeń i prawo do protestu, to temat przewodni tegorocznego Maratonu Pisania Listów, organizowanego przez Amnesty International. W ramach tej globalnej akcji na rzecz praw człowieka, która obejmuje ponad 200 krajów i terytoriów, między 28 listopada a 11 grudnia można pisać listy również w kilkuset miejscach w całej Polsce.

05.12.2022

Wniosek w sprawie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry - w przyszłym tygodniu głosowanie w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

W poniedziałek, 12 grudnia odbędzie się posiedzenie komisji sprawiedliwości poświęcone zaopiniowaniu wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości - poinformował szef komisji Marek Ast (PiS). Zapowiedział też, że PiS będzie bronić Zbigniewa Ziobry. Natomiast Sejm zajmie się wnioskiem na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 13-14 grudnia. 

05.12.2022

Prokuratorzy i sędziowie zapowiadają dalszą walkę o swoje wynagrodzenia

Wymiar sprawiedliwości

Porażką zakończyła się batalia o wynagrodzenia sędziów i prokuratorów w 2023 r. Mają być wyliczane poprzez podstawę wskazaną w ustawie okołobudżetowej, a nie tak jak to wynika z Prawa o ustroju sądów powszechnych i Prawa o prokuraturze. A to oznacza, że zamiast ok. 20 proc. podwyżki dostaną 7,8 proc. Teraz czas na ruch prezydenta. Tymczasem do sądów kierowane są kolejne pozwy.

05.12.2022

Osadzony w tygodniu zadzwoni do bliskich tylko raz - prezes NRA interweniuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowelą Kodeksu karnego wykonawczego skazany pozbawiony wolności może co najmniej raz w tygodniu, w terminach wskazanych przez dany zakład karny lub areszt, korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym z rodziną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor placówki może zgodzić się na telefony poza tymi terminami.

03.12.2022

SN: Kradł pocięte kawałki drewna, a skazany za kradzież drzewa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Pod pojęciem „drzewa” należy rozumieć drzewo w stanie surowym, czyli takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu, a więc w żaden sposób nieprzerobione - stwierdził Sąd Najwyższy. I dodał, że nawiązki na rzecz Lasów Państwowych nie można orzec, gdy sprawca zostaje skazany nie za kradzież drzewa, a dopuścił się kradzieży drewna pociętego na kawałki.

03.12.2022

Senat przeciwko inwigilacji i podsłuchom prowadzonym przez służby

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Polsce, 2 grudnia 2022 r. wysłuchała ekspertów w zakresie oceny kontroli nad służbami specjalnymi. Rozważano powołanie niezależnej instytucji kontrolującej służby oraz przyznanie jednostkom prawa do informacji o podsłuchach. Dyskutanci chcieli też zwiększenia uprawnień komisji ds. służb.

02.12.2022

Czy wyrok SOKiK w sprawie Santander Bank Polska zmieni sytuację frankowiczów?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Santander Bank Polska S.A. miał prawo w przypadku frankowicza ustalać kurs franka na podstawie własnych tabel kursowych i jako źródło kursów wskazywać serwis Reuters. Kredytobiorcy nie muszą się jednak obawiać tego orzeczenia. Większość sądów rozstrzyga inaczej. Nawet jeżeli aneksy do ich umów zawierały zapisy, o których orzekał SOKiK.

02.12.2022

SN: Podwójny stan prawny przy podziale nieruchomości to błąd sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można przypisać jakiegokolwiek błędu notariuszowi – działającemu w oparciu o treść ksiąg wieczystych, który nie mógł poinformować stron o toczącym się postępowaniu. To Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie zbadał treści księgi wieczystej – choć umowa sprzedaży została odnotowana stosowną wzmianką, a już po dwóch tygodniach właściwym wpisem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

02.12.2022