Sąd czy przewodniczący? Ma znaczenie, kto kieruje wniosek do SN

Wymiar sprawiedliwości

Z przepisów wynika, że to sąd może zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo. Tyle że zgodnie z przepisami wniosek musi pochodzić od sądu, a nie od przewodniczącego sądu - orzekł Sąd Najwyższy, nie rozpoznając jednego z takich wniosków.

18.02.2022

W sądach coraz więcej e-rozpraw. I wciąż pytania o prawa stron

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W styczniu tego roku udział spraw rozpatrywanych w sądach w trybie wideokonferencji wzrósł do ponad 13 proc. Może wydawać się, że to nadal niewiele, ale w 2021 r. było to nieco ponad 7,3 proc., a w 2020 r. poniżej 3 proc. E-rozprawy stają się więc coraz popularniejsze, choć prawnicy coraz częściej podkreślają, że powinny pozostać rozwiązaniem szczególnym, a nie zasadą.

18.02.2022

Adwokaci chcą szybszych wypłat za pomoc prawną z urzędu, Senat zajmie się projektem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka chce, by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. W sprawach karnych rozstrzygałby o tym także na każdym etapie postępowania. Komisja senacka zdecydowała, że zajmie się projektem.

17.02.2022

Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Prawo gospodarcze

Krajowy Rejestr Zadłużonych nadal spędza sen z powiek prawników. Sądy z powodów technicznych wstrzymują się np. z upadłościami. Rejestr nie współgra też z losowym przydzielaniem spraw i nie jest przystosowany dla komorników. Ministerstwo zapewnia, że problemy rozwiąże na przełomie marca i kwietnia. I pracuje nad kolejnymi zmianami - lepszą e-komunikacją z sądem upadłościowym.

17.02.2022

Bogdan Święczkowski jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bogdan Święczkowski, dotychczas Prokurator Krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego, którego Sejm 8 lutego wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie przed prezydentem. Jego kandydaturę w sejmie poparło 233 posłów, przeciw było 219. Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.

16.02.2022

Projekty gotowe, MS liczy na szybkie prace nad zmianami dotyczącymi ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby, żeby jego propozycje zmian w przepisach dotyczących wpisu hipotek do ksiąg wieczystych, trafiły do Sejmu jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. Chodzi o dwie kwestie - referendarzy sądowych mają odciążyć notariusze, którzy będą mogli wpisywać prawo odrębnej własności lokali do ksiąg wieczystych oraz hipotekę.

16.02.2022

SARON czy LIBOR - unijny sąd oddalił skargę, będzie odwołanie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Polski frankowicz przegrał przed unijnym sądem w sprawie zastąpienia wskaźnika LIBOR SARON-em. Zdaniem sądu skarga nie została sformułowana w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny. Minęły również terminy na kwestionowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie SARON-u. To jednak nie koniec tej batalii.

16.02.2022

Kompensata dla pokrzywdzonych przestępstwem nie działa

Wymiar sprawiedliwości

21, 29, 34 - zaledwie tylu osobom pokrzywdzonym przestępstwem przyznano w latach 2018-2020 państwową kompensatę, czyli pieniądze niezbędne m.in. na leczenie i rehabilitację. Wcześniej nie było lepiej, a ostatnie dane - 15 kompensat w pierwszym półroczu 2021 r. - potwierdza, że przepisy są martwe. Prawnicy postulują pilne zmiany, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że szuka rozwiązań.

16.02.2022

Sejm wspiera TK w sprawie unijnego przepisu dotyczącego mechanizmu warunkowości

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sejmowa komisja zarekomendowała stanowisko, zgodnie z którym unijne przepisy, które umożliwiły stworzenie mechanizmu wiążącego dostęp do środków UE z praworządnością, są niezgodne z konstytucją. Tymczasem w środę - 16 lutego - wypowiedzą się w tej kwestii dwa trybunały - polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

15.02.2022

Strasburg rozstrzygnie, czy kalendarz spotkań prezesów TK jest jawny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowała skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dostępu do kalendarza prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Organizacja pozarządowa Access Info Europe złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie - poinformowali aktywiści stowarzyszenia i dodają, że poszukiwanie informacji łączy się z wolnością słowa.

15.02.2022

Izba Dyscyplinarna wciąż rozważa zasadność kasacji prokuratorów, mimo że ustawa na to nie pozwala

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratorzy nadal nie mają możliwości złożenia kasacji w sprawach dyscyplinarnych do Sądu Najwyższego, mimo że według Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca popełnił błąd. Jednak stare sprawy deliktowe, popełnione jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2017 r., nadal krążą w Izbie Dyscyplinarnej, gdyż dostrzega się w nich bezwzględne przyczyny odwoławcze.

15.02.2022

Nie ma "zgody", jest gwałt - RPO też postuluje zmianę definicji

Wymiar sprawiedliwości

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zgwałcenia od lat budzą dyskusję. Duża część prawników uważa, że konieczna jest zmiana, bo o przestępstwie zgwałcenia powinien przesądzać brak świadomej i swobodnie wyrażonej zgody na kontakt seksualny. Taką potrzebę dostrzega również Rzecznik Praw Obywatelskich - wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.

15.02.2022

Sejm: Poselski projekt reformy Izby Dyscyplinarnej będzie rozpatrywany razem z prezydenckim

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W piątek do Sejmu wpłynął projekt zupełnie nowej ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów, którego autorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformowano w poniedziałek, będzie on rozpatrywany razem z wniesionym wcześniej projektem prezydenta.

14.02.2022

Sędzia kwestionowała status "nowego" sędziego i ma dyscyplinarkę

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Edyta Barańska z Sądu Okręgowego w Krakowie ma odpowiadać za to, że jako przewodnicząca składu orzekającego dokonała oceny zgodności powołania z prawem sędziego referenta, kwestionując umocowanie konstytucyjne obecnej KRS. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przedstawił jej zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych.

14.02.2022

"G(ł)odne urzędówki" - NRA apeluje do sędziów o terminowe wypłaty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie kończy się batalia o zmiany stawek za pomoc prawną z urzędu. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystosował właśnie pisma do stowarzyszeń sędziowskich z apelem o zwrócenie uwagi na ich terminowe i etapowe wypłaty. Wskazuje w nich, że pandemia to czas trudny także dla pełnomocników i obrońców, tymczasem na wynagrodzenie za "urzędówki" muszą czekać i... latami.

14.02.2022

Europejskie organizacje w obronie polskich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pomimo serii wyroków zarówno ETPC i TSUE, jawnie potępiających systemową, polityczną destrukcję niezależności sędziów, obserwujemy kolejny odrażający atak ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na polskiego sędziego - tak stowarzyszenie MEDEL komentuje zawieszenie sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory. Podobnie sprawę oceniło Europejskie Stowarzyszenie Sędziów.

14.02.2022

SN: Fikcyjny konwój na zagranicznej misji wojskowej wymaga dłuższego śledztwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Jeśli postępowanie przygotowawcze trwa 13 miesięcy i dotyczy przestępstwa popełnionego przez oficera w czasie misji wojskowej za granicą, to nie można uznać je za przewlekłe. Zwłaszcza że podejrzanych było pięciu, zgromadzenie dowodów wymagało przeprowadzenia eksperymentów w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, a obrońca wykazał się pasywnością.

14.02.2022

Niewiadomski: "Frankowy" wydział stosuje zwykłe prawo cywilne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Wbrew wątpliwościom, a nawet zarzutom ze strony niektórych prawników, utworzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego, często potocznie nazywanego wydziałem „frankowym”, nie można uznać za sąd wyjątkowy. Chociażby dlatego, że stosuje on dokładnie te same regulacje prawne, jak i wszystkie inne sądy powszechne - pisze sędzia Tomasz Niewiadomski, przewodniczący wydziału.

14.02.2022

Sędzia Zawistowski: Coraz więcej orzeczeń dotkniętych nieważnością

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Władza polityczna powinna zrozumieć, że w obecnym systemie nie możemy dłużej funkcjonować. Jako państwo unijne stwarzamy też wielki problem dla całego sytemu, który oparty jest na zaufaniu do sądów każdego kraju członkowskiego. Powstaje pytanie, jak będą traktowane przez inne państwa członkowskie UE i ich sądy orzeczenia wydawane w Polsce.

14.02.2022

Zeznania zdalne - trzeba przygotować się do nowoczesnej rozprawy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

O ile kiedyś konieczność składania zeznań wiązała się najczęściej z osobistym stawiennictwem w sądzie rozpoznającym sprawę, o tyle dziś nie zawsze jest to konieczne. Oczekując na rozprawę odbywającą się za pośrednictwem łączy internetowych, warto dobrze wybrać miejsce, z którego będziemy łączyli się z sądem i postarać się o odseparowanie od innych.

14.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski