Jest problem z księgami wieczystymi, a sądy szafują etatami

Wymiar sprawiedliwości

Nigdy wcześniej w wydziałach ksiąg wieczystych nie było tak ogromnych zatorów. Tymczasem w części sądów dochodzi do nieprawidłowości przy umowach o pracę. Urzędnicy dostają umowy na czas określony, mimo że jest to sprzeczne z przepisami, a część etatów "znika" w innych wydziałach. Sądy, które powinny stać na straży prawa, same je obchodzą - mówią prawnicy.

03.02.2022

Niewiadomski: "Frankowy" wydział to sąd wyspecjalizowany

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Powołany do orzekania w sprawach kredytów frankowych XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest sądem wyjątkowym, bo to instytucja opisana w Konstytucji, można go natomiast uznać za sąd wyspecjalizowany, czyli powołany do orzekania w zakresie określonych spraw - pisze sędzia dr Tomasz Niewiadomski, przewodniczący wydziału.

03.02.2022

Zwolnienie z kosztów sądowych możliwe, ale niełatwe do uzyskania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie każdego stać na poniesienie kosztów sądowych. Strony mogą jednak domagać się od sądu, aby uwzględnił ich sytuację finansową i przyznał im stosowne zwolnienie. Rozstrzygnięcie sądu ma charakter ocenny i nierzadko takie wnioski uznawane są za niezasadne. Dlatego warto odpowiednio przygotować się przed ich złożeniem.

03.02.2022

Świadek miga się od sądu, pełnomocnik głowi się, jak go zachęcić

Wymiar sprawiedliwości

Nie każdy świadek czy biegły chętnie stawia się w sądzie. Tymczasem zgodnie z procedurą cywilną, jeśli strona wnosiła o wezwanie go na rozprawę, to powinna dołożyć starań, by stawił się w wyznaczonym czasie i miejscu. Pełnomocnicy wskazują, że jest to niedoregulowane, a sądy idą na skróty i w razie nieobecności pomijają dowód z zeznań. A migający się od obecności nie zawsze ponoszą konsekwencje.

03.02.2022

SN: Opłaty egzekucyjne są niecelowe, gdy umiera dłużnik

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu ustawy o kosztach komorniczych - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Problemy z interpretacją przepisów pojawiły się w 2019 roku, gdy weszły w życie nowe przepisy o egzekucji komorniczej.

02.02.2022

Dowody w rękach stron, ale gdy te są bierne, sąd może wkroczyć do akcji

Wymiar sprawiedliwości

Co do zasady, sąd nie prowadzi dowodów z urzędu, gdyż to strony powinny wykazać się inicjatywą dowodową. Niejednokrotnie od tego, jakie dowody zostaną przeprowadzone w postępowaniu cywilnym, zależy pomyślność procesu. Bierność stron działa na ich niekorzyść. Sąd może jednak w wyjątkowych przypadkach uznać, że nawet dowód przez nie nie wskazany, powinien zostać przeprowadzony.

02.02.2022

Do końca lutego wstrzymane widzenia skazanych, NRA interweniuje

Wymiar sprawiedliwości

Służba Więzienna wstrzymała widzenia skazanych z rodzinami i osobami bliskimi począwszy od 31 stycznia 2022 roku aż do 27 lutego 2022 roku. Powodem ma być ochrona przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przemysław Rosati prezes NRA, apeluje do jej kierownictwa o natychmiastowe przywrócenie prawa do widzeń osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych.

01.02.2022

Inflacja w Polsce mocno dotyka także prawa

Wymiar sprawiedliwości

Rok 2021 był spokojniejszy pod względem liczby zmian w prawie niż rok 2020. Ogłoszono prawie 20 tys. nowych aktów prawnych, czyli o 5 tysięcy mniej niż przed rokiem. Ustawa covidowa została zmieniona „tylko” 31 razy, rok wcześniej - aż 64 razy. Niepokojące jest skracanie procesu legislacyjnego, który potrafi trwać zaledwie 10 dni. Nadal zdarzają się przepisy bez vacatio legis albo z "wstecznym" wejściem w życie.

01.02.2022

Sądowe statystyki nadszarpnął covid, lekarstwem MS - klauzule wykonalności

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości tuż przed Nowym Rokiem zmieniło przepisy dotyczące rejestracji wniosków o wydanie klauzuli wykonalności, to m.in. tysiące spraw o zapłatę. Sędziowie dopatrują się w tym także ukrytego celu. Oceniają, że resort chce zwiększyć statystyki nadwyrężone m.in. covidowym zastojem w egzekucjach komorniczych. A pełnomocnicy już dostają rykoszetem, bo część sądów wymaga dodatkowych dokumentów i dodatkowej opłaty.

01.02.2022

Iustitia: "Żonglowanie składem" w SN, w sprawie statusu neosędziów, niedopuszczalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czworo nowych sędziów, w tym I prezes Małgorzata Manowska uzupełnia 7-osobowy skład Izby Cywilnej SN, który w poniedziałek rozpatrzy sprawę statusu nowych sędziów, po uzyskaniu odpowiedzi udzielonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania skierowane przez skład, którego część przeszła już w stan spoczynku. Iustitia alarmuje, że to niedopuszczalne.

31.01.2022

WSA: Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie uchroni przed skreśleniem z listy adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację od wyroku sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono o wydaleniu mecenasa z adwokatury. Organy samorządu wydały więc decyzję o skreśleniu go z listy adwokatów. Prawnik chciał podważyć to rozstrzygnięcie, więc wskazał wątpliwości związane ze statusem sędziów.

31.01.2022

Adwokaci wypisują się z urzędówek, bo stawki są za niskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem adwokatów stawki za pomoc prawną z urzędu są nie tylko niskie, ale i niesprawiedliwe. Dlatego wielu z nich domaga się, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodnie ze stawkami dla pełnomocników z wyboru. Rzadko się to udaje, więc niektórzy proszą swoje izby o "wypisanie" z listy prawników gotowych na tzw. urzędówki.

31.01.2022

WSA: Rola związku zawodowego przemawia za udostępnieniem przetworzonej informacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Prezes sądu rejonowego odmówił udostępnienia przetworzonej informacji publicznej, ponieważ uznał, że związek zawodowy nie wykazał szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że organizacje te pełnią w społeczeństwie ważną funkcję oraz mają realne możliwości wykorzystania uzyskanych wiadomości.

31.01.2022

Uchwała o polisolokatach może wpływać na bieg przedawnienia w sprawch frankowych

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca tzw. polisolokat może mieć zastosowanie w coraz większej liczbie spraw frankowych. Sądy przy jej pomocy mogą uznawać roszczenia banków za przedawnione. Ma to kolosalne znaczenie zwłaszcza dla zaawansowanych, dawno wszczętych spraw. Może ona też ujednolicić orzecznictwo w tych sprawach.

31.01.2022

Adwokat Łysek: Nawet duża przesyłka do sądu jest listem poleconym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z prawem pocztowym list polecony uznany przez politykę wewnętrzną Poczty Polskiej za paczkę, nie traci swojego statusu. O statusie przesyłki listowej decyduje, zgodnie z definicją legalną, jej zawartość. Jeżeli dana przesyłka jest przesyłką z korespondencją, to nadal jest listem poleconym - pisze adwokat Wojciech Łysek z kancelarii Dentons.

31.01.2022

Sędzia Wręczycka: Orzekanie na posiedzeniach niejawnych może godzić w prawa stron

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie wiele spraw, także w sądach odwoławczych, rozpoznaje się na posiedzeniach niejawnych, mając na względzie wprowadzone na czas pandemii przepisy. Sąd może więc szybciej wyrokować. Szybkość postępowania nie jest jednak jedyną istotną wartością - mówi sędzia Katarzyna Wręczycka z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

30.01.2022

Sędziowie grają z WOŚP, choć KRS groziła im palcem

Wymiar sprawiedliwości

Tuż przed świętami Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła uchwałę, że udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny i to ze względów etycznych. Sędziowie...

30.01.2022

Dostęp do obrońcy od chwili zatrzymania i odrębne przestępstwo tortur - proponuje RPO

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnego przestępstwa tortur dowodziłoby, że ich eliminowanie wśród funkcjonariuszy jest dla państwa priorytetem, a dostęp do obrońcy już na wczesnym etapie zatrzymania działałby odstraszająco na rozważających użycie przemocy wobec osoby przesłuchiwanej - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Ministerstwo Sprawiedliwości takiej konieczności nie widzi.

29.01.2022

"Za skuna mandata nie krata"? - za 1,5 g "zioła" raczej pogrożenie palcem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Policja zatrzymała znanego rapera za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do roku - choć tego typu sprawy często umarza się od razu. Tymczasem ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymaga poprawy - w tym zdefiniowania pojęć "znaczna" i "niewielka" ilość narkotyku.

28.01.2022

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje szkołom zajęcia o prawie

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Resort sprawiedliwości ogłasza, że od 15 lutego br. rusza kolejna odsłona zajęć online dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapisać można się przez formularz na stronie ministerstwa. Tematy będą różne - od tych, dotyczących zawodów prawniczych do poruszających kwestię cyberprzemocy czy dziedziczenia.

28.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski