Przemoc domowa niejedno ma imię i... niejedno źródło

Wymiar sprawiedliwości

Decyzja, by zawiadomić organy ścigania o przestępstwie popełnionym przez osobę najbliższą, często przychodzi z trudem. Ma to szczególne znaczenie w sprawach związanych z przemocą domową. Zawiadomienie może być dokonane na różne sposoby. Niezależnie od tego - jak wskazują prawnicy - wymaga dużej mobilizacji i powinno wiązać się ze wsparciem nie tylko prawnym, ale i psychologicznym.

01.11.2022

Aż 80 proc. Holendrów ufa swoim sądom, w Polsce to niewiele ponad 40 proc.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polskę czeka żmudny i długotrwały proces odbudowywania rekordowo niskiego zaufania społecznego wobec wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem Holendrzy przez wiele lat stabilnych demokratycznych rządów zbudowali system zarządzania wymiarem sprawiedliwości, który przynosi efekt 80-procentowego zaufania społeczeństwa do sądów. W Polsce to tylko 42 proc.

31.10.2022

Kryzys w psychiatrii uderza też w sądy - palący problem z opiniami

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Sądy rodzinne często potrzebują opinii psychiatrycznych. Tymczasem kryzys w psychiatrii to skutecznie utrudnia, biegłych sądowych specjalizujących się w tym zakresie jest mało, to z kolei odbija się na czasie sporządzenia opinii. Sędziowie mówią, że zdarza się im lub ich asystentom, regularnie dzwonić do lekarzy spoza listy i niemal... błagać o wsparcie w charakterze biegłego ad hoc.

29.10.2022

KE potrąciła Polsce kolejne 30 mln euro za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska potrąciła Polsce 30 mln euro w ramach siódmej transzy kar za niewykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN. KE do tej pory potrąciła nam już z należnych funduszy 267 mln euro, czyli 1 mld 262 mln zł. - Właśnie Komisja Europejska ukradła nam 30 mln euro - skomentował to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

28.10.2022

Skazani odcięci od kontaktu telefonicznego z obrońcami - prezes NRA interweniuje

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowelą Kodeksu karnego wykonawczego skazany pozbawiony wolności może co najmniej raz w tygodniu, w terminach wskazanych przez dany zakład karny lub areszt, korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu m.in. z obrońcą. Z kolei w szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor placówki może zgodzić się na telefony poza tymi terminami.

28.10.2022

Wkrótce święta i znowu spór o nagrody dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

2,5 tys. zł brutto na etat mają dostać sądy na nagrody dla swoich pracowników. To, kto i ile z tego otrzyma zależeć będzie od regulaminów premiowania i nagradzania, ale też lokalnych uzgodnień ze związkami. To pierwsza transza, ma być i kolejna, ale po zliczeniu sądowych oszczędności na koniec roku. Problem w tym, że konsultowano to tylko z częścią związków.

28.10.2022

Wiesław Kozielewicz prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Wiesław Kozielewicz został prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot zapowiadał, że prezydent Andrzej Duda wyznaczy prezesa w czwartek o godz. 16 i rzeczywiście, wręczył o tej porze tę nominację. Na to stanowisko kandydowali też sędziowie SN Marek Dobrowolski i Maria Szczepaniec.

27.10.2022

Strasburg: Polska musi zapewnić ochronę kontaktów rodzica z dorosłym ubezwłasnowolnionym dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polska dopuściła się naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego ojca, który nie mógł skutecznie wykonywać swego prawa do kontaktu z dorosłym i niepełnosprawnym intelektualnie synem wbrew woli matki dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału uprawnienie to nie przestaje obowiązywać po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

27.10.2022

Sądy nadal same radzą sobie z pouczaniem, a obywatel ich nie rozumie i nie czyta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci, radcy i sędziowie co i rusz wracają do tematu sądowych pouczeń, stowarzyszenia przygotowują przykładowe wzory, powtarzają się apele o jak najbardziej zrozumiały język. O to jednak prawnikom szczególnie trudno, bo - jak mówią - nie są językoznawcami ani psychologami i boją się, że potoczne ujęcie przepisów prawnych może prowadzić do niedokładności i przekłamań.

27.10.2022

SN: Pominięcie spadkobiercy przy dziedziczeniu nie jest zaskarżalne skargą nadzwyczajną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie jest możliwe skuteczne zaskarżenie orzeczenia nieistniejącego. W konsekwencji wniosek skargi nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich w jakimkolwiek brzmieniu nie mógłby zostać uwzględniony przez Sąd Najwyższy - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i odrzuciła skargę dotyczącą dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

27.10.2022

Trwa nabór do drugiej edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Fundacja Altum i Ministerstwo Sprawiedliwości zachęcają do udziału w drugiej Edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości. Jak podkreślają, Akademia Liderów Sprawiedliwości to nowoczesna forma kształcenia przyszłych i obecnych przedstawicieli zawodów prawniczych. - Po sukcesie pierwszej edycji Programu trwa rekrutacja do drugiej - czytamy w zaproszeniu.

26.10.2022

Senatorowie chcą ratowania ofiar GetBack z Funduszu Sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Finanse

Z Funduszu Sprawiedliwości miałyby być wypłacone pieniądze osobom poszkodowanym działalnością GetBack S.A. Przewiduje to projekt zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, który 26 października przyjęły połączone komisje senackie. Przeciwna projektowi jest m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego, gdyż fundusz ma na celu wykonanie już orzeczonych kar. A w tym wypadku żadne orzeczenia nie zapadły.

26.10.2022

Perspektywy wymiaru sprawiedliwości w Polsce - 5 listopada konferencja

Wymiar sprawiedliwości

Test niezależności i bezstronności sędziego, analiza orzecznictwa TSUE w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości, plany spłaszczenia struktury sądownictwa i skutki, jakie mieć może ono dla postępowania cywilnego, to głównego tematy zbliżającej się konferencji Wymiar Sprawiedliwości w Polsce - Perspektywa przyszłości, która odbędzie się 5 listopada w Warszawie.

26.10.2022

W dzień w służbie KNF, po pracy... frankowej mediacji

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Na 411 mediatorów wpisanych na listy Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, 105 jest jednocześnie pracownikami Urzędu KNF. Z tego 103 może prowadzić i prowadzi przedsądowe mediacje w sprawach frankowiczów. KNF nie widzi w tym nic złego, podkreślając ich obiektywizm, niezależność i fakt, że mediują... po godzinach pracy. Jednak zdaniem prawników mediacje pracowników organu nadzorczego wobec banku, to konflikt interesów.

26.10.2022

SN: Mąż poszkodowany przez sąd wadliwym podziałem spadku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Poprzez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia, zawierającego istotne błędy co do wysokości udziałów spadkowych, sąd rejonowy pozbawił męża należnej mu części spadku - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Błąd sądu rejonowego polegał na tym, że przyznano mężowi tylko czwartą część spadku, a nie połowę.

26.10.2022

Ławnicy SN: Jesteśmy niezawiśli

Wymiar sprawiedliwości

Rada Ławnicza Sądu Najwyższego wyraża zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu negatywnymi ocenami przymiotów charakteru niektórych kandydatów na ławników Sądu Najwyższego II kadencji, podważającymi ich obiektywizm i nieskazitelność charakteru, które były publikowane przed, jak i po wyborze kandydatów.

25.10.2022

Czy klienci EuCO odzyskają pieniądze? Kłopotliwa restrukturyzacja dla ofiar wypadków

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Ubezpieczenia

Od lat powraca kwestia uregulowania branży pośredników odszkodowawczych i teraz widać, jak słabo chronione są osoby przez nich obsługiwane. Klienci kancelarii odszkodowawczej EuCO, która nie przekazała im należnych odszkodowań, wypłaconych przez ubezpieczycieli na jej konto, mogą mieć problem z wyegzekwowaniem w rozsądnym terminie pieniędzy, o ile dojdzie do otwarcia postępowania sanacyjnego, o które zawnioskował zarząd spółki.

25.10.2022

Maląg: Polska nie planuje ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest przez Polskę planowana – przekazała w odpowiedzi na wystąpienie RPO Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Według niej, brak ratyfikacji protokołu przewidującego procedurę skargową w najmniejszym stopniu nie oznacza, że Polska nie przestrzega Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, bądź że może odstąpić od gwarantowania praw przez nią przewidzianych.

24.10.2022

Getin Noble Bank: Co z osobami, które nie złożyły skargi do WSA?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Frankowicze zadłużeni w Getin Noble Banku, którzy nie złożyli w terminie skargi do WSA na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku, nie są pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw. Mogą oni złożyć wniosek o przywrócenie terminu albo zgłosić swój udział w postępowaniu jako uczestnik.

24.10.2022