Rozwiązanie przysposobienia – możliwe tylko wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Adopcja ma służyć zapewnieniu dziecku najlepszych warunków do rozwoju u boku rodziców adopcyjnych. Bywa, że po orzeczeniu przysposobienia, zgłaszane jest żądanie jego rozwiązania. Uwzględnienie powództwa może wchodzić w grę tylko sporadycznie, gdyż sąd nie rozwiąże stosunku przysposobienia, jeśli mogłoby to zaszkodzić dobru małoletniego dziecka.

12.02.2022

Dubois i Stępiński: Prezydent próbuje nieudolnie sprzątać bałagan w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydencki projekt nie zmienia nic poza nazewnictwem i polepszeniem sytuacji członków Izby Dyscyplinarnej. Prezydent chce likwidacji tej izby, ale jednocześnie domaga się, by wadliwie powołani sędziowie pozostali w Sądzie Najwyższym. To nie do przyjęcia, prawdziwa reforma może oznaczać jedynie przywrócenie sytuacji sprzed zmian wprowadzonych z udziałem Andrzeja Dudy.

11.02.2022

Międzynarodowy indeks: Polska wadliwą demokracją

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polska nadal znajduje się w gronie państw z demokracją wadliwą - wynika z Indeksu Demokracji 2021 r., opracowanego przez Economist Intelligence Unit. Polska zajmuje w nim 51 miejsce i zanotowała spadek o jedną pozycję w stosunku do poprzedniego roku. Jedną z przyczyn spadku było wprowadzenie stanu wyjątkowego i ograniczenie uprawnień mediów.

10.02.2022

Kolejni sędziowie zawieszani za stosowanie orzeczeń o statusie nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia z Sądu Rejonowego w Słupsku została zawieszona na miesiąc przez ministra, prezes sądu zarządziła odwołanie jej rozpraw i odebrała dostęp do akt i systemu informatycznego, a rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie dyscyplinarne. Drugi zastępca rzecznika wszczął podobne postępowanie wobec innego sędziego. Według MS to działanie w trosce o praworządność.

10.02.2022

TSUE: Brak niezależności organu ochrony konkurencji uzasadnia skargę do KE

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo unijne Ochrona konkurencji

Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji Europejskiej odrzucającą skargę spółki Sped- Pro S.A. na PKP Cargo, którą kontroluje państwo polskie. Spółka zarzuciła PKP Cargo nadużywanie pozycji dominującej na rynku usług kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Zdaniem sądu, Komisja powinna zająć się sprawą, bo polski organ nie jest niezależny.

10.02.2022

Rozwód na niejawnej rozprawie z naruszeniem konstytucyjnego prawa - skarga do SN

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd, który rozpoznał apelację jednej ze stron procesu na posiedzeniu niejawnym, mimo jej wniosku o zbadanie tego na rozprawie i o decyzji tej nie poinformował wcześniej stron, czym uniemożliwił złożenie od niej sprzeciwu, rażąco naruszył konstytucyjne prawo do sądu – ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich. I złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

10.02.2022

Jacek Chlebny nowym prezesem NSA, Joanna Lemańska ponownie Izby Kontroli SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym został Jacek Chlebny (fot.), dotychczasowy wiceprezes NSA kierujący Izbą Ogólnoadministracyjną oraz prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, którą kierować będzie nadal Joanna Lemańska.

10.02.2022

Zakaz składania zeznań przez pełnomocnika - nowy projekt senacki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w którym wyraźnie zaznaczono zakaz występowania pełnomocników w charakterze świadków. Jednak taki zapis może być wykorzystywany w sposób sprzeczny z prawem; aby wyeliminować niewygodnego świadka, można by ustanowić go swoim pełnomocnikiem.

10.02.2022

Komornik to przedsiębiorca? PFR żąda zwrotu wsparcia z tarczy finansowej

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus Tarcza finansowa

Kilkuset komorników, którym Polski Fundusz Rozwoju udzielił subwencji z tarczy finansowej na łączną kwotę prawie 40,2 mln zł, ma dziś kłopoty. PFR zmienił wykładnię i uznał, że pieniądze im się nie należały, bo nie są przedsiębiorcami. Teraz zwrotów żąda z odsetkami, nasyłając firmę windykacyjną. Zdaniem prawników, ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo za swój błąd PFR nie powinien obciążać obywateli.

10.02.2022

Sejm za dalszymi pracami nad reformą Kodeksu karnego - projektem zajmą się komisje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała Koalicja Obywatelska. Projekt trafi do dalszych prac w komisjach. Reforma Kodeksu karnego zakłada m.in. podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia.

09.02.2022

ETPC ostrzega, Izba Dyscyplinarna nie orzeka w sprawie sędziego Wróbla

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie państwo powinno zapewnić, by postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu sędziego SN Włodzimierza Wróbla było zgodne z wymogami „rzetelnego procesu” oraz by żadna decyzja w odniesieniu do immunitetu nie została podjęta przez Izbę Dyscyplinarną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia jego skarg przez Trybunał.

09.02.2022

Prof. Wierczyński: Prawnik musi wiedzieć, jak szukać informacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie uczelnie kształcące przyszłych adwokatów i radców prawnych wciąż kładą zbyt mały nacisk na naukę pozyskiwania informacji prawnej. Tymczasem to jedna z podstawowych umiejętności prawnika-praktyka. Powinien on wiedzieć, jak korzystać z systemów legalresearch-owych i jak weryfikować tak pozyskane informacje - mówi Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

09.02.2022

Nowe przepisy pozwolą ignorować postanowienia sądów o przekazaniu dziecka

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W razie wniesienia przez właściwy organ skargi kasacyjnej możliwe będzie wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje, aby dziecko wróciło do państwa miejsca stałego pobytu. Taką zmianę proponuje rząd do Kodeksu postępowania cywilnego. Po jej wejściu w życie prokurator zablokuje wykonanie takiego postanowienia.

08.02.2022

MS chce usprawnić rejestr karny - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Problemy z Krajowym Rejestrem Karnym pogłębiła pandemia. Choć już wcześniej prawnicy skarżyli się, że informacje w nim zawarte nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, a kuratorzy sądowi i sędziowie - że coraz więcej trzeba czekać na kartę karną. To z kolei utrudnia, a nawet uniemożliwia uzyskania łagodniejszego wyroku czy np. dozoru elektronicznego ale też przedłuża procesy.

08.02.2022

SN: Użycie narkotyku to nie to samo co pozostawanie "pod wpływem"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sądy niekiedy nie rozróżniają stanu po zażyciu i pod wpływem środka odurzającego. Taki błąd wytknął w kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich, a Sąd Najwyższy przyznał mu rację i uchylił wyrok sprzed ośmiu lat. Rozróżnienie tych stanów stanowi jednocześnie rozgraniczenie pomiędzy odpowiedzialnością karną a wykroczeniową.

08.02.2022

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym.

07.02.2022

Paczka pocztowa czy przesyłka polecona? Ratunkiem definicje ustawowe

Wymiar sprawiedliwości

Pełnomocnicy głowią się, jak po zmianach procedury cywilnej przesłać do sądu pismo ważące ponad 2 kg. Tymczasem o prawnym charakterze przesyłki decydować winny definicje ustawowe. Zgodnie z nimi, jeśli w rejestrowanej przesyłce znajduje się wyłącznie druk lub dokumenty – nie jest paczką pocztową, tylko przesyłką listową, bez względu na wagę – piszą radcowie prawni Michał Szuszczyński i Sylwia Jaworska z Kancelarii Prawa Pracy Szuszczyński Kamińska.

04.02.2022

Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

ETPCz po stronie firmy farmaceutycznej. Nowi sędziowie Izby Cywilnej nie mogą orzekać

Wymiar sprawiedliwości

Udział sędziego powołanego na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa w składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, który oddalił skargę kasacyjną, naruszył prawo do sądu. Tak Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie firmy Advance Pharma, pierwszej dotyczącej IC SN. Zdaniem Trybunału Polska naruszyła art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, który gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego.

03.02.2022

TSUE odpowie, czy firma może wchodzić w prywatną przestrzeń konsumenta

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich skierował do TSUE pytanie prejudycjalne o fundamentalnym znaczeniu - odnoszące się do wykładni przepisów chroniących konsumentów przez pryzmat gwarantowanego w Karcie Praw Podstawowych prawa do poszanowania życia prywatnego. Trybunał zdecyduje, czy można wprowadzić do ochrony konsumentów art. 7 Karty.

03.02.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski