Dziecko w rozwodzie na straconej pozycji - pomocny byłby jego osobisty pełnomocnik

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polskie rozwody często przypominają batalie, w których wszystkie chwyty są dozwolone, a dzieci stają się w nich kartą przetargową do uzyskania korzystniejszych warunków lub narzędziem do odegrania się na znienawidzonym, już prawie byłym mężu lub żonie. Stąd postulat, by nad interesem dziecka czuwał jego osobisty pełnomocnik. Wątpliwości jednak mają sędziowie, choć traumę dzieci dostrzegają.

18.03.2023

Niepoczytalność przed karą może uchronić, ale są ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Może też być tzw. niepoczytalność ograniczona - sprawca popełnia przestępstwo, ale można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

18.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

18.03.2023

Prezydent Rosji ścigany za zbrodnie wojenne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

17.03.2023

Troje kandydatów do Izby Pracy SN zostanie przedstawionych prezydentowi

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego sędzi Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej, a także radców prawnych - dr. Krzysztofa Grzesiowskiego, a w wyniku powtórnego głosowania także - dr Agnieszki Żywickiej.

17.03.2023

SN odpowie, czy jest luka konstrukcyjna związana z brakiem możliwości uzyskania należności podatkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności – taki problem ma rozwiązać Sąd Najwyższy. Przy uwzględnieniu, że ta klauzula służy zaspokojeniu zobowiązania w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej przeprowadzonej z nieruchomości obciążonej tą hipoteką.

17.03.2023

W eKRS wciąż brakuje kluczowych dokumentów i funkcjonalności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Od czasu, gdy w systemie eKRS odnotowywano częste awarie, które uniemożliwiały korzystanie z bazy, jego funkcjonowanie technicznie się poprawiło. Jednak zdaniem prawników i referendarzy, nadal są kwestie, które wymagają poprawy i wprowadzenia nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o automatyczne wznawianie prowadzenia działalności gospodarczej czy dokumenty widoczne w systemie.

17.03.2023

Prof. Ochmański: Politycy instrumentalnie traktują unijne traktaty

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać wszechwładzą ustawodawcy. Tak twierdzi prof. Jerzy Ochmański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, komentując skargę do TSUE na antyunijne wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

17.03.2023

NSA poczeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z prezydentem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prezydenta RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym i prezydentem. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy Konstytucja pozwala na kontrolowanie przez NSA powołań sędziów. Zdaniem prezydenta, Konstytucja na taką kontrolę nie pozwala. NSA zawiesił kolejną taką sprawę w oczekiwaniu na wyrok TK.

16.03.2023

Sędzia awansowała i od razu skazała aktywistkę proaborcyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Agnieszka Wioletta Brygidyr-Dorosz awansowała jako delegowana do Sądu Apelacyjnego 14 marca br. W tym dniu także wydała wyrok w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Uznała winę oskarżonej za pomocnictwo w dokonaniu aborcji, poprzez dostarczenie pocztą pastylek wczesnoporonnych. Sędzia przez wiele lat robiła karierę w prokuraturze, a od trzech lat szybko awansuje w sądach.

16.03.2023

Kolejni ławnicy SN zaprzysiężeni, ale z orzekaniem zaczekają na resztę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 16 marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od kolejnych siedmiu osób – ławników SN nowej kadencji. Pozostało jeszcze 16 osób do zaprzysiężenia. Jaki jest dobór i kryteria decydujące o kolejności – tego nie wiadomo. Ławnicy odnoszą się do tego krytycznie i zamierzają uchylać się od orzekania do czasu zaprzysiężenia wszystkich.

16.03.2023

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Domagał się tego też Stefan Wilmont.

16.03.2023

TSUE: Trzeba usunąć nieuczciwe warunki z umowy kredytowej

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że unieważnienie umowy z powodu jej nieuczciwego charakteru pociąga konieczność przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby przy braku w umowie nieuczciwego warunku. Orzeczenie nie stanowi przełomu – natomiast jasno pokazuje, że TSUE przyjął jednolitą ścieżkę interpretacji przepisów i podtrzymuje wysoki standard ochrony konsumentów.

16.03.2023

Czy przerwana więź rodzinna wymaga zadośćuczynienia – rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego postanowiło skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy zmiana kodeksu cywilnego, która nastąpiła w czerwcu 2021 r., nie łamie zasady nieretroaktywności prawa, pewności prawa oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza to, że rodziny poszkodowanych przez błąd medyczny nie doczekają się szybko odpowiedzi.

16.03.2023

Sędziowie i prokuratorzy wygrywają w sądach - pierwsze wyroki kwestionujące zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Sąd Rejonowy we Włocławku wydał właśnie jeden z pierwszych wyroków dotyczących ustalenia wynagrodzenia prokuratora na podstawie ustawy okołobudżetowej - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o 2022 rok. Sąd wskazał przy tym, że ustawodawca ani w tej regulacji, ani w ustawie budżetowej, nie przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby kolejne zamrożenie płac prokuratorów i sędziów, a samą decyzję określił jako uznaniową.

16.03.2023

Katowicki sąd dyscyplinarny cofa przeniesienie sędziego Żurka 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Katowicach w procesie przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie, uwzględnił większość wniosków sędziego Waldemara Żurka i m.in. przywrócił go do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Wyrok w procesie pierwszej instancji ogłosiła w środę sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń.

15.03.2023

Forum Współpracy Sędziów: Działanie przewodniczącej KRS nieetyczne, naruszające godność sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, występując do prezesa poznańskiego sądu w sprawie sędzi, która uniewinniła grupę osób odpowiadających za protest w tamtejszej katedrze i sugerując wysłanie jej na szkolenia, zachowała się nieetycznie, naruszyła godność innego sędziego i nie miała do tego podstawy prawnej - wynika z uchwały Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

15.03.2023

Sprawa dla SN - dwie kary za jedno przekroczenie prędkości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023

W środę kolejna edycja Dnia Edukacji Prawnej

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

15 marca już po raz siódmy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” organizują szkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Edukacji Prawnej. Hasłem przewodnim wydarzenia jest "Sprawczy obywatel", jego partnerem Wolters Kluwer Polska, a celem promocja wiedzy prawniczej, przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie praw obywatela.

15.03.2023

Przemocowiec w domu - policjant może mu nakazać wyprowadzkę

Wymiar sprawiedliwości

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi policjanci, ale też żandarmi wojskowi, mogą wydać wobec sprawcy przemocy domowej nakaz opuszczenia lokalu lub zbliżania się do niego. Do końca 2022 roku takich nakazów/zakazów sami policjanci wydali 8 723, a od sierpnia br. będą mogli stosować kolejne narzędzia - zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscu gdzie są osoby skrzywdzone przez "przemocowca".

15.03.2023