MS chce dostosować sądy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ocenie "Solidarności" - kosztem pracowników

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Sądy, podobnie jak inne instytucje, mają być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kwestie te regulują choćby przepisy przyjęte w lipcu 2019 r., przez resort sprawiedliwości jest też realizowany specjalny program. Związkowcy zwracają jednak uwagę, że próbuje się oszczędzać na nowych pracownikach, dokładając obowiązki obecnym, którzy i tak są nadmiernie obciążeni.

20.08.2021

Sądy skazane na dłużników - do odzyskania 743 mln zł

Wymiar sprawiedliwości

Wśród wierzycieli, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem spłaty od dłużników są też sądy. Przykładowo prawie 162 tys. osób zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej za nieuregulowane grzywny, koszty sądowe, przepadki korzyści majątkowej czy nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. Pod koniec lipca zaległości te sięgnęły ponad 743 mln zł.

19.08.2021

Stawki za sprawy z urzędu zbyt niskie - prezes NRA apeluje o prace nad zmianami

Wymiar sprawiedliwości

Stawki za sprawy z urzędu od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. Praca adwokatów w sprawach z urzędu, choć niezbędna i gwarantująca równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości - podkreśla Przemysław Rosati, prezes NRA w piśmie dla ministra sprawiedliwości.

19.08.2021

TSUE wypowie się o wynagrodzeniu za korzystanie z kredytu, gdy umowa nieważna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie o prawie banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu w sytuacji, gdy doszło do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. To kluczowa kwestia dla rozstrzygnięcia spraw sądowych dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego w Polsce - pisze radca prawny Radosław Górski,

19.08.2021

MOW-y nadal przechowalnią dla trudnych dzieci - konieczne zmiany procedur

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Główną bolączką młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest brak pieniędzy i odpowiednich, jednolitych procedur. Nowa ustawa wprowadzi kilka sensownych rozwiązań, ale niekoniecznie w tej kwestii. „Trudna młodzież” wciąż będzie odsyłana od jednej placówki do drugiej, a to czego potrzebuje to m.in. terapie i wsparcie przy wejściu w dorosłe życie.

19.08.2021

NIK skrytykował, MS poprawia - jest projekt zmian w Funduszu Sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wydłużenie terminu na rozpatrywanie weryfikacji ofert złożonych w konkursie na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości, wskazanie, że środki tego mogą być przeznaczane na "działania zmierzające do eliminowania przestępczości, jej skutków lub kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych", w końcu możliwość zakupu z tej puli nieruchomości - zakłada projekt rozporządzenia,

18.08.2021

Adwokat od momentu zatrzymania? W Sejmie nowy projekt

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiana definicji osoby podejrzanej, zapisanie w ustawie konieczności przedstawienia zatrzymanemu listy adwokatów i radców prawnych oraz umożliwienie rozmowy z wybranym prawnikiem, w końcu delegacja dla ministra sprawiedliwości do wydania rozporządzenia dotyczącego sposobów zapewnienia takiego kontaktu - to główne założenia projektu zmian w Kodeksie

18.08.2021

Rząd zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale jej nie zawiesza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, w planach likwidacja Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci - taką deklarację złożył polski rząd w odpowiedzi do Komisji Europejskiej. Jednocześnie Polska złożyła wniosek o uchylenie postanowienia TSUE o zastosowaniu środka tymczasowego ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Podstawą jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca.

17.08.2021

HFPC: Nowe technologie szansą dla sądów, ale nadal słabo wykorzystywane

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Ponad 93 proc. prawników - sędziów, adwokatów, radców, prokuratorów - uważa, że polski wymiar sprawiedliwości nie wykorzystuje w odpowiedni sposób nowych technologii. Blisko 90 proc. podnosi również, że za rozwojem technologicznym nie nadążają także zmiany legislacyjne - to główne wnioski płynące z analiz zawartych w raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

17.08.2021

SN zdecyduje, czy wydać Rosji Świadka Jehowy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego na korzyść Świadka Jehowy, obywatela Ukrainy, który ma być przesłany do Federacji Rosyjskiej w celu przeprowadzenia postępowania karnego. Wnosi, aby Izba Karna uchyliła prawomocną zgodę na jego ekstradycję, gdyż w Rosji za działalność ekstremistyczną uznaje się np. pokojowe wyznawanie tej religii,

17.08.2021

Wkrótce e-licytacje z nieruchomości, ale dłużnik nadal pod specjalną ochroną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też komornicy szykują się do wejścia w życie przepisów umożliwiających e-licytację z nieruchomości. Przepisy dają szanse na znaczne przyspieszenie procedury. Problem jednak w tym, że w dużym zakresie mogą one być martwe, bo nadal obowiązuje "tarczowe" ograniczenie i nie można licytować lokalu, w którym dłużnik mieszka. Nadal też obowiązuje zakaz eksmisji.

17.08.2021

Rząd zajmie się projektem nowelizacji przepisów dotyczących nielegalnej migracji

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o nowelizację przepisów dotyczących nielegalnej migracji, którego celem ma być usprawnienie przebiegu postępowań ws. zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP i przeciwdziałanie nadużywania procedury uchodźczej. Rząd tłumaczy, że to odpowiedź na sytuację migracyjną na granicy zewnętrznej UE.

16.08.2021

Minął czas na wykonanie orzeczeń TSUE, a decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej nie ma

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W poniedziałek 16 sierpnia minął czas wyznaczony polskiemu rządowi przez Komisję Europejską na przekazanie informacji o wykonaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości nakazujących wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej. Premier zapowiedział, że do końca dnia zostanie ona przekazana, ale tymczasem ID działa, a przedstawiciele władz tylko ogólnie mówią o likwidacji bądź przekształceniu tego organu.

16.08.2021

Niebezpieczna nowelizacja o nieważności decyzji administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W sposób niemalże niezauważony, w cieniu Lex TVN, Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych. Co więcej, ostatecznie nadana przez Sejm treść ustawy zmieniającej jest jeszcze bardziej radykalna, aniżeli ta przyjęta za pierwszym razem - twierdzi adwokat Maciej Obrębski.

16.08.2021

Adwokaci, radcy prawni mają prawo do godnego wynagrodzenia - interpelacja do ministra

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kwestia stawek adwokackich i radcowskich co rusz wraca. Przykładowo Naczelna Rada Adwokacka chce m.in., by o zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu sąd decydował w oddzielnym postanowieniu, wydanym po orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Teraz - także w tej sprawie - do ministra sprawiedliwości napisała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

16.08.2021

Rozprawy online codziennością sądów, ale podstawą nadal prawna prowizorka

Wymiar sprawiedliwości

Od lipca e-rozprawy mają pełnić wiodącą rolę w sprawach cywilnych. Niektórzy sędziowie tak się do nich przyzwyczaili, że "grożą" nieusprawiedliwioną nieobecnością pełnomocnikom, którzy nie mogą się z jakichś powodów połączyć. Problem jednak w tym, że nadal nie ma jednego systemu do sądowych wideokonferencji, a i to czym sądy dysponują, często nie wystarczy do bezproblemowego połączenia.

16.08.2021

Ławnicy w sądach coraz rzadziej - przepisy antycovidowe usuwają ich ze składów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Od ponad miesiąca obowiązują zmiany w procedurze cywilnej wprowadzające, na czas koronawirusa, jednoosobowe składy. Jak mówią prawnicy już są odczuwalne - ławnicy znikają ze składów w sprawach rozwodowych. Na problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, alarmując, że uderza to konstytucję, a minister sprawiedliwości uspakaja, że rozwiązanie jest epizodyczne.

14.08.2021

Oczekiwanie na uchwałę SN nie upoważnia do zawieszania spraw frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Coraz częściej sądy rozpoznające sprawy dotyczące kredytów frankowych zawieszają postępowania, powołując się na konieczność oczekiwania na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy wniosku pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygniecie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Praktyka ta budzi jednak zasadnicze wątpliwości

14.08.2021

Szef Iustitii składa pozew w sprawie stosunku służbowego nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Stowarzyszenia "Iustitia" sędzia prof. Krystian Markiewicz chce ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską, pierwszą prezes SN, a Sądem Najwyższym. Złożony przez niego pozew dotyczy też siedmiu innych sędziów SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej pozwał w tej samej sprawie Tomasza Przesławskiego, prezesa Izby Dyscyplinarnej SN.

13.08.2021

Prezes sądu ukarany za niezabezpieczone nośniki z danymi osobowymi

Wymiar sprawiedliwości RODO

Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu nie zabezpieczał służbowych nośników z danymi, a jedynie polecił swoim pracownikom, by sami to robili - stwierdził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I przypomniał, że to prezes jako administrator danych, a nie użytkownik nośnika, odpowiada za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych.

13.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski