SN uchyla wyrok, bo rzecznik dyscyplinarny sędziów w składzie

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu apelacyjnego w sprawie karnej, która dotyczyła przywłaszczenia rzeczy lub prawa majątkowego znacznej wartości. Powód - to udział w składzie orzekającym sędziego Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów i prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Decyzja zapadła na posiedzeniu w składzie trzech sędziów.

19.10.2022

Związkowcy prokuratury krytycznie o dodatku stołecznym, podzieli pracowników

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie stołecznego dodatku do wynagrodzenia, sięgającego nawet 25 proc. pensji. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP pisze w tej sprawie do wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, podnosząc, że nowa regulacja podzieli pracowników wymiaru sprawiedliwości nie tylko w Warszawie, ale i w skali kraju.

19.10.2022

Klauzule indemnifikacyjne ograniczają ryzyko w relacjach handlowych

Wymiar sprawiedliwości

Klauzula indemnifikacyjna zadomowiła się już w polskim systemie prawnym. Dzięki niej można określić, która ze stron umowy i w jaki sposób będzie odpowiadać za poszczególne rodzaje naruszeń umowy lub za zdarzenia, które mogą wystąpić w trakcie jej stosowania. Przedsiębiorcy powinni na to szczególnie uważać, bo takie zapisy są często na końcu podpisywanych dokumentów.

19.10.2022

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - nie tylko przy czynach niedozwolonych

Wymiar sprawiedliwości

Strony umów zasadniczo ponoszą odpowiedzialność opartą na winie. Odpowiedzialność ta może być jednak również oparta na ryzyku. Przykładem jest odpowiedzialność banku za działania pośrednika, który wprowadza w błąd osoby zainteresowane zawarciem umowy o pożyczkę.

18.10.2022

Mediacja może odciążyć sądy, ale strony nadal nie widzą jej zalet

Wymiar sprawiedliwości

Strony, decydując się na rozstrzygnięcie sporu w sądzie, nadal nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie nie tylko samej mediacji, ale też skutków, jakie w ich sprawie mogłaby przynieść. Problemem są zarówno pouczenia, jak i praktyka sądów, a także podejście części pełnomocników. A czas na mediacje jest, bo coraz częściej na pierwszą rozprawę czeka się miesiącami.

18.10.2022

Fałszywe sugestie w kwestii wyznaczania sędziów i ławników do nowej Izby SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent nie powołuje sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, lecz wyznacza do orzekania w tej Izbie sędziów już uprzednio powołanych do poszczególnych izb, w których ci niezmiennie orzekają, a zatem kontrasygnata premiera nie jest potrzebna - wyjaśnia Biuro Prasowe SN. Zaś ławnicy nie są w żaden sposób przypisani do jednej izby, nie mogą zatem przejść z jednej izby do innej - czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej sądu.

17.10.2022

Protest 30 sędziów Sądu Najwyższego, ale nie wszystkie wokandy są zagrożone

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie widzimy możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze - oświadczyło 30 tzw. starych sędziów Sądu Najwyższego. Sędzia nie może świadomie naruszać prawa obywateli do sądu i narażać Państwa Polskiego na obowiązek wypłacania wysokich odszkodowań - takiej treści pismo wręczyli Pierwszej Prezes SN legalnie wybrani prezesi Izb.

17.10.2022

SN: Orzeczenie jest ważne, nawet gdy nie wyłączyli się sędziowie rozpoznający sprawę rodziny swego kolegi

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rozpoznanie sprawy przez sąd, w którym pełni służbę sędzia, podlegający wyłączeniu z mocy ustawy, który nie zasiada w składzie tego sądu, nie skutkuje nieważnością postępowania - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mimo że nowy przepis procedury w takich sytuacjach nakazuje wystąpić do sądu nad nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania sprawy.

17.10.2022

Kuratorzy sądowi chcą dodatku z tytułu uciążliwości pracy w terenie

Wymiar sprawiedliwości

Praca kuratora sądowego jest stresująca, niebezpieczna, wiąże się z różnego rodzaju uciążliwościami wynikającymi choćby ze środowiska i sytuacji podopiecznych - wskazują od dawna kuratorzy sądowi. Postulują nie tylko, by zapisać w ustawie, że wykonują zawód o szczególnym charakterze, ale chcieliby też dostawać dodatek z tytułu uciążliwości pracy w terenie w wysokości 20 proc. wynagrodzenia i 7 proc. dla kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.

17.10.2022

Opieka naprzemienna nad dzieckiem coraz częstsza, a przepisów nadal brak

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mimo że od lat instytucja pieczy naprzemiennej jest stosowana, to ustawodawca dotąd nie uregulował tej kwestii w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zaś sądy mają bardzo różne stanowiska w zakresie orzekania takiej formy opieki. Co więcej, często sędziowie z tego samego wydziału w tym samym sądzie mają różną praktykę orzekania, powołując się na swoją interpretację przepisów.

15.10.2022

Odmowa składania zeznań przez najbliższych oskarżonego może pogrążyć sprawę o znęcanie

Wymiar sprawiedliwości

Zdarza się, że w sprawach o znęcanie akt oskarżenia opiera się wyłącznie na zeznaniach osób mu najbliższych i są one uprawnione do skorzystania z prawa do odmowy składania zeznań. Gdy z niego skorzystają, może się okazać, że nie ma innej opcji niż uniewinnienie oskarżonego, choćby wcześniejsze zeznania świadków jednoznacznie wskazywały na fakt popełnienia przestępstwa.

15.10.2022

Zasady kontroli osadzonych muszą być jasne - uwagi RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nie jest uzasadniona kontrola osobista osadzonego przez co najmniej trzech funkcjonariuszy. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich duża liczba funkcjonariuszy potęguje bowiem stres, może prowokować niewłaściwe reakcje kontrolujących oraz być wykorzystywana jako forma zastraszania więźnia. Wątpliwości rzecznika budzi także brak regulacji sprawdzania miejsc intymnych więźniów.

14.10.2022

SN: Kierowca ukarany za ten sam czyn dwa razy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Postępowanie nakazowe bez udziału obwinionych powoduje niekiedy dość przykre pomyłki sądowe. I tak w sprawie kierowcy, który popełnił oczywiste wykroczenie drogowe, zapadły w zeszłym roku dwa wyroki w odstępie niespełna dwóch miesięcy - wydane przez ten sam Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Gdyby nie kasacja Prokuratora Generalnego, mężczyzna płaciłby grzywnę dwa razy.

14.10.2022

Już 21 października Radomskie Spotkania Prawników, temat odpowiedzialność dyscyplinarna prawnika

Wymiar sprawiedliwości

Już po raz trzeci, 21 października 2021 r., odbędą się Radomskie Spotkania Prawników. Tym razem poświęcone będą odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników i nauczycieli akademickich. Uczestnicy rozmawiać będą m.in. o dyscyplinarkach sędziowskich, w kontekście konstytucji i prawa europejskiej, ale też o problemach z jakimi mierzą się w tym zakresie samorządy radcowski i adwokacki.

14.10.2022

Sądy nie ułatwiają kuratorom dostępu do PESEL osób poszukiwanych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy często próbują uzyskać dane osobowe rodziny poszukiwanego - np. dzieci dłużnika. Chodzi o rzetelne wykonanie przyjętej funkcji powierzonej przez sąd. Jednak sądy administracyjne i organy niechętnie udostępniają dane PESEL kuratorom, żądając wykazania przez nich interesu prawnego.

14.10.2022

Chcesz pozwać bank o franki - sprawdź, ile zapłacisz prawnikowi

Wymiar sprawiedliwości

Dług aż po sufit wymarzonego mieszkania motywuje frankowiczów do pozwania banku. Zysk może być ogromny, ale trzeba się liczyć także z kosztami. Kancelarie z powodu popytu i inflacji podwyższają ceny, są firmy, na których usługach można wyjść jak Zabłocki na mydle. W praktyce stawki zaczynają się od kilkunastu tysięcy zł, do tego często dochodzi procent od wygranej - bywa, że i kilkaset tys. zł. Ewentualna przegrana też tania nie jest - to nawet 40 tys. zł dla banku.

14.10.2022

Dzieci pokrzywdzone przestępstwem nadal potrzebują wsparcia w systemie i w prawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak w praktyce wygląda opieka szpitalna nad dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego? Jak pomóc nastolatkom, którzy przejawiają nieprawidłowe zachowania seksualne? Czy Polacy uważają klapsy za przemoc i czy sami stosują je wobec swoich dzieci? - to niektóre tematy 19. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

14.10.2022

Prof. Gersdorf: Po upadku Sądu Najwyższego nie będzie już żadnego autorytetu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Martwi mnie, że Sąd Najwyższy chyli się ku upadkowi, co już stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i prokuraturą, bo nie będzie już żadnych autorytetów - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, która właśnie świętuje jubileusz 45-lecia pracy naukowej. A o osobach powoływanych ostatnio do SN mówi, że powinny być pozbawione urzędu, i to raczej bez stanu spoczynku. Jej zdaniem przyjęcie wadliwej nominacji nie powinno dawać takiego przywileju.

13.10.2022

Testament podróżny niestosowany - MS chce go usunąć z przepisów

Wymiar sprawiedliwości

Podróżny znajdujący się na pokładzie samolotu lub statku, może - pod pewnymi warunkami - przekazać swoją ostatnią wolę dotyczącą spadku dowódcy, pierwszemu pilotowi lub ich zastępcom. To rozwiązanie - w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości - jest jednak praktycznie martwą instytucją, a w dodatku obarczoną sporym ryzykiem nadużyć. Resort chce więc usunąć je z przepisów. Pozostać ma natomiast testament wojskowy, ale będzie rozszerzony.

13.10.2022