Sędziowie grają z WOŚP, choć KRS groziła im palcem

Wymiar sprawiedliwości

Tuż przed świętami Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła uchwałę, że udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny i to ze względów etycznych. Sędziowie...

30.01.2022

Dostęp do obrońcy od chwili zatrzymania i odrębne przestępstwo tortur - proponuje RPO

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnego przestępstwa tortur dowodziłoby, że ich eliminowanie wśród funkcjonariuszy jest dla państwa priorytetem, a dostęp do obrońcy już na wczesnym etapie zatrzymania działałby odstraszająco na rozważających użycie przemocy wobec osoby przesłuchiwanej - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Ministerstwo Sprawiedliwości takiej konieczności nie widzi.

29.01.2022

"Za skuna mandata nie krata"? - za 1,5 g "zioła" raczej pogrożenie palcem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Policja zatrzymała znanego rapera za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do roku - choć tego typu sprawy często umarza się od razu. Tymczasem ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymaga poprawy - w tym zdefiniowania pojęć "znaczna" i "niewielka" ilość narkotyku.

28.01.2022

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje szkołom zajęcia o prawie

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Resort sprawiedliwości ogłasza, że od 15 lutego br. rusza kolejna odsłona zajęć online dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapisać można się przez formularz na stronie ministerstwa. Tematy będą różne - od tych, dotyczących zawodów prawniczych do poruszających kwestię cyberprzemocy czy dziedziczenia.

28.01.2022

SN: W Izbie Karnej podział w sprawie sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Nowi" sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego uchylili postanowienie wydane przez Marka Pietruszyńskiego "starego" sędziego SN powołanego przez Radę Państwa PRL. Orzekli, że sędzia jako członek partii rządzącej był poddany w latach 80. XX wieku niekonstytucyjnej procedurze nominacyjnej. Gdy sprawa wróciła w styczniu br. ponownie do "starego" sędziego - Sądu Najwyższego, odmówił przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego.

28.01.2022

SN: Umarza postępowanie ten sam sąd, który rozpoznał wniosek w sprawie kontaktów z dzieckiem

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia umarza sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna SN, odpowiadając na pytanie związane z rozstrzyganiem o kontaktach dziadków z wnukami.

28.01.2022

Notariusz wpisze hipotekę - nowy sposób na zatory w księgach wieczystych

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozwiązać problem z księgami wieczystymi, dając notariuszom możliwość wpisywania do nich odrębnej własności i hipoteki. Pomysł chwalą deweloperzy, ale zdaniem referendarzy otworzy to puszkę Pandory, bo - jak mówią - notariusz nie da gwarancji, że wszystko zostanie skontrolowane, a błędy uderzą w bezpieczeństwo obrotu prawnego.

28.01.2022

Niewiadomski: Wydział frankowy to nie jest sąd wyjątkowy

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Powołanie XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie jest uzasadnione względami pragmatycznymi i ogromną społeczną wagą problemów związanych ze sprawami „frankowymi”, które stanowią obecnie większość spraw cywilnych. Wydział ten nie ma jednak żadnej autonomii, nie jest w jakimkolwiek zakresie wyodrębniony organizacyjnie czy finansowo.

28.01.2022

Opozycja i organizacje prawnicze proponują przerwanie sporu z UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Umożliwienie wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w efekcie odblokowanie funduszy unijnych - to cel projektu ustawy, który przedstawili w czwartek przedstawiciele opozycji parlamentarnej oraz organizacji społecznych i politycznych, tworzących Porozumienie dla Praworządności.

27.01.2022

Kurator w terenie narażony na Omikrona - jest apel o ograniczenia

Wymiar sprawiedliwości

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się wariantu Omikron wirusa SARS-CoV- 2 i wzrastającą liczbę zachorowań wśród kuratorów sądowych, zwrócił się do prezesów sądów o zalecenia dla przewodniczących wydziałów. Chodzi m.in. o ograniczenie do niezbędnego minimum wywiadów środowiskowych i wydłużenie terminów na ich sporządzenie.

27.01.2022

Poszkodowani w aferze GetBack złożą skargę do Komisji Europejskiej

Wymiar sprawiedliwości Finanse Prawo unijne

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank zablokowała możliwość odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych. Sytuację obligatariuszy może jednak poprawić Komisja Europejska, jeśli uzna, że decyzja ta została wydana wbrew unijnym przepisom. Przygotowywana jest skarga w tej sprawie.

27.01.2022

Dr Żółtak: Sędziowie widzą, co źle funkcjonuje w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Potrzeba przemyślanych zmian w prawie, dzięki którym sprawy obywatela będą załatwiane szybciej. Słyszeliśmy obietnice, że sądy zostaną odpowiednio zreformowane, tymczasem obecnie borykamy się z dewastacją wymiaru sprawiedliwości - wskazuje sędzia dr Urszula Żółtak. I mówi, że mniejszy w pandemii napływ spraw do sądów, uderzy po niej ze zdwojoną siłą.

27.01.2022

Jest śledztwo prokuratury w sprawie sędziów TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Była analiza jest śledztwo - warszawska prokuratura okręgowa bada czy sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekroczyli swoje uprawnienia w toku rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. W grudniu do prokuratur rejonowych skierowano właśnie pismo z prośbą o przekazywanie kolejnych ewentualnych zawiadomień w tym zakresie, celem jest zbadanie czy sprawy się łączą.

26.01.2022

TSUE 16 lutego wyda wyrok ws. skargi Polski i Węgier na mechanizm "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości, zaskarżonego przez rządy Polski i Węgier, zostanie ogłoszony 16 lutego. Rzecznik generalny TSUE sugeruje, że Trybunał powinien oddalić te skargi na mechanizm warunkowości, uzależniający wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności.

26.01.2022

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali w środę ponownie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgłoszeni zostali w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz Polska ma jeszcze raz powtórzyć procedurę.

26.01.2022

Rozwód? Kontakty z dzieckiem do jak najszybszego uregulowania

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Kontakty z dzieckiem podobnie jak alimenty budzą w czasie rozwodów spore emocje. Choć teoretycznie jedno i drugie jest prawem dziecka i obowiązkiem rodziców, ustalenia w tym zakresie często przedłużają się w czasie a bywa, że stają kartą przetargową w konflikcie między byłymi partnerami. Prawnicy są zgodni jeśli chcemy utrzymać więź z dzieckiem, kwestia kontaktów trzeba uregulować jak najszybciej. Jeśli nie da się inaczej to na drodze sądowej.

26.01.2022

Orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, a za uzasadnienie trzeba zapłacić

Wymiar sprawiedliwości

Posiedzenia niejawne stają się w pandemii niepisaną normą. Prawnicy dostrzegają w tym nie tylko szansę na szybsze rozpatrywanie spraw, ale też uderzenie w prawo do sądu. Coraz więcej wątpliwości wiąże się też z koniecznością wnioskowania o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu - i opłatą w wysokości 100 zł. Także sędziowie uważają, że coś tu zgrzyta.

26.01.2022

Dr hab. Taborowski: Polski rząd pod presją, bo dyskryminuje swoich obywateli

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uważają, że skoro organizacja wymiaru sprawiedliwości leży po stronie państwa członkowskiego, to zobowiązania wobec Unii Europejskiej nie ma. Ale nieprzestrzeganie zobowiązania do niezależnego sądu uderza w samą istotę Unii i narusza jednocześnie zasadę równości obywateli, dlatego rząd polski jest za to karany.

26.01.2022

TK odroczył do 23 lutego rozprawę ws. wyroków ETPC o statusie polskich sędziów

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny odroczył do 23 lutego rozprawę w sprawie wniosku prokuratora generalnego, który dotyczy kwestii możliwości oceny statusu polskich sędziów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Na dwóch dotychczasowych posiedzeniach TK wysłuchał stron postępowania, których przedstawiciele odpowiadali potem na pytania sędziów.

25.01.2022

Strasburg: Oplucie portretu Putina to opinia, nie przestępstwo

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Skazanie skarżącego na karę 15 dni pozbawienia wolności za naruszenie porządku publicznego poprzez oplucie portretu Władimira Putina stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał potwierdził swoją linię orzeczniczą, że tylko mowa nienawiści może być w takich sytuacjach karana.

25.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski