SN: Zastępca krajowego rzecznika może oskarżać wszystkich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro główny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych może oskarżać sędziów sądów rejonowych, to tym bardziej jego zastępca – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. I dodała, że po nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie ma wątpliwości co do uprawnień oskarżycielskich zastępcy rzecznika głównego.

17.02.2023

SN: Czyn nieprzyzwoity w miejscu publicznym to baner z krwawymi płodami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu i uznał winę oskarżonego prezentującego publicznie treści nieprzyzwoite. Chodziło o banery przedstawiające fotografie zakrwawionych płodów ludzkich w kolorze. Stwierdził, że publiczne prezentowanie zwłok człowieka czy szczątków ludzkich jest obyczajowo nieakceptowalne.

16.02.2023

TSUE: Polska nie może wstrzymywać wydania dziecka - to wbrew Konwencji Haskiej

Wymiar sprawiedliwości

Wymóg skuteczności i szybkości, który obowiązuje przy wydawaniu orzeczenia zarządzającego powrót dziecka, wiąże również w ramach wykonywania takiego orzeczenia. Prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by organy krajowe mogły uzyskać, bez uzasadnienia, wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia zarządzającego powrót dziecka - orzekł właśnie Trybunał Sprawiedliwości UE.

16.02.2023

SN: Prokurator nie napisał o przynależności do partii lub fundacji, ale to nie był czyn szkodliwy społecznie

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Doszło do zaniechania przez obwinionego prokuratora z powodu niedbalstwa, ale jest to czyn o minimalnej szkodliwości – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i umorzyła postępowanie. Nie wypełnił on kwestionariusza o przynależności do partii lub fundacji, gdyż był zawieszony w czynnościach służbowych od 2005 roku. Uznał, że nie jest wobec tego czynnym prokuratorem i przepis go nie obowiązuje.

16.02.2023

Wyrok bez uzasadnienia, bo sędzia przeszedł w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyjątkowa sytuacja powstała w Sądzie Okręgowym w Katowicach z powodu przejścia w stan spoczynku sędziego sprawozdawcy, co wynikało z regulaminu i decyzji ministra sprawiedliwości. Wyrok dotyczący 40 oskarżonych pozostał bez pisemnego uzasadnienia. Powstało pytanie, czy brak jest możliwości sporządzenia uzasadnienia w sprawie? Tę kwestię rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

16.02.2023

SN po raz czwarty uchyla orzeczenie wydane przez sędziego Schaba

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej z powodu zasiadania w składzie orzekającym sędziego Piotra Schaba. SN uznał, że związki sędziego z władzą są tak silne, że nie daje on gwarancji bezstronnego i niezawisłego orzekania. Dwóm oskarżonym, którzy są już osadzeni, przedłużono areszt tymczasowy na trzy miesiące.

15.02.2023

TSUE oceni antyunijne orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionującymi pierwszeństwo prawa unijnego. - Trybunał Konstytucyjny naruszył tymi wyrokami ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - stwierdza KE.

15.02.2023

RPO: Mogą być międzynarodowe skutki ignorowania zabezpieczeń ETPC

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Apelacyjnego nie wykonuje zabezpieczenia ustanowionego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeniesienia sędziów do innych wydziałów bez ich zgody. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich niewykonanie postanowienia ETPC może wiązać się z odpowiedzialnością międzynarodową Polski za naruszenie art. 34 Konwencji Praw Człowieka.

15.02.2023

Trybunał Konstytucyjny sam w kryzysie, a ma ratować fundusze unijne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kilka dni temu jak grom z jasnego nieba spadła informacja, że prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym, tę samą, która miała pomóc w odblokowaniu dla Polski funduszy unijnych. Regulacja od początku budziła spore wątpliwości, także prezydenta. Teraz ma zająć się nią Trybunał, który sam jest w kryzysie i który budzi wątpliwości unijnych instytucji.

15.02.2023

Prezes NRA: Zmiany w zakresie "urzędówek" nieuniknione

Wymiar sprawiedliwości

Zmiana całego systemu wynagradzania adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu jest konieczna i nieunikniona, ponieważ zasadnicza wysokość stawek adwokackich pozostaje niezmienna od 20 lat - wskazuje w piśmie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Zwraca też uwagę na konieczność współpracy przy opracowaniu zmian.

14.02.2023

Policja zakaże zbliżania się i kontaktowania "przemocowca" z osobą, którą krzywdzi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Policjanci i żandarmii wojskowi będą mieć nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. Chodzi o zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo - pracują i uczą się osoby pokrzywdzone. Ustawa antyprzemocowa 2.0 - tzw. Lex Romanowski została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a rozwiązania wejdą w życie za sześć miesięcy.

14.02.2023

SO: Ściganie prokuratora z afery Amber Gold możliwe, ale bez udziału Izby Dyscyplinarnej i TK

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawcy piramidy finansowej Amber Gold zostali już skazani, ale odpowiedzialność prokuratora za zaniechania rozstrzygnęła się dopiero w styczniu tego roku. Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec prokurator oskarżonej o niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień. W uzasadnieniu padły ważne argumenty: Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie wiążą sędziów.

14.02.2023

Precedensowy wyrok w sprawie frankowej, sąd zwaloryzował na rzecz banku kapitał kredytu

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Sąd Okręgowy w Warszawie zwaloryzował kapitał udostępnionego kredytu wypłaconego na podstawie nieważnej umowy powiązanej z walutą obcą. Jest to prawdopodobnie pierwsze takie korzystne dla banków, nieprawomocne orzeczenie. Zapadło na kilka dni przed wydaniem opinii przez Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczącej m.in. zasadności waloryzacji roszczeń.

14.02.2023

Były mąż nie płaci raty wspólnego kredytu? Sąd może ją wyegzekwować

Wymiar sprawiedliwości

Rozwód przy kredycie frankowym to twardy orzech do zgryzienia. Sąd przy podziale majątku o kredycie orzekać nie może. Gdy jednak raty płaci tylko jedna strona, ta która została w mieszkaniu lub domu, może rozpatrzeć roszczenie regresowe dotyczące zwrotu połowy spłaconych rat. Do czasu gdy nieruchomość jest wspólna, można też w ten sposób rozliczyć choćby jej ubezpieczenie albo częściowo koszty czynszu. Konieczność spłaty byłego małżonka może czasem przyprawić o zawrót głowy.

14.02.2023

Gujski: Niesprawiedliwość w sądach pracy - odpowiedź na pozew po dwóch latach

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Głęboką niesprawiedliwością jest, gdy odpowiedź na pozew przychodzi po dwóch latach, w sytuacji, gdy pracownik dostał dyscyplinarkę czy wypowiedzenie umowy o pracę. Wyrok wydany po pięciu latach, nawet korzystny dla pracownika, nie ma wielkiego znaczenia. Jeśli nie jest pracownikiem szczególnie chronionym, sąd przyzna mu wtedy odszkodowanie za trzy miesiące – mówi adwokat Waldemar Gujski, z kancelarii DT Gujski Zdebiak.

14.02.2023

Trybunał w Strasburgu zajmie się odrzuconymi przez prezydenta nominacjami sędziowskimi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował osiem skarg przeciwko Polsce złożonych przez polskich sędziów. Złożyli oni skargi do Trybunału w związku z postanowieniem Prezydenta RP o odmowie powołania ich na stanowiska sędziowskie, mimo że uzyskali pozytywne rekomendacje "starej" Krajowej Rady Sądownictwa. Polski rząd ma udzielić Trybunałowi odpowiedzi do 29 marca br.

13.02.2023

NSA: Sąd nie będzie sprawdzał zasad reprezentacji w rejestrze

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Skarga została odrzucona przez niedostarczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W zażaleniu wskazano, że nie było do tego podstaw, ponieważ sąd miał możliwość zweryfikowania zasad reprezentacji spółdzielni w oparciu o jawny rejestr. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że to na osobie działającej w imieniu strony spoczywa wykazanie umocowania do działania i nie ma podstaw, by przerzucać ten obowiązek na sąd.

13.02.2023

Minister Sprawiedliwości chwali weto w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

W piątek Andrzej Duda skierował  do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Sądzie Najwyższym. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uważa, że to dobra decyzja. Na konferencji prasowej zwołanej w sobotę tłumaczył, że potrzebna jest asertywna i zdecydowana polityka wobec Unii Europejskiej. Tylko w ten sposób możemy w przyszłości uzyskać pieniądze z KPO.

11.02.2023

Tydzień u taty, tydzień u mamy - niby wygląda dobrze, ale czasem tylko na papierze

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mimo że w Polsce nadal jest spory problem z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem byłym partnerom, coraz popularniejsza staje się też piecza naprzemienna. To, co z założenia wydaje się dobre dla dzieci, w praktyce wcale takie być nie musi. Wszystko zależy od sytuacji, indywidualnych potrzeb dziecka, a często i dojrzałości oraz rozsądku rodziców. Sędziowie podkreślają, że brakuje prawnych uregulowań tej instytucji.

11.02.2023

Nowela o SN ma odblokować unijne fundusze, ale "skaza" KRS zostaje

Wymiar sprawiedliwości

Nowela o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą dyscyplinarki sędziowskie ma rozpatrywać Naczelny Sąd Administracyjny, trafiła do podpisu prezydenta. To krok, który ma rozwiązać polski problem z unijnymi funduszami. Prawnicy podkreślają jednak, że te zmiany praworządności nie pomogą, bo ciąży nad nią jak grzech pierworodny kwestia wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

10.02.2023