KE żąda zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand poinformował w czwartek, że wysłane zostało do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kara wynosi milion euro dziennie, a według "licznika" Iustitii, obecnie jest to już 78 mln.

20.01.2022

SN: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Marek Dobrowolski, Joanna Lemańska i Oktawian Nawrot to kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wskazani w środę 19 stycznia przez zgromadzenie tej izby. Kadencja obecnej prezes Joanny Lemańskiej zakończy się 25 lutego br. Lista kandydatów trafi teraz do prezydenta, który powoła nowego prezesa.

20.01.2022

Do szpitala psychiatrycznego bez wysłuchania - kasacja RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Obywatela oskarżono o kradzież ubrania ze sklepu oraz o znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Wobec uznania jego niepoczytalności, sąd umieścił go w zakładzie psychiatrycznym, tyle że mimo wynikającego z przepisów obowiązku nie wysłuchał go. Mężczyzna przebywa na oddziale zamkniętym już od czterech lat, teraz RPO wnosi, by Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie.

20.01.2022

Tajemnica adwokacka nadal łakomym kąskiem dla organów ścigania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tylko w ostatnim kwartale izby adwokackie zgłosiły w sumie 28 prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Jak podkreślają prawnicy, sytuacja z roku na rok się pogarsza i uderza bezpośrednio w ich klientów. Coraz głośniej w środowisku adwokatów i radców mówi się więc o tym, że tajemnica zawodowa powinna być bezwzględna, tak jak tajemnica spowiedzi.

20.01.2022

SN stanął po stronie dziennikarzy zatrzymanych w strefie stanu wyjątkowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rozporządzenie w sprawie zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym jest niekonstytucyjne, nieproporcjonalnie wkroczyło bowiem w wolność wyboru miejsca pobytu - stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej trójki dziennikarzy zatrzymanych w strefie objętej stanem wyjątkowym. Zdaniem Grupy Granica to przełomowe orzeczenie.

19.01.2022

Brak formalny trzeba uzupełnić, częściowe poprawienie pisma nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli powód zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w pozwie lub wniosku, powinien dokładnie je przeanalizować i uzupełnić pismo, a konkretnie każdy jego mankament. W orzecznictwie przyjmuje się, że nie wystarczy podjęcie w terminie przez stronę czynności i częściowe "poprawienie".

19.01.2022

Sąd nie prostuje protokołu, zażalenie niemożliwe, a nagrania nie ma

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawartość protokołu może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy karnej. Nic więc dziwnego, że strony czasem gotowe są kruszyć kopie o zapisanie danych słów w określony sposób. Problem jednak w tym, że o ile w procedurach cywilnej i sądowoadministracyjnej można zaskarżyć odmowę sprostowania protokołu, to w karnej już nie.

19.01.2022

NSA: Sędzia musi mieć odwagę przyznać się, że poparł nowych członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 11 stycznia br. skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu jako pozbawioną "usprawiedliwionych podstaw" w sprawie udostępnienia nazwisk sędziów, którzy popierali kandydatów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. - Sędzia, który poprał daną kandydaturę powinien mieć odwagę cywilną, aby się do takiego czynu przyznać - zaznaczył sąd.

18.01.2022

Publiczne przekleństwa wykroczeniem, choć wszystko zależy od kontekstu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Spora część społeczeństwa nie darzy estymą partii rządzącej i nie ma większych oporów z wyrażaniem swojego zdania - czy to na transparentach, czy też w mediach społecznościowych. Publiczne przeklinanie jest wykroczeniem, jednak organy ścigania - głównie ze względu na ogólny poziom debaty publicznej - raczej pobłażliwie podchodziły do tego typu naruszeń. Ale do czasu.

18.01.2022

Dr Piaskowska: Polska dołącza do grupy państw ignorujących wyroki ETPC

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W środę 19 stycznia Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący uprawnień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do kwestionowania statusu polskich sędziów. ETPC już wydał takie wyroki, więc po przewidywanym orzeczeniu TK Polska może dołączyć do grupy państw ignorujących jego orzeczenia - mówi dr Olga Piaskowska z Uniwersytetu SWPS.

18.01.2022

Zbyt niska kara za usiłowanie zabójstwa? SN uwzględnia kasację prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna, recydywista został początkowo skazany na 25 lat więzienia, sąd apelacyjny karę jednak obniżył do 15 lat. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego, który wskazał, że taka kara jest niewspółmierna do stopnia winy i szkodliwości społecznej. Tym bardziej, że poszkodowany odniósł obrażenia, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie - np. podjęcie pracy.

18.01.2022

Wybrano troje kandydatów na prezesa Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Bednarek, Adam Roch i Ryszard Witkowski to wybrani w poniedziałek kandydaci na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyłoniło ich zgromadzenie sędziów tej Izby. Kadencja obecnego prezesa - Tomasza Przesławskiego - kończy się 25 lutego br.

17.01.2022

SN: Sędziowie pokoju nie mogą wymierzać sprawiedliwości

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie pokoju nie mają uprawnień konstytucyjnych do orzekania samodzielnie bez udziału sędziów zawodowych - stwierdza Sąd Najwyższy w opinii, którą I prezes prof. Małgorzata Manowska przesłała do Sejmu w sprawie projektów ustaw - poselskiego i prezydenckiego - o sądach pokoju. Mają one, według tych projektów, tworzyć kolejny szczebel sądownictwa.

17.01.2022

Banki pozywają frankowiczów, by przerwać bieg przedawnienia

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Poprawmy prawo Nieruchomości

Banki masowo składają pozwy do sądów przeciwko frankowiczom o zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2018 roku wystąpił do sądu o unieważnienie umowy. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia. Frankowiczowi, który przegra, grozi zwrot wysokich kosztów sądowych.

17.01.2022

MS szykuje zmiany w sprawie biegłych - na razie w zakresie ochrony danych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować kwestie umieszczanie informacji o biegłych sądowych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS). Obecnie - bez zgody biegłego - można w nim zamieszczać jedynie jego imię, nazwisko, specjalizację oraz termin do którego został ustanowiony. Problem jest choćby z adresem do korespondencji czy numerem telefonu.

15.01.2022

Dwa lata na oddziale zamkniętym szpitala bez podstawy prawnej - RPO interweniuje w sądzie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Niemal przez dwa lata mężczyzna przebywał na oddziale psychiatrii sądowej - choć sąd nie orzekł wobec niego środka zabezpieczającego. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w ten sposób doszło do bezprawnego pozbawienia go wolności. Dlatego wystąpił do prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, by sprawdził, czy nadzór penitencjarny funkcjonuje prawidłowo.

15.01.2022

SN uwzględnił kolejną kasację prokuratury w sprawie transgranicznego uprowadzenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W 2019 roku Polka, matka czteroletniego chłopca przywiozła go z Irlandii do Polski. Tłem miała być przemoc, jakiej dopuszczał się wobec niej ojciec dziecka, co zresztą było przedmiotem postępowania karnego. Mężczyzna wystąpił jednak do polskiego sądu, bo chciał, by syn bezzwłocznie wrócił. Takie też były orzeczenia I i II instancji. Teraz SN zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.

14.01.2022

MS: Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności jednak bez losowania

Wymiar sprawiedliwości

Sprawy o nadanie klauzuli wykonalności są w szerokim znaczeniu „sprawami związanymi z wykonaniem orzeczeń”, nie ma więc podstaw do odrębnego losowania tzw. zwykłych wniosków o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko podmiotowi, który był stroną procesu - tak Ministerstwo Sprawiedliwości odnosi się do wątpliwości sądów po niedawnej zmianie zarządzenia w tym zakresie.

14.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Sądy nie mogą same uznawać ustawy za niekonstytucyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sądy powszechne nie mogą odmawiać stosowania ustawy uznanej przez siebie za niekonstytucyjną, nie mają takiej kompetencji - stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i zawiesiła w czynnościach służbowych na czas nieokreślony sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który zastosował prawo Unii Europejskiej. Teraz opublikowano obszerne uzasadnienie tego orzeczenia.

14.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski