Działalność windykacyjna do uregulowania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować zawód windykatora, mylony dotychczas z komornikiem. Takie zajęcia maja podlegać licencjonowaniu i nadzorowi ministra gospodarki, a przedsiębiorcy windykacyjni powinni podejmować działania zmierzające do polubownego załatwienia sporów o zaległości. Rząd ma przyjąć projekt stosownej ustawy jesienią br.

04.09.2022

Akta kandydata na sędziego do oceny, ale czy zawarte w nich dane są chronione?

Wymiar sprawiedliwości

Podczas analizy kandydatów na sędziów badane są m.in. akta spraw, które prowadzili. Nie jest natomiast jasne, jak mają być chronione dane osobowe i informacje objęte choćby tajemnicami zawodowymi, które są w nich zawarte. Rzecznik Praw Obywatelskich, bazując na wnioskach obywateli, zapytał o to Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radą Sądownictwa.

03.09.2022

Po wyroku TK sądowa walka o kontakty z dzieckiem może być jeszcze dłuższa

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o nałożenie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem wciąż wzbudzają emocje - pisze adwokat Tomasz Uljasz. I dodaje, że w jego opinii, orzeczenie to rodzi zagadnienia praktyczne, które mają kolosalne znaczenie dla rodzica zmuszonego walczyć o kontakt z dzieckiem w sądzie.

03.09.2022

Rząd proponuje podwyżki dla prokuratorów i sędziów niezgodne z ich ustawami - mogą być pozwy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Prokuratorzy obliczyli właśnie, że zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej, w 2023 roku ich wynagrodzenie będzie liczone w oparciu o podstawę niższą o ponad 700 zł od tego, co gwarantuje im ich własna ustawa - Prawo o prokuraturze. Rozgoryczenie pogłębia fakt, że to kolejny raz kiedy budżet krojony jest ich kosztem. Prawnicy też widzą problem, wskazują jednak, że jest on już systemowy.

02.09.2022

Wynagrodzenia sędziów, prokuratorów, referendarzy - trzeci rok z rzędu nie tak jak w ustawie

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze w lipcu zapewniało, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem naliczanie wynagrodzeń dla sędziów, referendarzy, asesorów oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Tymczasem w projekcie okołobudżetowym na 2023 r. ustawiono podstawę "na sztywno" w wysokości 5444,42 zł.

01.09.2022

Nowa ustawa o nieletnich już obowiązuje - będzie 10 okręgowych ośrodków wychowawczych

Wymiar sprawiedliwości

Utworzenie okręgowych ośrodków wychowawczych, które mają wypełnić lukę pomiędzy MOW-ami a poprawczakami to jedna z głównych zmian, które obowiązują od 1 września. Kolejne to m.in. granica przejawów demoralizacji na poziomie 10 lat, obligatoryjne kierowanie do poprawczaków w przypadku poważniejszych czynów karalnych i większe kompetencje dla dyrektorów szkół w przypadku wybryków uczniów.

01.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła pierwszy immunitet

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego będzie odpowiadać w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku drogowego. To pierwsza decyzja uchylająca immunitet sędziowski, która zapadła w powstałej w lipcu br. Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

31.08.2022

Reforma adwokackiej etyki coraz bliżej, zmiana w zakresie reklamy może w tym roku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W końcu przyszłego tygodnia Naczelna Rada Adwokacka ma omówić projekty zmian m.in. w adwokackim kodeksie etyki. Jeśli uzyskają aprobatę, zostaną przejęte. Tymczasem część środowiska czeka na zmiany w zakresie reklamy, a propozycje w tym zakresie mogą trafić "na stół" w październiku, nadal bowiem trwają badania tego problemu, zarówno w adwokaturze jak i w społeczeństwie.

31.08.2022

Wysokie ceny gazu to nie siła wyższa - odpowiedzialności za wstrzymanie dostaw nie wyłączą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek

Zakłócenia w dostawach dwutlenku węgla, suchego lodu i nawozów sztucznych mogą spowodować reakcję łańcuchową i zakłócenia w wielu gałęziach gospodarki. Wiele firm stanie wobec ryzyka niewywiązania z kontraktów. Zdaniem ekspertów, nawet jeśli do tego dojdzie, to w takiej sytuacji nie można się tłumaczyć siłą wyższą, a próby sądowej zmiany treści umów mogą być żmudne i czasochłonne.

31.08.2022

Kanclerz Niemiec: W UE nie ma pieniędzy bez przestrzegania praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu będą powiązane z przestrzeganiem standardów dotyczących państwa prawa - zadeklarował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I dodał, że Komisja Europejska powinna mieć nowe możliwości wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. - Polska jest fałszywie atakowana rzekomymi brakami w praworządności – skomentował wiceszef MS Sebastian Kaleta.

30.08.2022

Raport: Znęcanie się nad dziećmi nadal umyka wymiarowi sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W Polsce jedynie 2 proc. prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwo znęcania się dotyczy sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są dzieci – wynika z raportu Fundacji Court Watch Polska. Jego autorzy wskazują, że przemoc wobec osób małoletnich jest kwalifikowana w taki sposób, aby nie było konieczności prowadzenia bardziej skomplikowanego śledztwa zamiast dochodzenia.

30.08.2022

Problemy z doręczaniem przesyłek sądowych - RPO pyta prezesa Poczty Polskiej

Wymiar sprawiedliwości

Ludzie skarżą się, że listonosze nie robią stosownych adnotacji zwrotnych na przesyłce, którą sąd wysyła pod adres, gdzie dana osoba nie mieszka. W takich sytuacjach zostawiają tylko awizo. Powoduje to problemy dla sądów i adresatów, bo pismo sądowe podwójnie awizowane, a niepodjęte przez adresata, uznaje się za doręczone.

30.08.2022

Referendarze boją się o wynagrodzenia, piszą do Ministra Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Miesiąc temu Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniało, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem naliczanie wynagrodzeń dla sędziów, referendarzy, asesorów oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami. W międzyczasie wypowiedział się jednak minister Michał Wójcik, członek Rady Ministrów, wskazując, że nie ma przyzwolenia społecznego na podwyżki dla sędziów. A jeśli tak, to nie mają na nie co liczyć i referendarze.

30.08.2022

Sędzia Kozielewicz zmierzy się z zarzutami prokuratury w sprawie ścigania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W powołanej tymczasowo Izbie Odpowiedzialności Zawodowej opracowana została i opublikowana wokanda na wrzesień. Jednak jeszcze w sierpniu zostaną rozpoznane dwa wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów. Jednoosobowo rozpozna je sędzia przewodniczący Wiesław Kozielewicz. Żądania uchylenia immunitetu wniosła Prokuratura Krajowa.

29.08.2022

Zatruta Odra - sprawca katastrofy ekologicznej może nawet trafić za kratki

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Za zanieczyszczenie Odry grozi odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna. Konsekwencje może ponieść zarówno firma, jak i odpowiedzialne za to osoby fizyczne. Rybacy, właściciele hoteli i inni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianej turystyki, którzy ponieśli straty z powodu zanieczyszczenia Odry, mogą dochodzić odszkodowania od sprawcy lub sprawców zanieczyszczenia.

29.08.2022

SN: Skuteczna skarga nadzwyczajna w sprawie lichwiarskiej pożyczki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Wadowicach dotyczącego umowy pożyczki obwarowanej lichwiarskim oprocentowaniem, udzielonej przez osobę prywatną. Koszt pożyczki wynosił w tym przypadku 1 proc. dziennie. Pożyczona kwota to 11 tys. zł, a należności do egzekucji urosły do 708 tys. złotych.

29.08.2022

Prof. Adamus: Pełnomocnik w arbitrażu opłacony według urzędowej stawki, albo regulaminu sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trwa dyskusja o urzędowych stawkach zastępstwa dla adwokatów i dla radców prawnych. W cieniu tej debaty pozostają koszty zastępstwa w arbitrażu. Sąd arbitrażowy co do zasady nie jest związany ministerialną taryfą urzędową dla adwokatów i radców prawnych. Nie ma też jednak zakazu posługiwania się stawkami urzędowymi i strony mogą dobrowolnie używać ich jako punktu odniesienia dla pobranego wynagrodzenia.

29.08.2022

Stowarzyszenia sędziowskie chcą unieważnienia decyzji o KPO dla Polski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Cztery europejskie organizacje sędziowskie - Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL - skierowały w niedzielę skargę do Sądu Unii Europejskiej (część TSUE), domagając się unieważnienia decyzji Rady UE w sprawie polskiego KPO.

28.08.2022

RPO: Ostrożnie z wydawaniem ludzi ściganych przez władze Białorusi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Władze Białorusi nadużywają instrumentów prawa międzynarodowego przeznaczonych do ścigania przestępców, wykorzystując je do prób sprowadzania swoich przeciwników politycznych na terytorium Białorusi - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi o wydanie instrukcji dla prokuratorów, by zapobiegać wydawaniu władzom Białorusi osób, których prawa człowieka mogą być tam łamane.

28.08.2022

Czasami bez wywiadu środowiskowego ani rusz - kurator pilnie potrzebny

Wymiar sprawiedliwości

Wywiad środowiskowy opracowywany przez kuratora pozwala sądowi na ustalenie informacji potrzebnych do prowadzonego postępowania. Chodzi nie tylko o sprawy karne, ale też np. rodzinne. Szczeroki bywa też zakres tego czego ma się dowiedzieć, poprzez sytuacje w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym, po stan zdrowia i majątkowy.

27.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski