Kryzys ekonomiczny ujawnił, że zarządzający unijnymi spółkami często skupiali się na krótkoterminowych zyskach, zamiast stawiać na wieloletni, zrównoważony rozwój firm. Hamowało to rozwój spółek i nie zachęcało do tworzenia nowych miejsc pracy. Unijni prawodawcy postanowili to zmienić; jeszcze w grudniu ub.r. Parlament Europejski oraz przedstawiciele państw członkowskich zawarli nieformalne porozumienie w sprawie wzmocnienia udziałowców.

Nowa dyrektywa ma na celu zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy w działalność spółek, dzięki czemu skuteczniej dopilnują oni, aby unijne firmy skupiały się na realizacji długoterminowych celów. Dzięki temu unijne spółki będą się prężniej rozwijać i zatrudniać więcej pracowników.

LEX Prawo Europejskie
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Europejskie
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Zgodnie z nowymi przepisami udziałowcy będą mieli prawo do głosowania nad sposobem wynagradzania dyrektorów spółek. Zmienią się także zasady opłacania zarządzających firmami – będą one brały pod uwagę właśnie to, czy szefowie spółek dążą do realizacji długoterminowych interesów biznesowych firmy, czy skupiają się raczej na jednorazowych inwestycjach. Decyzje dotyczące wynagrodzenia dyrektorów spółek mają być dostępne publicznie i publikowane bezzwłocznie po głosowaniu udziałowców w tej sprawie.

Dzięki nowym regulacjom spółki będą w stanie łatwiej zidentyfikować swoich udziałowców, co nie tylko usprawni współpracę pomiędzy stronami, ale także ułatwi udziałowcom domaganie się swoich praw, w tym m.in. prawa do udziału i głosowania podczas walnych zgromadzeń.

Z momentem wejścia przepisów w życie spółki będą zobowiązane poinformować akcjonariuszy o przysługujących im prawach. Dyrektywa wprowadza także nowe wymagania dotyczące przejrzystości. Po pierwsze spółki zobowiązane zostaną do ujawniania informacji o podatkach i subsydiach. Po drugie zarówno inwestorzy, jak i zarządzający będą musieli zadeklarować, w jaki sposób angażują swoich akcjonariuszy w działania spółki, lub tłumaczyć się, dlaczego tego nie robią.

Zasady dotyczące przejrzystości obejmą także firmy doradcze, z których usług korzystają spółki. Jako że doradcy często mają dostęp do informacji związanych ze spółką, także informacji finansowych, zostaną oni zobowiązani do przestrzegania specjalnie stworzonego kodeksu postępowania. Regulacje obejmą duże spółki UE, zwłaszcza specjalizujące się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi oraz firmy ubezpieczeniowe.

Przepisy zostały przegłosowane przez Parlament Europejski podczas marcowej sesji plenarnej. Teraz, po formalnym zatwierdzeniu ich przez Radę UE, państwa członkowskie będą miały dwa lata na zaadaptowanie ich do swojego prawa krajowego.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)