Fundacja Batorego pyta komitety wyborcze o legislację

Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji Batorego zapytało komitety wyborcze o ich wizję organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, w szczególności o sposób unormowania konsultacji publicznych....

28.09.2015

Nienajlepsze wyniki egzaminów na aplikacje

Prawnicy

Ze wstępnych danych statystycznych wynika, że test na aplikacje mogło zdać 38 proc. kandydatów na adwokatów i 33 proc. kandydatów na radców prawnych.

27.09.2015

Unia chce rozszerzyć ochronę usług turystycznych

Objęcie ochroną różnych form imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, w tym tych które oferowane są online, aktóre obecnie nie wchodzą w zakres dyrektywy to cel zmian proponowanych w...

27.09.2015

Radca prawny nowym zastępcą RPO

Prawnicy

Od 22 września br. dr Sylwia Spurek piastuje stanowisko zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i legislatorką.

27.09.2015

Spadkobiercy będą lepiej chronieni przed długami

Odziedziczenie spadku może być początkiem serii problemów, wynikających z przejęcia wraz z majątkiem także długów zmarłego. Wchodząca w życie 18 października br., długo oczekiwana nowelizacja...

27.09.2015