Konkurs, który zorganizował Instytut Ekspertyz Sądowych we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury został podsumowany w miniony piątek 30 maja.
Laureatami tegorocznej, jubileuszowej edycji Turnieju zostali:
I miejsce – Paweł Łapiński, aplikant aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
II miejsce – Katarzyna Szołtysik, aplikantka aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
III miejsce – Agata Rybczyńska, aplikantka aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
W poszczególnych kategoriach najlepsze wyniki uzyskali :
Rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej – Agata Rybczyńska;
Sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego - Paweł Łapiński
Przesłuchanie świadka - pokrzywdzonego: Paweł Łapiński.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane m.in. przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prokuratora apelacyjnego w Krakowie, dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie i dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów organizowany jest przez Instytut Ekspertyz Sądowych od 1995 roku. Składa się on z dwóch części :
- teoretycznej, w której wyłonieni w drodze eliminacji finaliści rozwiązują test, sprawdzający ich wiedzę z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii
i psychologii sądowej oraz opracowują postanowienia o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego;
- i praktycznej, w trakcie której przeprowadzają czynność procesową, jaką w tym roku było przesłuchanie świadka - pokrzywdzonego.
Po zakończeniu tegorocznej edycji Turnieju w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się otwarte dla wszystkich aplikantów spotkanie podsumowujące to wydarzenie, w trakcie którego członkowie Jury omówili jego wyniki, a w szczególności zadanie praktyczne, wskazując, w jaki sposób winno ono być prawidłowo przeprowadzone.