Transakcja ta dotyczyła finansowania portfolia kilkunastu nieruchomości komercyjnych. W transakcji brało też udział kilka podmiotów zagranicznych. Prawnicy K&L Gates przygotowali i wynegocjowali pakiet dokumentów finansowania oraz sporządzili raport due diligence dotyczący tytułu prawnego do finansowanych nieruchomości.
Prawnikiem odpowiedzialnym za kierowanie całą transakcją ze strony K&L Gates był mec. Maciej Georg, zaś pracami zespołu prawników odpowiedzialnych za przygotowanie raportu due diligence kierowała mec. Halina Więckowska.