Polsko-chorwacka współpraca policyjna

W dniach 21-23 lipca br. Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA przebywał z wizytą w Chorwacji. Głównym celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy MSWiA Rzeczpospolitej Polskiej a MSW...

25.07.2008

Konsekwencje weta Prezydenta

W związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa ostrzegł przed dalszym istnieniem anachronizmów polskiej gospodarki rynkowej.

25.07.2008

Konsekwencje weta Prezydenta

Prawnicy

W związku z zawetowaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa ostrzegł przed dalszym istnieniem anachronizmów polskiej gospodarki rynkowej.

25.07.2008

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej

Swoje prace zakończył zespół powołany przez podsekretarza stanu w MON ds. społecznych i profesjonalizacji opracowujący projekt Ustawy o dyscyplinie wojskowej.

24.07.2008

Podatek w gotówce

Przyjęta przez rząd nowelizacja Ordynacji podatkowej zwiększa stabilność prawa podatkowego i ułatwia przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej. Nowelizacja jest częścią Pakietu na rzecz...

24.07.2008

Co się kryje w Ustawie o koncesji na roboty budowlane?

Rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., iż celem ustawy jest stworzenie dodatkowych...

24.07.2008

Nowelizacja ustawy o e-podpisie

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym jest już gotowy, a rząd powinien go przyjąć na przełomie listopada i grudnia - poinformował PAP Jerzy Molak z Departamentu Regulacji Gospodarczych...

23.07.2008

Prawa ciężarnych kobiet w areszcie wystarczające

Obowiązujące przepisy w dostateczny sposób zabezpieczają prawa kobiet w ciąży, wobec których stosuje się tymczasowy areszt orzekł Trybunał Konstytucyjny, Trybunał oddalił wniosek Rzecznika Praw...

23.07.2008

Na weekend do więzienia. Tylko do którego?

Dwa dni w celi, a pozostałe pięć w domu i w pracy - taka idea przyświeca zgłoszonemu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektowi ustawy, którego skutkiem może być przynajmniej częściowe...

23.07.2008

Zmiana opodatkowania spółek

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja, której postanowienia mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., przewiduje szereg zmian w...

22.07.2008

Zmiana opodatkowania spółek

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja, której postanowienia mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., przewiduje szereg zmian w...

22.07.2008

Polityka konkurencji do remontu

Rada Ministrów prognozuje w najbliższych latach wzrost wysokości nakładanych kar dla naruszających zasady uczciwej rywalizacji rynkowej. Zapowiada również sprawniejsze wykrywanie praktyk...

22.07.2008

Kiedy licencje prawnicze?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Po wejściu w życie ustawy o państwowych egzaminach na aplikacje prawnicy będą dzielić się na...

22.07.2008

Konflikt interestów?

Kancelaria, która obsługuje Urząd Miasta w Sopocie, reprezentuje też inwestorów zabiegających o korzystne decyzje urzędników - ujawnia Rzeczpospolita. Gazeta przeprowadziła prywatne śledztwo....

22.07.2008

Cargill Inc. v. Rzeczpospolita Polska

Trybunał arbitrażowy w Paryżu oddalił większość roszczeń amerykańskiej firmy Cargill wobec Polski, ograniczając odszkodowanie z wnioskowanych 152 mln dolarów do 16,3 mln dolarów.

18.07.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski