Nowa osoba w zespole kancelarii SK&S

Do zespołu kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dołączył mec. Przemysław Kałek, wieloletni dyrektor departamentu prawnego RWE Polska oraz doradca w międzynarodowej kancelarii prawnej....

04.11.2009

Kto zostanie "szefem" projektu wprowadzenia euro?

Rada Ministrów zdecydowała, że zostaną powołane: Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw euro, Rada Koordynacyjna i Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw przygotowań do wprowadzenia euro...

04.11.2009

Rząd porządkuje nadzór nad państwowymi firmami

Kompetencje właścicielskie wobec spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych są obecnie rozproszone, co nie pozwala na odpowiednie ich wykonywanie uważa Ministerstwo...

04.11.2009

Nowe prawo w/s informacji przestrzennej

Prawnicy, specjalizujący się w procesach inwestycyjnych zacierają ręce. Rada Ministrów przyjęła w końcu projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra spraw...

04.11.2009

Sąd apelacyjny skontroluje podsłuch

Podsłuchy zatwierdzać mają prokurator i sąd na poziomie apelacyjnym. Rozpatrując wniosek o przedłużenie podsłuchu założony przez służby specjalne, sąd miałby obowiązek zapoznania się z wiedzą już...

04.11.2009

Prawnicy przeciwko rejestrowi lobbystów

Komisja Europejska stworzyła rejestr przedstawicieli grup interesu, czyli spis wszystkich grup próbujących wywierać wpływ na kształtowanie polityki. Jednak rejestr ma również przeciwników - liczne...

03.11.2009

Adwokaci Polańskiego o "dużej" kaucji

Sąd w Los Angeles na początku grudnia wysłucha argumentów obrony Romana Polańskiego, bez względu na to, czy do tego czasu reżyser zostanie przekazany stronie amerykańskiej. Prawnicy Polańskiego będą...

03.11.2009

Konflikt interesów doradców TP

Nie będzie podziału TP. Telekomunikacja Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi. Tymczasem prawnicy doradzający operatorowi mogą...

03.11.2009

Więcej skazanych z "obrączkami"

Ministerstwo Sprawiedliwości chce czterokotnie zwiększyć liczbę skazanych, którzy mogliby odbywać kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Takim nadzorem mają w przyszłości być...

03.11.2009

Konflikt interesów doradców TP

Nie będzie podziału TP. Telekomunikacja Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi. Tymczasem prawnicy doradzający operatorowi mogą...

03.11.2009

Prawnicy przeciwko rejestrowi lobbystów

Komisja Europejska stworzyła rejestr przedstawicieli grup interesu, czyli spis wszystkich grup próbujących wywierać wpływ na kształtowanie polityki. Jednak rejestr ma również przeciwników - liczne...

03.11.2009

Stare spółki będą musiały wpisać się do KRS

Spółki utworzone przed 1939 rokiem i zarejestrowane w starym rejestrze handlowym, będą musiały uporządkować swój status prawny. Sprawa nie ma tylko teoretycznego wymiaru, bowiem z szacunków...

03.11.2009

Skargi tylko na prawomocne wyroki drugiej instancji

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przysługiwać będzie tylko od prawomocnych wyroków sądu drugiej instancji. Sąd okręgowy będzie pierwszą instancją w dochodzeniu wynagrodzenia...

03.11.2009

Regulacja MiFID już obowiązuje

Weszła w życie ustawa wprowadzająca na polski rynek postanowienia Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID. W najbliższym czasie Minister Finansów powinien wydać rozporządzenia...

02.11.2009

Adwokat zawinił. Sąd dyscyplinarny także

Adwokat z Katowic Jacek Ż. dopuścił się szalonego niedbalstwa w prowadzonej sprawie, ale sprawnością i profesjonalizmem nie popisały się też adwokackie sądy dyscyplinarne. Zdaniem Sądu Najwyższego,...

02.11.2009

Sejm o zmianach w kodeksach i handlu na ulicach

Zmiany w kodeksach cywilnym, karnym i pracy rozpatrzy Sejm na najbliższym posiedzeniu. Przedmiotem obrad będzie też nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, przewidująca nowe uprawnienia dla...

02.11.2009

Ziobro: Postępowanie od stycznia to przewlekłość

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złoży do Sądu Rejonowego w Warszawie skargę na przewlekłość postępowania w prowadzonej przeciwko niemu sprawie. Będzie domagał się 10 tysięcy złotych...

02.11.2009