Czy będą nowe przepisy w sprawie leasingu?

W roku 2009 Ministerstwo Gospodarki zapoczątkowało proces zmian legislacyjnych, mających odblokować rynek leasingu konsumenckiego. Początkowo zmiany miały wejść w życie na przełomie roku 2009/2010....

26.07.2010

Czas to pieniądz w kancelarii

Rynek

Nawet 800 godzin rocznie poświęcają na bieżące administrowanie kancelarią partnerzy w średnich i dużych polskich firmach prawniczych. Według analizy Wolters Kluwer Polska prawnicy tracą w ten sposób...

26.07.2010

Śledztwo KNF w sprawie bloga

Komisja Nadzoru Finansowego zajmie się sprawą bloga, na którym od początku maja zamieszczane były informacje na temat funkcjonowania pewnej spółki. Jej władze uznały te doniesienia za nieprawdziwe i...

25.07.2010

Nabici we Flexworld

Historia firmy Flexworld jest skomplikowana jak struktura każdej piramidy finansowej, która ma na celu oszukanie naiwnych ludzi. Równie poważne są skutki procederu prowadzonego przez pewnego Niemca i...

25.07.2010

GIODO: urzędy za słabo chronią dane osobowe

Ponad tysiąc skarg dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych wpłynęło w ubiegłym roku do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Najczęściej kwestionowano działalność...

24.07.2010

Emerytury SB do Strasburga

Już około 400 byłych funkcjonariuszy służb PRL poskarżyło się do Trybunału w Strasburgu na ustawę dezubekizacyjną. A do polskiego sądu - 11 tysięcy. Obniżenie emerytur na podstawie tej ustawy dotyczy...

24.07.2010

Biegły uznaje oskarżonego winnym, sąd wydaje wyrok

Prawnicy

Biegła, której opinia stała się kluczowa dla skazania Krzysztofa S., z upływem czasu zyskiwała coraz większe przekonanie, co do tego, że pokrzywdzone były molestowane seksualnie. Nie przeprowadziła...

23.07.2010

MF zapowiada uznanie e-faktur

Wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział 23 lipca br. na spotkaniu delegacji Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, że wyda rozporządzenie w sprawie e-faktur....

23.07.2010

Mniej nadzoru ministra nad prawnikami

Minister sprawiedliwości zachowa wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko konkretnemu adwokatowi, radcy prawnemu lub aplikantowi. Nie będzie już mógł nakazać...

23.07.2010

RPO broni redaktora serwisu internetowego

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, który umorzył postępowanie w sprawie Leszka Szymczaka, oskarżonego o bezpawne...

23.07.2010

Zła reforma emerytalna OPZZ. Dobra Jolanty Fedak

Rząd jest za odrzuceniem przez Sejm przygotowanego przez OPZZ projektu emerytalnego, który przewiduje możliwość przechodzenia na emeryturę po 35 lub 40 latach pracy, bez względu na wiek. Powód...

23.07.2010

Pracodawcy: za wysokie koszty odwołań od przetargów

Od 29 stycznia 2010 r., czyli od chwili wejścia w życie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z niekorzystnymi zasadami wnoszenia skarg i odwołań. Największym...

23.07.2010

Pierwsza firma prawnicza na polskiej giełdzie

Rynek

Na warszawskim parkiecie jest jedna firma świadcząca usługi prawne. W czerwcu zakończyła się druga emisja akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa SA. Było to na NewConnect, czyli tzw. alternatywnym...

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prawnicy

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Deweloperzy nie znają zakazanych klauzul

Firmy budowlane płacą słone kary za naruszanie praw konsumentów. Spółdzielnia Nowy Prokocim z Krakowa ma zapłacić 63 tys. zł (odwołała się od decyzji do sądu), Univers Art 15 tys. zł, a spółdzielnia...

22.07.2010