Sąd: bezprawne zatrzymanie dziennikarza TV Republika

Zatrzymanie dziennikarzy było niezasadne i bezprawne. Policja powinna rozróżnić sytuację osoby relacjonującej protest jako dziennikarz od samych protestujących, okupujących siedzibę PKW - uznał...

10.01.2015

MSW: rośnie przestępczość "białych kołnierzyków"

MSW opracowuje rządowy program, który ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości białych kołnierzyków, powodującej miliardowe straty budżetu państwa. W 2013 r. policja wykryła 159...

10.01.2015

Senat: obrońca także w sprawach o wykroczenia

Pomoc adwokata albo radcy prawnego ma przysługiwać nie tylko w sprawach karnych, ale także w sprawach o wykroczenia - zakłada senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia...

09.01.2015

Senat poprawia ustawę o ochronie zwierząt

Senat zaproponował poprawki do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jedna z nich stanowi, że do lokalnych komisji decydujących o wykorzystaniu zwierząt do...

09.01.2015

Pigułki „dzień po” w Polsce raczej na receptę

Antykoncepcja awaryjna, zwana pigułką dzień po, będzie w Polsce dostępne jedynie na receptę, jeżeli unijne przepisy pozostawią w gestii krajów członkowskich decyzję w tej sprawie powiedział w piątek...

09.01.2015

MSZ będzie nadal zarządzać pieniędzmi dla Polonii

Senatorowie odrzucili w piątek poprawkę do ustawy budżetowej na 2015 rok, zakładającą że dysponentem rezerwy celowej w wysokości 60,5 mln złotych, przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za...

09.01.2015

Minister skarbu będzie nadzorował górnictwo

Nadzór właścicielski nad spółkami węglowymi będzie sprawował minister skarbu państwa, a nie jak dotąd minister gospodarki - zakłada projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla...

09.01.2015

Poprawki Senatu do ustawy o biopaliwach

20 poprawek do ustawy o biopaliwach, wprowadzającej zapisy europejskiej dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii zaproponował w piątek Senat. Przyjęte poprawki, w zamierzeniu senatorów,...

09.01.2015

W Senacie spór o finansowanie Polonii

Senat opóźnia wznowienie piątkowych obrad. Początkowo posiedzenie izby miało się rozpocząć o godz. 10, potem przełożono to na godz. 11, a teraz wznowienie obrad zaplanowano na godz. 12. W piątkowym...

09.01.2015