Sześciu na piętnastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgłosiło zdania odrębne do dzisiejszego orzeczenia w sprawie komisji regulacyjnej , która wydawała ostateczne decyzje o zwrocie mienia kościołom i związkom wyznaniowym.
Trybunał umorzył zaskarżony przez RPO zarzut dotyczący pokrzywdzenia osób trzecich, a zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego.
Z tym poglądem TK nie zgodzili się: sam przewodniczący Trybunału – prof. Andrzej Rzepliński, prof. Stanisław Bierant, prof. Leon Kieres, prof. Piotr Tuleja (na zdjęciu), prof. Zbigniew Cieślak, prof. Andzrej Wróbel.
Zakwestionowano dotychczasowy dorobek Trybunału chroniący własność gmin – powiedział prof. Andrzej Wróbel.
Prof. Stanisław Biernat wyraźnie zaakcentował, ze  uzasadnienie w zakresie umorzenia postępowania jest „wewnętrznie niespójne, niejasne i nie liczące się z kanonami teorii prawa administracyjnego”.
Prof. Piotr Tuleja stwierdził, że Trybunał zamiast otworzyć gminom drogę do sądu, zamknął ją nie pozwalając na jakąkolwiek kontrolę decyzji komisji majątkowej.