Kolejny akt oskarżenia w sprawie Komisji Majątkowej

Krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu pełnomocnikowi parafii w postępowaniu przed Komisją Majątkową Markowi P., byłemu współprzewodniczącemu Komisji Majątkowej ks....

08.01.2015

Statut mniejszości śląskiej jeszcze raz do sądu

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej zmieniło swój statut w dwóch punktach, by dostosować go do przepisów prawa. Nie wykreśliło jednak z nazwy organizacji ani ze statutu sformułowania narodowość...

08.01.2015

MS: ważne projekty w 100 dniach rządu Ewy Kopacz

Przywrócenie 75 sądów rejonowych, projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nowy regulamin prokuratury oraz projekt ustawy o biegłych sądowych to tylko niektóre z działań pierwszych 100 dni...

08.01.2015

Trudniej będzie złożyć skargę do Strasburga

Krótszy czas na złożenie skargi, mniejsze uprawnienia obywateli w toku postępowania oraz ograniczenie roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na rzecz sądownictwa krajowego to m.in. przewiduje...

08.01.2015

Firmy ubezpieczeniowe lepiej ocenią ryzyko

Nowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz kompleksowe uregulowanie systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wprowadzić ma...

08.01.2015

Wiceminister jednak przeniesie sędziego

Wiceministrowie sprawiedliwości uzyskają prawo do przenoszenia sędziów wynika ze sprawozdania sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Taki przepis znajdzie się w sprawozdaniu komisji,...

08.01.2015

Próba podpalenia kancelarii notarialnej w Gdańsku

Trzech przestępców próbowało podpalić jedną z kancelarii notarialnych we Wrzeszczu. Policja twierdzi, że niewykluczone, że są odpowiedzialni również za ostatnie podpalenia samochodów w Gdańsku....

08.01.2015

Pięcioro chętnych do komitetu ds. tortur

Prawnicy

Pięć osób, m.in. kryminolog prof. Monika Płatek i lekarz sądowy Marzena Ksel, zgłosiło się do konkursu na przedstawiciela Polski w Europejskim Komitecie ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu...

07.01.2015

Rząd: potrzebne zachęty dla rozwoju mediacji

Zachęty o charakterze ekonomicznym, np. zwolnienie od opłaty sądowej wniosków o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem, możliwość zwolnienia od kosztów mediacji sądowej osób...

07.01.2015

Specjalny fundusz wesprze poszkodowanych rolników

Rząd proponuje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który ma udzielać pomocy rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska na rynku.

07.01.2015